Danh Ngôn

Những nhà văn xuất chúng luôn luôn là những nhà phê bình nghiêm khắc nhất đối với chính tác phẩm của mình.

(The best authors are always the severest critics of their own works.)

Lord Chesterfield, chính khách, nhà văn Anh. (1694-1773). Thư gởi con trai, 6 tháng Năm 1751

Tôi có một nhà phê bình đòi hỏi quá quắt hơn các bạn: đấy là cái tôi thứ hai của tôi.

(I have a critic who is more exacting than you: it is my other self.)

Jean Meisonier, họa sĩ Pháp. Trong tuyển tập của Alice Hubbard, An American Bible, tr. 192, 1946

Hỏi một nhà văn đang sáng tác ông ta nghĩ gì về các nhà phê bình cũng giống như hỏi một cột đèn cảm thấy thế nào về các con chó.

(Asking a working writer what he thinks about critics is like asking a lamppost how it feels about dogs.)

Christopher Hampton, nhà soạn kịch sinh tại Bồ Đào Nha 1946 hiện sống tại Anh. Trong Sunday Times, (London), 16 tháng Mười 1977

Ban biên tập

Địa chỉ liên lạc:

1. Thơ

tho.vanviet.vd@gmail.com

2. Văn

vanviet.van14@gmail.com

3. Nghiên cứu Phê Bình

vanviet.ncpb@gmail.com

4. Vấn đề hôm nay

vanviet.vdhn1@gmail.com

5. Thư bạn đọc

vanviet.tbd14@gmail.com

6. Tư liệu

vanviet.tulieu@gmail.com

7. Văn học Miền Nam 54-75

vanhocmiennam5475@gmail.com

Tra cứu theo tên tác giả

Chết không nhắm mắt

Trần Đình Sơn Cước

Không có văn bản thay thế tự động nào.

Tranh Đinh Trường Chinh từ facebook Thận Nhiên

Cali trời trong
mà lòng ta xám đục
Ta không còn tư cách song tịch
Chỉ còn
Mồ cha mả mẹ
cô quạnh góc làng
Ta còn bạn bè
bầm gan tím ruột
Ta làm chi được
Trước giờ Họ quyết
Ta làm chi được
Trước giờ
BA ĐÌNH bấm huyệt


Ta hô
         lời ô nhục:
“CHO THUÊ ĐẤT
99 NĂM

BÁN NƯỚC”
BÁN NƯỚC

CHO THUÊ ĐẤT
99 NĂM!
CHẾT KHÔNG NHẮM MẮT
Hỡi ai BẤM NÚT!!!
Cali trời trong
mà lòng ta ngụt thở...
Trần Đình Sơn Cước
(8 giờ sáng ngày 9 - 6- 2018)