Danh Ngôn

Trong giáo dục không có gì kinh hoàng bằng mức độ dốt nát mà nó tích lũy lâu dài dưới dạng những kiến thức xơ cứng.

Nothing in education is so astonishing as the amount of ignorance it accumulates in the form of inert facts.

Henry Adams (1838-1913). The Education of Henry Adams, 25, 1907

Một chút học vấn ít ỏi, thật ra, có thể là một điều nguy hiểm, nhưng thiếu học vấn [giáo dục] là một đại họa cho bất cứ một dân tộc nào.

A little learning, indeed, may be a dangerous thing, but the want of learning is a calamity to any people.

Frederick Douglass, diễn văn đọc ở lễ ra trường tại Trường Trung học Da màu, Baltimore, Maryland, 22 tháng Sáu 1894

Người tự do không thể làm một người dốt nát lâu dài. (The free man cannot be long an ignorant man.

William McKinley, diễn văn đọc tại Pittsburgh, Pennsylvania, 3 tháng Mười Một 1897

Ban biên tập

Địa chỉ liên lạc:

1. Thơ

tho.vanviet.vd@gmail.com

2. Văn

vanviet.van14@gmail.com

3. Nghiên cứu Phê Bình

vanviet.ncpb@gmail.com

4. Vấn đề hôm nay

vanviet.vdhn1@gmail.com

5. Thư bạn đọc

vanviet.tbd14@gmail.com

6. Tư liệu

vanviet.tulieu@gmail.com

7. Văn học Miền Nam 54-75

vanhocmiennam5475@gmail.com

Tra cứu theo tên tác giả

Liều

Truyện cực ngắn Phùng Thành Chủng

Cực ngắn nhưng vẫn gợi liên tưởng tới nhiều chuyện đang xảy ra chung quanh chúng ta, trong cuộc sống đời thường.

Rất “đời thường”.

Văn Việt


Trà không dư, tửu chẳng hậu. Mới vài vại bia, Lý và Sự đã người qua kẻ lại cùng nhau chém gió.

Lý: "Mấy hôm nay, tôi cứ ngẫm nghĩ mãi về ý tứ của câu tục ngữ "Bán trời không văn tự...".

Sự: "Thì có gì mà phải ngẫm với nghĩ! Chẳng qua là để nói về những thằng liều!".

Lý: "Nhưng liều thế là liều khôn!".

Sự cười: "Đã liều lại còn liều khôn!".

Lý: "Này nhé! Thứ nhất, trời thuộc "sở hữu toàn dân" chứ không phải sở hữu của thằng bán. Thứ hai, tuy thuộc "sở hữu toàn dân" nhưng vô khứ, vô lai, vô hình, vô ảnh. Lại nữa, nếu nói về tâm linh thì trời thuộc phạm trù "văn hóa phi vật thể". Vậy mà nó đem bán cái "sở hữu toàn dân", cái "vô khứ, vô lai, vô hình, vô ảnh" thuộc văn hóa phi vật thể, chẳng văn tự, văn khế gì ráo trọi (bởi có văn tự thì khi bị phát hiện hoặc có người tố cáo sẽ can tội lừa đảo). Nghĩa là bán cái không phải của mình, rủng rỉnh có tiền bỏ túi mà lại yên tâm ở ngoài vòng pháp luật! Vậy mà, ai cũng cho như vậy là liều, nhưng theo tôi như thế là khôn! Mà đã khôn thì không thể gọi là liều!".

Sự ngẩn ra: "Vậy như thế nào mới gọi là liều?”.

Lý: "Cho nên ẩn ý của câu tục ngữ "Bán trời không văn tự" là không để chỉ thằng bán mà phải nói thằng mua mới đáng gọi là liều!".