Danh Ngôn

“The insecure leader interprets critical thinking as criticism”

Nhà lãnh đạo không vững vàng sẽ diễn giải tư duy phản biện thành sự phê phán

-Andy Stanley (1958-), mục sư người Mỹ, người sáng lập North Point Community Church (Hội Thánh Cộng đồng North Point), Atlanta.


“When we blindly adopt a religion, a political system, a literary dogma, we become automatons.”

Khi chúng ta mù quáng chấp nhận một tôn giáo, một hệ thống chính trị, một giáo điều văn học, chúng ta trở thành những người máy tự động

― Anaïs Nin (1903-1977), nhà văn Mỹ gốc Cuba - Pháp. The Diary of Anaïs Nin, Vol. 4: 1944-1947 (1972)


“Believe what you like, but don't believe everything you read without questioning it.”

Hãy tin những gì bạn thích, nhưng đừng tin mọi điều bạn đọc mà không nghi ngờ gì.
― Pauline Baynes (1922-2008), họa sĩ vẽ tranh minh họa người Anh.
Questionable Creatures: A Bestiary (2006)

Ban biên tập

Địa chỉ liên lạc:

1. Thơ

tho.vanviet.vd@gmail.com

2. Văn

vanviet.van14@gmail.com

3. Nghiên cứu Phê Bình

vanviet.ncpb@gmail.com

4. Vấn đề hôm nay

vanviet.vdhn1@gmail.com

5. Thư bạn đọc

vanviet.tbd14@gmail.com

6. Tư liệu

vanviet.tulieu@gmail.com

7. Văn học Miền Nam 54-75

vanhocmiennam5475@gmail.com

Tra cứu theo tên tác giả

Chết không nhắm mắt

Trần Đình Sơn Cước

Không có văn bản thay thế tự động nào.

Tranh Đinh Trường Chinh từ facebook Thận Nhiên

Cali trời trong
mà lòng ta xám đục
Ta không còn tư cách song tịch
Chỉ còn
Mồ cha mả mẹ
cô quạnh góc làng
Ta còn bạn bè
bầm gan tím ruột
Ta làm chi được
Trước giờ Họ quyết
Ta làm chi được
Trước giờ
BA ĐÌNH bấm huyệt


Ta hô
         lời ô nhục:
“CHO THUÊ ĐẤT
99 NĂM

BÁN NƯỚC”
BÁN NƯỚC

CHO THUÊ ĐẤT
99 NĂM!
CHẾT KHÔNG NHẮM MẮT
Hỡi ai BẤM NÚT!!!
Cali trời trong
mà lòng ta ngụt thở...
Trần Đình Sơn Cước
(8 giờ sáng ngày 9 - 6- 2018)