Danh Ngôn

Giá trị của văn hóa là tác động của nó lên cá tính con người. Nó sẽ trở nên vô ích nếu nó không nêu cao và củng cố được điều đó. Công dụng của văn hoá là vì cuộc đời. Mục tiêu của văn hóa không phải là cái đẹp mà là cái thiện.

(The value of culture is its effect on character. It avails nothing unless it ennobles and strengthens that. Its use is for life. Its aim is not beauty but goodness.)

W. Sommerset Maugham (1874-1965), nhà văn Anh. “The Summing Up,” 24, 1938

Trong quá trình hình thành văn hóa, những bước đầu tiên của con người nhất định cực kỳ khó khăn, ví như những đồng xu đầu tiên đặt nền móng cho một gia tài.

(In achieving culture, man’s first steps were doubtless the hardest, like the first pennies that lay the foundation for a fortune.)

Lewis Mumford (1895-1990), sử gia, triết gia công nghệ, nhà phê bình văn học Mỹ. “The Transformation of Man,” 1.1, 1956

Ban biên tập

Địa chỉ liên lạc:

1. Thơ

tho.vanviet.vd@gmail.com

2. Văn

vanviet.van14@gmail.com

3. Nghiên cứu Phê Bình

vanviet.ncpb@gmail.com

4. Vấn đề hôm nay

vanviet.vdhn1@gmail.com

5. Thư bạn đọc

vanviet.tbd14@gmail.com

6. Tư liệu

vanviet.tulieu@gmail.com

7. Văn học Miền Nam 54-75

vanhocmiennam5475@gmail.com

Tra cứu theo tên tác giả

Kiến Nghị của Dòng Mến Thánh Giá Thủ Thiêm gửi ông Nguyễn Thiện Nhân, Bí thư Thành Uỷ Tp. HCM

Dưới đây là Bản Kiến Nghị bằng Anh Ngữ của Dòng Mến Thánh Giá Thủ Thiêm gửi cho ông Nguyễn Thiện Nhân, Bí thư Thành Uỷ Tp. HCM, liên quan đến mảnh đất Nhà Dòng.

Các Nữ Tu cũng mong muốn Bản Kiến Nghị này đến được các tổ chức quốc tế, để nhờ các tổ chức quốc tế can thiệp với Nhà Nước Việt Nam chấp thuận 2 yêu cầu của Hội Dòng:

- Nhà Dòng không di dời ra khỏi mảnh đất Thủ Thiêm mà Nhà Dòng đã gắn bó từ năm 1840

- Bồi thường thỏa đáng diện tích 3 trường học là 4000 mét vuông mà Nhà Nước đã mượn từ sau năm 1975

Mong cộng đồng lưu tâm và nếu có thể được, xin chuyển giúp Bản Kiến Nghị này đến cho các tổ chức quốc tế.

Trong hình ảnh có thể có: văn bản

Trong hình ảnh có thể có: văn bản

Nguồn: https://www.facebook.com/tinmungchonguoingheo/posts/1725724637546953