Danh Ngôn

Sẽ có một cuộc chạy đua giữa quần chúng tự học và quần chúng tự hủy.

There is going to be a race between mass self-education and mass self-destruction.

Nhà sử học Arnold J. Toynbee (1889-1975). “Conditions of Survival,” Saturday Review, 29 tháng Tám 1964.

Mục đích của toàn bộ giáo dục là, hoặc phải là, dạy cho người ta biết tự giáo dục chính mình.

The aim of all education is, or should be, to teach people to educate themselves.

Arnold J. Toynbee (1889-1975). Surviving the Future, 5, 1971

Giáo dục bán thời gian suốt đời người là đường lối chắc chắn nhất để nâng cao trình độ tri thức và đạo đức của quần chúng.

Lifelong part-time education is the surest way of raising the intellectual and moral level of the masses.

Arnold J. Toynbee (1889-1975). The Toynbee-Ikeda Dialogue: Man Himself Must Choose, 3, 1976

Ban biên tập

Địa chỉ liên lạc:

1. Thơ

tho.vanviet.vd@gmail.com

2. Văn

vanviet.van14@gmail.com

3. Nghiên cứu Phê Bình

vanviet.ncpb@gmail.com

4. Vấn đề hôm nay

vanviet.vdhn1@gmail.com

5. Thư bạn đọc

vanviet.tbd14@gmail.com

6. Tư liệu

vanviet.tulieu@gmail.com

7. Văn học Miền Nam 54-75

vanhocmiennam5475@gmail.com

Tra cứu theo tên tác giả

"Luật Hội" hưng vong sử

Nguyn Duc Thanh

1. Luật về Hội là quan trọng, vì nó quyết định mức độ văn minh một xã hội, có ý nghĩa chỉ sau Luật Doanh nghiệp, nên được soạn thảo nhiều lần, từ nhiều năm. Đến 16.9.2016 có một dự thảo tạm dùng được. Còn nhiều chi tiết chưa tốt, còn mang nặng tư duy quản lý rón rén chống diễn biến hoà bình hơn là chủ động phát triển, tự tin hội nhập. Nói chung vẫn lạc hậu, nhưng điểm tích cực là đã nhìn nhận khu vực dân sự với các thành phần cơ bản của nó. Dự thảo này do Chính phủ và uỷ ban chuyên trách của Quốc hội chuẩn bị.

2. Tuy nhiên, theo như lời một số bô lão kể lại, vào đêm 10.10.2016, lợi dụng trời tối, bên Đảng gửi sang Quốc hội một dự thảo hoàn toàn mới, ép phải đem ra thảo luận trong kỳ họp tới. Các yếu tố lạc hậu được giữ nguyên, nhiều yếu tố kém tiến bộ được bổ sung. Các thành phần của khu vực dân sự bị loại bỏ, chỉ để lại đối tượng là Hội theo đúng tên gọi. Và Hội ở đây, được nhìn nhận như những hội trong quá khứ và hiện tại, chứ không phải của tương lai. Đọc dự thảo này, có thể hiểu nhóm chấp bút hoặc là không hình dung ra các hội trong tương lai thế nào, hoặc là không muốn có một tương lai cho các hội. Sử gọi sự biến này là Biến cố 10.10, và dự thảo ấy gọi là Dự thảo 10.10.

3. Hiện nay Bộ trưởng Nội vụ và nhiều nhân sĩ trí thức tiến bộ, đều cho là để giữ thể diện với con cháu, đồng thời cũng để các nhà nghiên cứu lịch sử sau này tự tin hơn khi nghiên cứu về cha ông họ, thì nên gác lại việc thông qua Luật về Hội lần này. Nên có sự soạn thảo nghiêm túc hơn, giảm tính cố chấp đã bước sang giai đoạn khôi hài, phản ánh được phần nào trí tuệ của Quốc hội, người đời sau không cười chê.

Nguồn: FB Nguyen Duc Thanh