Danh Ngôn

Can đảm tinh thần là không ngại ngùng nói ra hay làm điều ta tin là đúng.

(Moral courage — not afraid to say or do what you believe to be right.)

Bernard Law Montgomery (1887-1976). “The Memoirs of Field Marshal Montgomery,” 33, 1958

Can đảm có hai loại: trước tiên, can đảm thể chất, hay can đảm khi ta đối diện với sự lâm nguy của thân xác mình; và kế đó, can đảm tinh thần, hay can đảm trước trách nhiệm, dù đấy là trước ghế phán xét của quyền lực bên ngoài, hay của quyền lực bên trong, tức lương tâm.

(Courage is of two kinds: first, physical courage, or courage in the presence of danger to the person; and next, moral courage, or courage before responsibility, whether it be before the judgment seat of external authority, or of the inner power, the conscience.)

Karl von Clausewitz (1780-1831). “On War,” 1.3, 1832, J.J. Graham dịch, 1873

Kinh nghiệm thông thường cho thấy can đảm tinh thần hiếm hoi hơn can đảm thể chất rất nhiều. Có thể có một ngàn chiến sĩ sẵn sàng xông lên trước họng đại bác, trong khi chỉ có một người dám hậu thuẫn một chính nghĩa không được đám đông ưa thích.

(Common experience shows how much rarer is moral courage than physical bravery. A thousand men will march to the mouth of the cannon where one man will dare espouse an unpopular cause.)

Clarence Darrow (1857-1938). “Resist Not Evil,” 16, 1903

Ban biên tập

Địa chỉ liên lạc:

1. Thơ

tho.vanviet.vd@gmail.com

2. Văn

vanviet.van14@gmail.com

3. Nghiên cứu Phê Bình

vanviet.ncpb@gmail.com

4. Vấn đề hôm nay

vanviet.vdhn1@gmail.com

5. Thư bạn đọc

vanviet.tbd14@gmail.com

6. Tư liệu

vanviet.tulieu@gmail.com

7. Văn học Miền Nam 54-75

vanhocmiennam5475@gmail.com

Tra cứu theo tên tác giả

Kiến Nghị của Dòng Mến Thánh Giá Thủ Thiêm gửi ông Nguyễn Thiện Nhân, Bí thư Thành Uỷ Tp. HCM

Dưới đây là Bản Kiến Nghị bằng Anh Ngữ của Dòng Mến Thánh Giá Thủ Thiêm gửi cho ông Nguyễn Thiện Nhân, Bí thư Thành Uỷ Tp. HCM, liên quan đến mảnh đất Nhà Dòng.

Các Nữ Tu cũng mong muốn Bản Kiến Nghị này đến được các tổ chức quốc tế, để nhờ các tổ chức quốc tế can thiệp với Nhà Nước Việt Nam chấp thuận 2 yêu cầu của Hội Dòng:

- Nhà Dòng không di dời ra khỏi mảnh đất Thủ Thiêm mà Nhà Dòng đã gắn bó từ năm 1840

- Bồi thường thỏa đáng diện tích 3 trường học là 4000 mét vuông mà Nhà Nước đã mượn từ sau năm 1975

Mong cộng đồng lưu tâm và nếu có thể được, xin chuyển giúp Bản Kiến Nghị này đến cho các tổ chức quốc tế.

Trong hình ảnh có thể có: văn bản

Trong hình ảnh có thể có: văn bản

Nguồn: https://www.facebook.com/tinmungchonguoingheo/posts/1725724637546953