Danh Ngôn

Tham nhũng không bao giờ là một hành vi cá nhân. Tham nhũng luôn luôn liên quan đến những nhóm người ràng buộc nhau bằng một qui luật cơ bản về sự kết đoàn: việc đổi chác các ân huệ. Nạn tham nhũng tập thể này được đặt cơ sở trên đạo lý cổ truyền, tình bạn lâu dài, và cơ hội tới tay. Nó cho phép những kẻ chức quyền thực hiện các tội phạm mà không bị trừng trị và với một thái độ kiêu ngạo khó tha thứ.

[Corruption is never an individual act. It always involves groups of people bound by one fundamental rule of association: an exchange of favors. This collective corruption is founded on traditional morality, well-established friendships, and the opportunity at hand. It allows crimes to be practiced with impunity and is characterized by an intolerable arrogance.]

Roberta da Matta, “Is Brazil Hopelessly Corrupt” [Phải chăng Braxil thối nát vô phương cứu chữa], The New York Times, 13 tháng Mười Hai 1993

Ít người có đủ đức hạnh để chống lại kẻ ra giá cao nhất.

[Few men have enough virtue to withstand the highest bidder.]

George Washington (1732-1799), Thư gửi Thiếu tướng Robert Howe, ngày 17 tháng Tám 1799

Ban biên tập

Địa chỉ liên lạc:

1. Thơ

tho.vanviet.vd@gmail.com

2. Văn

vanviet.van14@gmail.com

3. Nghiên cứu Phê Bình

vanviet.ncpb@gmail.com

4. Vấn đề hôm nay

vanviet.vdhn1@gmail.com

5. Thư bạn đọc

vanviet.tbd14@gmail.com

6. Tư liệu

vanviet.tulieu@gmail.com

7. Văn học Miền Nam 54-75

vanhocmiennam5475@gmail.com

Tra cứu theo tên tác giả

Chết không nhắm mắt

Trần Đình Sơn Cước

Không có văn bản thay thế tự động nào.

Tranh Đinh Trường Chinh từ facebook Thận Nhiên

Cali trời trong
mà lòng ta xám đục
Ta không còn tư cách song tịch
Chỉ còn
Mồ cha mả mẹ
cô quạnh góc làng
Ta còn bạn bè
bầm gan tím ruột
Ta làm chi được
Trước giờ Họ quyết
Ta làm chi được
Trước giờ
BA ĐÌNH bấm huyệt


Ta hô
         lời ô nhục:
“CHO THUÊ ĐẤT
99 NĂM

BÁN NƯỚC”
BÁN NƯỚC

CHO THUÊ ĐẤT
99 NĂM!
CHẾT KHÔNG NHẮM MẮT
Hỡi ai BẤM NÚT!!!
Cali trời trong
mà lòng ta ngụt thở...
Trần Đình Sơn Cước
(8 giờ sáng ngày 9 - 6- 2018)