Danh Ngôn

Những nhà văn xuất chúng luôn luôn là những nhà phê bình nghiêm khắc nhất đối với chính tác phẩm của mình.

(The best authors are always the severest critics of their own works.)

Lord Chesterfield, chính khách, nhà văn Anh. (1694-1773). Thư gởi con trai, 6 tháng Năm 1751

Tôi có một nhà phê bình đòi hỏi quá quắt hơn các bạn: đấy là cái tôi thứ hai của tôi.

(I have a critic who is more exacting than you: it is my other self.)

Jean Meisonier, họa sĩ Pháp. Trong tuyển tập của Alice Hubbard, An American Bible, tr. 192, 1946

Hỏi một nhà văn đang sáng tác ông ta nghĩ gì về các nhà phê bình cũng giống như hỏi một cột đèn cảm thấy thế nào về các con chó.

(Asking a working writer what he thinks about critics is like asking a lamppost how it feels about dogs.)

Christopher Hampton, nhà soạn kịch sinh tại Bồ Đào Nha 1946 hiện sống tại Anh. Trong Sunday Times, (London), 16 tháng Mười 1977

Ban biên tập

Địa chỉ liên lạc:

1. Thơ

tho.vanviet.vd@gmail.com

2. Văn

vanviet.van14@gmail.com

3. Nghiên cứu Phê Bình

vanviet.ncpb@gmail.com

4. Vấn đề hôm nay

vanviet.vdhn1@gmail.com

5. Thư bạn đọc

vanviet.tbd14@gmail.com

6. Tư liệu

vanviet.tulieu@gmail.com

7. Văn học Miền Nam 54-75

vanhocmiennam5475@gmail.com

Tra cứu theo tên tác giả

Kiến Nghị của Dòng Mến Thánh Giá Thủ Thiêm gửi ông Nguyễn Thiện Nhân, Bí thư Thành Uỷ Tp. HCM

Dưới đây là Bản Kiến Nghị bằng Anh Ngữ của Dòng Mến Thánh Giá Thủ Thiêm gửi cho ông Nguyễn Thiện Nhân, Bí thư Thành Uỷ Tp. HCM, liên quan đến mảnh đất Nhà Dòng.

Các Nữ Tu cũng mong muốn Bản Kiến Nghị này đến được các tổ chức quốc tế, để nhờ các tổ chức quốc tế can thiệp với Nhà Nước Việt Nam chấp thuận 2 yêu cầu của Hội Dòng:

- Nhà Dòng không di dời ra khỏi mảnh đất Thủ Thiêm mà Nhà Dòng đã gắn bó từ năm 1840

- Bồi thường thỏa đáng diện tích 3 trường học là 4000 mét vuông mà Nhà Nước đã mượn từ sau năm 1975

Mong cộng đồng lưu tâm và nếu có thể được, xin chuyển giúp Bản Kiến Nghị này đến cho các tổ chức quốc tế.

Trong hình ảnh có thể có: văn bản

Trong hình ảnh có thể có: văn bản

Nguồn: https://www.facebook.com/tinmungchonguoingheo/posts/1725724637546953