Danh Ngôn

Tôi coi như một sự phỉ báng khi có ai đó nói rằng người ta không được chống lại quyền uy: không có một tôn giáo lớn nào và không có một tự do cao quí nào mà không chống lại quyền uy, vào buổi đầu.

(I hold it blasphemy to say that a man ought not to fight against authority: there is no great religion and no great freedom that has not done it, in the beginning.)

George Eliot (1819-1880). “Felix Holt, the Radical,” 1866

Trọng lượng của quyền uy tuỳ thuộc vào uy tín của nhà cầm quyền.

(Weight of authority varies with the prestige of the authorities.)

Harold D. Lasswell (1902-1978) and Abraham Kaplan (1918-1993). “Power and Society: A Framework for Political Inquiry,” 6.5, 1950

Người nào chịu khuất phục trước bạo lực thì sẽ bị hạ phẩm giá do sự tòng phục của mình, nhưng khi y tuân theo quyền hành mà y công nhận ở một người đồng loại thì phần nào y đã vươn cao hơn người ra lệnh.

(The man who submits to violence is debased by his compliance; but when he submits to that right of authority which he acknowledges in a fellow creature, he rises in some measure above the person who gives the command.)

Alexis de Tocqueville (1805-1859). “Democracy in America,” 1.14, 1835, do Henry Reeve và Francis Bowen dịch, 1862.

Ban biên tập

Địa chỉ liên lạc:

1. Thơ

tho.vanviet.vd@gmail.com

2. Văn

vanviet.van14@gmail.com

3. Nghiên cứu Phê Bình

vanviet.ncpb@gmail.com

4. Vấn đề hôm nay

vanviet.vdhn1@gmail.com

5. Thư bạn đọc

vanviet.tbd14@gmail.com

6. Tư liệu

vanviet.tulieu@gmail.com

7. Văn học Miền Nam 54-75

vanhocmiennam5475@gmail.com

Tra cứu theo tên tác giả

Lời ngỏ sau ngày 10-6-2018

(Rút từ facebook của Đỗ Trung Quân)

Chúng tôi
Xin lỗi vì sự phiền hà
Nghẽn xe
Tắc mạch
Chúng tôi phải bước xuống mặt đường
Hoặc là nước mất
Hoặc là đất nước trường tồn.


Xin lỗi vì sự gào thét ồn ào
Chúng tôi là những người thấp cổ bé miệng
Bị bịt kín – bị dán băng keo từ lâu
Chúng tôi có thể cắn răng vì mảnh đất riêng bị ăn cướp
Chúng tôi có thể ôm chồng hồ sơ khiếu kiện
Cao bằng toà tháp cao nhất năm này qua năm khác
Chúng tôi có thể nghẹn ngào khi bị đánh đập, áp bức
Trừ khi tổ quốc lâm nguy
Và bây giờ tổ quốc lâm nguy
Bằng những mưu đồ hiến đất, bán nước
Chúng tôi xuống đường
Chúng tôi có thể làm nghẽn đường – nghẽn mạch máu lưu thông
Chúng tôi có thể gây những phiền hà chúng tôi không muốn
Nhưng xin cảm thông và tha thứ khi tổ quốc một mất một còn
Máu chúng tôi hay chúng ta đều đỏ
Máu chúng ta đều đã đổ
Cho duy nhất nhất một điều
Con cái, cháu chắt ta
Đời đời...
Không mọc đuôi sam...