Danh Ngôn

Sẽ có một cuộc chạy đua giữa quần chúng tự học và quần chúng tự hủy.

There is going to be a race between mass self-education and mass self-destruction.

Nhà sử học Arnold J. Toynbee (1889-1975). “Conditions of Survival,” Saturday Review, 29 tháng Tám 1964.

Mục đích của toàn bộ giáo dục là, hoặc phải là, dạy cho người ta biết tự giáo dục chính mình.

The aim of all education is, or should be, to teach people to educate themselves.

Arnold J. Toynbee (1889-1975). Surviving the Future, 5, 1971

Giáo dục bán thời gian suốt đời người là đường lối chắc chắn nhất để nâng cao trình độ tri thức và đạo đức của quần chúng.

Lifelong part-time education is the surest way of raising the intellectual and moral level of the masses.

Arnold J. Toynbee (1889-1975). The Toynbee-Ikeda Dialogue: Man Himself Must Choose, 3, 1976

Ban biên tập

Địa chỉ liên lạc:

1. Thơ

tho.vanviet.vd@gmail.com

2. Văn

vanviet.van14@gmail.com

3. Nghiên cứu Phê Bình

vanviet.ncpb@gmail.com

4. Vấn đề hôm nay

vanviet.vdhn1@gmail.com

5. Thư bạn đọc

vanviet.tbd14@gmail.com

6. Tư liệu

vanviet.tulieu@gmail.com

7. Văn học Miền Nam 54-75

vanhocmiennam5475@gmail.com

Tra cứu theo tên tác giả

Danh ngôn về nước Mỹ:

Bài học quan trọng nhất của lịch sử Mỹ là sự hứa hẹn của những điều bất ngờ. Không một ai trong cha ông chúng ta có thể tưởng tượng nổi việc đến định cư tận nơi đây, trên lục địa chưa ai biết đến này. Vì thế chúng ta phải tiếp tục xây dựng một xã hội sẵn sàng chào đón những điều bất ngờ, cho phép mọi khả năng phát triển vượt quá những điều chúng ta tưởng tượng

The most important lesson of American history is the promise of the unexpected. None of our ancestors would have imagined settling way over here on this unknown continent. So we must continue to have a society that is hospitable to the unexpected, which allow possibilities to develop beyond our imaginings

Nhà sử học Daniel J. Boorstin (1914-2004)

Đây sẽ còn là đất của những người tự do chỉ khi nào nó còn là quê hương của những người can đảm

This will remain the land of the free only so long as it is the home of the brave

Elmer Davis (1890 – 1958)