Danh Ngôn

DANH NGÔN VỀ CHÍNH KHÁCH

- Politicians are like nappies, they should be changed regularly and for the same reason.

Các chính khách giống như tã lót, cần được thay đều đặn và vì cùng lý do.

Câu nói được gán cho nhiều nguồn, trong đó có Sir Kenneth Arthur Dodd (1927 – 2018) diễn viên hài, ca sĩ người Anh; nhà văn Mỹ Mark Twain, nhà văn Bồ Đào Nha José Maria de Eça de Queirós (1845 – 1900).

- Too bad all the people who know how to run the country are busy driving taxi cabs and cutting hair.

Quá tệ là tất cả những người biết cách điều hành đất nước lại đang bận lái taxi và cắt tóc.

George Burns (1896 – 1996) diễn viên hài, ca sĩ và nhà văn Mỹ. (Câu nói được dẫn trong sách Lend Me Your Ears: The Oxford Dictionary of Political Quotations. Oxford University Press, (p.49-50) của Antony Jay)

- There is only one thing more useful in politics than having the right friends, and that is having the right enemies.

Trong chính trị chỉ có một việc hữu ích hơn là chọn đúng bạn; đó là chọn đúng kẻ thù.

Vô danh, trích trong tạp chí Economist 375: 8432 (25 June 2005), p. 84

Ban biên tập

Địa chỉ liên lạc:

1. Thơ

tho.vanviet.vd@gmail.com

2. Văn

vanviet.van14@gmail.com

3. Nghiên cứu Phê Bình

vanviet.ncpb@gmail.com

4. Vấn đề hôm nay

vanviet.vdhn1@gmail.com

5. Thư bạn đọc

vanviet.tbd14@gmail.com

6. Tư liệu

vanviet.tulieu@gmail.com

7. Văn học Miền Nam 54-75

vanhocmiennam5475@gmail.com

Tra cứu theo tên tác giả

20 NHÀ VĂN TUYÊN BỐ TỪ BỎ HỘI NHÀ VĂN VIỆT NAM


Là những người viết văn đã nhiều năm tham gia Hội Nhà Văn Việt Nam (HNVVN), đã góp sức xây dựng Hội qua thời chiến cũng như thời bình, đã đau xót trước sự xuống cấp ngày càng nghiêm trọng của Hội trong những năm gần đây và tích cực góp ý với Hội để khắc phục tình trạng ấy;
đến hôm nay, nhận thấy tình trạng suy thoái của Hội đã trở nên không thể cứu vãn nếu không có sự thay đổi nhiều điều căn bản trong điều lệ và tổ chức của Hội để Hội thực sự là một tổ chức nghề nghiệp tập hợp những người viết muốn xây dựng một nền văn học Việt Nam đích thực, tự do, nhân bản;
nhận thấy khả năng thay đổi trên càng không thể xảy ra khi lãnh đạo HNVVN đã tự tiện tước quyền tham gia Đại hội lần IX sắp tới của nhiều hội viên với lý do họ là thành viên của một ban vận động thành lập một văn đoàn tương lai – đó là việc làm vi phạm trắng trợn điều lệ hiện hành của HNVVN, tước bỏ một trong những quyền cơ bản của hội viên và công dân, xúc phạm nghiêm trọng danh dự của người cầm bút;
chúng tôi tuyên bố từ bỏ HNVVN kể từ  ngày hôm nay, 11 tháng 5 năm 2015.

Bùi Minh Quốc (hội viên HNVVN từ năm 1977)
Đặng Văn Sinh
Đỗ Trung Quân (hội viên HNVVN từ năm 1987)
Hoàng Minh Tường (hội viên HNVVN từ năm 1981)
Lê Hiền Phương
Ngô Thị Kim Cúc
Nguyên Ngọc (hội viên HNVVN từ năm 1957)
Nguyễn Huệ Chi (hội viên HNVVN từ năm 1984)
Nguyễn Quang Thân (hội viên HNVVN từ 1977)
Phạm Đình Trọng
Thùy Linh
Vũ Thế Khôi
Ý Nhi

Ghi chú:
- Cùng tham gia tuyên bố, nhưng đã công bố cá nhân quyết định từ bỏ HNVVN trước ngày 11/5/2015:
Võ Thị Hảo
Dư Thị Hoàn
Trịnh Hoài Giang

Đã tuyên bố rút khỏi HNVVN cùng các hội đoàn khác (kể cả Ban Vận động VĐ ĐL VN):

Nguyễn Quang Lập

Dạ Ngân

Nguyễn Duy

Trần Kỳ Trung