Danh Ngôn

Tôi đồng ý với ông là có một giới quí tộc tự nhiên trong xã hội con người. Cơ sở của họ là đức hạnh và tài năng… [Nhưng] cũng có một giới quí tộc giả tạo đặt cơ sở trên tiền tài và gia thế, mà lại thiếu cả đức hạnh lẫn tài năng. .. Giới quí tộc giả tạo này là một thành phần quỉ quyệt trong chính quyền, và phải có biện pháp đề phòng để ngăn chặn thế lực của nó.

(I agree with you that there is a natural aristocracy among men. The grounds of this are virtue and talents… There is also an artificial aristocracy founded on wealth and birth, without either virtue or talents… The artificial aristocracy is a mischievous ingredient in government, and provision should be made to prevent its ascendancy.)

Thomas Jefferson (1743-1826), Tổng thống thứ ba của Mỹ. Thư viết cho John Adams, ngày 28 tháng Mười 1813

Các định chế quí tộc không thể tồn tại nếu không lấy sự bất bình đẳng của con người làm nguyên tắc cơ bản.

(Aristocratic institutions cannot exist without laying down the inequality of men as a fundamental principle.)

Alexis de Tocqueville (1805-1859), nhà ngoại giao, nhà nghiên cứu chính trị, sử gia Pháp. “Democracy in America,” 1.18, 1835, Henry Reeve và Francis Bowen dịch ra tiếng Anh, 1862

Ban biên tập

Địa chỉ liên lạc:

1. Thơ

tho.vanviet.vd@gmail.com

2. Văn

vanviet.van14@gmail.com

3. Nghiên cứu Phê Bình

vanviet.ncpb@gmail.com

4. Vấn đề hôm nay

vanviet.vdhn1@gmail.com

5. Thư bạn đọc

vanviet.tbd14@gmail.com

6. Tư liệu

vanviet.tulieu@gmail.com

7. Văn học Miền Nam 54-75

vanhocmiennam5475@gmail.com

Tra cứu theo tên tác giả

Chết không nhắm mắt

Trần Đình Sơn Cước

Không có văn bản thay thế tự động nào.

Tranh Đinh Trường Chinh từ facebook Thận Nhiên

Cali trời trong
mà lòng ta xám đục
Ta không còn tư cách song tịch
Chỉ còn
Mồ cha mả mẹ
cô quạnh góc làng
Ta còn bạn bè
bầm gan tím ruột
Ta làm chi được
Trước giờ Họ quyết
Ta làm chi được
Trước giờ
BA ĐÌNH bấm huyệt


Ta hô
         lời ô nhục:
“CHO THUÊ ĐẤT
99 NĂM

BÁN NƯỚC”
BÁN NƯỚC

CHO THUÊ ĐẤT
99 NĂM!
CHẾT KHÔNG NHẮM MẮT
Hỡi ai BẤM NÚT!!!
Cali trời trong
mà lòng ta ngụt thở...
Trần Đình Sơn Cước
(8 giờ sáng ngày 9 - 6- 2018)