Danh Ngôn

Người ta đã không bao giờ viết hay vẽ, điêu khắc, tạo mô hình, xây dựng, phát minh, nếu không phải để ra khỏi cảnh đời địa ngục.

No one has ever written or painted, sculpted, modelled, built, invented, except to get out of hell.

Antonin Artaud (1896-1948). “Van Gogh: The Man Suicided by Society,” 1947, Antonin Artaud Anthology, ed. Jack Hirschman, 1965

Cuộc phấn đấu của nhà nghệ sĩ nhằm vượt lên trên nỗi đau của chính mình có thể trở thành hạt mầm cho niềm hi vọng của nhiều người khác, biến đổi một hành trình cá nhân thành một viễn kiến cho tất cả chúng ta.

The artist’s struggle to transcend his pain can become the seed for many others’ hope, transforming an personal journey into a vision for us all.

Diane Cole. After Great Pain: A New Life Emerges, 7, 1992

Nghệ thuật thu hút chúng ta chỉ vì những gì nó tiết lộ vốn nằm trong bản ngã bí ẩn nhất của chúng ta.

Art attracts us only by what it reveals of our most secret self.

Jean Luc Godard (1930-). “What is Cinema?” Godard on Godard: Critical Writings, ed. Jean Narboni and Tom Milne, 1972

Danh hiệu người nghệ sĩ có ý nghĩa này: đấy là một người cảm thụ nhiều hơn người đồng loại và ghi lại nhiều hơn những điều anh ta đã chứng kiến.

That is what the title of artist means: one who perceives more than his fellows, and who records more than he has seen.

Edward G. Craig. “On the Art of the Theatre,” 1905

Ban biên tập

Địa chỉ liên lạc:

1. Thơ

tho.vanviet.vd@gmail.com

2. Văn

vanviet.van14@gmail.com

3. Nghiên cứu Phê Bình

vanviet.ncpb@gmail.com

4. Vấn đề hôm nay

vanviet.vdhn1@gmail.com

5. Thư bạn đọc

vanviet.tbd14@gmail.com

6. Tư liệu

vanviet.tulieu@gmail.com

7. Văn học Miền Nam 54-75

vanhocmiennam5475@gmail.com

Tra cứu theo tên tác giả

Lời cảm tạ của Thụy Khuê

 

image

Tiến sĩ Nguyễn Quang A và giấy chứng nhận Giải Đặc biệt về Nghiên cứu – Phê bình

Kính thưa quý vị,

Kính thưa anh Nguyên Ngọc và toàn thể hội đồng giám khảo giải Văn Việt 2014-2015,

Nhận một giải thưởng văn học luôn luôn là một vinh hạnh, bởi ngoài những tiêu chuẩn về nghệ thuật dành cho một sáng tác, tiêu chuẩn khoa học dành cho một công trình nghiên cứu, mà mỗi thành viên ban giám khảo đã lấy làm chuẩn mực để đánh giá, còn có sự tin cậy và hy vọng ở người nhận giải, một cố gắng, một tiếp tục, một tiến triển.

Đối với tôi, sự nhận giải hôm nay, còn có thêm những ý nghiã khác:

Trước hết, giải thưởng này như một nối kết niềm tin giữa những ngòi bút trong nước và ngoài nước, cùng chung một lý tưởng: tìm cách đưa văn học và nghiên cứu, ra khỏi tình trạng bế tắc hiện thời, bằng cách kích thích những tài năng mới nơi người viết và những cảm thức, những say mê mới, nơi người đọc, khiến cả đôi bên đều thấy những lợi ích tinh thần mà việc viết và việc đọc có thể đem lại cho chúng ta.

Giải thưởng này, theo sự hiểu biết của tôi, là giải thưởng đầu tiên, hoàn toàn được xây dựng bằng công sức của những người trong một văn đoàn chưa thành hình, lấy tự do tư tưởng làm chủ đích.

Giải thưởng này, theo sự hiểu biết của tôi, là giải thưởng đầu tiên, của một văn đoàn chưa thành hình, hội tụ những ngòi bút, không phân biệt, biên giới, lằn ranh, trong ngoài, lấy sự phục hưng nền văn học nghệ thuật của toàn thể nước Việt, trong quá khứ, hiện tại và tương lai, làm lợi khí tinh thần.

Công việc mà Văn Việt đã làm được trong hai năm qua, tuy còn nhiều thiếu sót, nhưng đã cho ta thấy một điều: chúng ta đã bắt đầu, chúng ta đã làm, rồi chúng ta sẽ có những thành quả.

Sự bắt đầu nào cũng đầy sơ suất, nhưng điều quan trọng là tiếp tục và tiến triển, và đó là ý nghiã đầu tiên của giải thưởng văn học mà tôi được nhận ngày hôm nay.

Xin thành thật cảm ơn quý vị.

Thụy Khuê