Danh Ngôn

Người ta đã không bao giờ viết hay vẽ, điêu khắc, tạo mô hình, xây dựng, phát minh, nếu không phải để ra khỏi cảnh đời địa ngục.

No one has ever written or painted, sculpted, modelled, built, invented, except to get out of hell.

Antonin Artaud (1896-1948). “Van Gogh: The Man Suicided by Society,” 1947, Antonin Artaud Anthology, ed. Jack Hirschman, 1965

Cuộc phấn đấu của nhà nghệ sĩ nhằm vượt lên trên nỗi đau của chính mình có thể trở thành hạt mầm cho niềm hi vọng của nhiều người khác, biến đổi một hành trình cá nhân thành một viễn kiến cho tất cả chúng ta.

The artist’s struggle to transcend his pain can become the seed for many others’ hope, transforming an personal journey into a vision for us all.

Diane Cole. After Great Pain: A New Life Emerges, 7, 1992

Nghệ thuật thu hút chúng ta chỉ vì những gì nó tiết lộ vốn nằm trong bản ngã bí ẩn nhất của chúng ta.

Art attracts us only by what it reveals of our most secret self.

Jean Luc Godard (1930-). “What is Cinema?” Godard on Godard: Critical Writings, ed. Jean Narboni and Tom Milne, 1972

Danh hiệu người nghệ sĩ có ý nghĩa này: đấy là một người cảm thụ nhiều hơn người đồng loại và ghi lại nhiều hơn những điều anh ta đã chứng kiến.

That is what the title of artist means: one who perceives more than his fellows, and who records more than he has seen.

Edward G. Craig. “On the Art of the Theatre,” 1905

Ban biên tập

Địa chỉ liên lạc:

1. Thơ

tho.vanviet.vd@gmail.com

2. Văn

vanviet.van14@gmail.com

3. Nghiên cứu Phê Bình

vanviet.ncpb@gmail.com

4. Vấn đề hôm nay

vanviet.vdhn1@gmail.com

5. Thư bạn đọc

vanviet.tbd14@gmail.com

6. Tư liệu

vanviet.tulieu@gmail.com

7. Văn học Miền Nam 54-75

vanhocmiennam5475@gmail.com

Tra cứu theo tên tác giả

"Luật Hội" hưng vong sử

Nguyn Duc Thanh

1. Luật về Hội là quan trọng, vì nó quyết định mức độ văn minh một xã hội, có ý nghĩa chỉ sau Luật Doanh nghiệp, nên được soạn thảo nhiều lần, từ nhiều năm. Đến 16.9.2016 có một dự thảo tạm dùng được. Còn nhiều chi tiết chưa tốt, còn mang nặng tư duy quản lý rón rén chống diễn biến hoà bình hơn là chủ động phát triển, tự tin hội nhập. Nói chung vẫn lạc hậu, nhưng điểm tích cực là đã nhìn nhận khu vực dân sự với các thành phần cơ bản của nó. Dự thảo này do Chính phủ và uỷ ban chuyên trách của Quốc hội chuẩn bị.

2. Tuy nhiên, theo như lời một số bô lão kể lại, vào đêm 10.10.2016, lợi dụng trời tối, bên Đảng gửi sang Quốc hội một dự thảo hoàn toàn mới, ép phải đem ra thảo luận trong kỳ họp tới. Các yếu tố lạc hậu được giữ nguyên, nhiều yếu tố kém tiến bộ được bổ sung. Các thành phần của khu vực dân sự bị loại bỏ, chỉ để lại đối tượng là Hội theo đúng tên gọi. Và Hội ở đây, được nhìn nhận như những hội trong quá khứ và hiện tại, chứ không phải của tương lai. Đọc dự thảo này, có thể hiểu nhóm chấp bút hoặc là không hình dung ra các hội trong tương lai thế nào, hoặc là không muốn có một tương lai cho các hội. Sử gọi sự biến này là Biến cố 10.10, và dự thảo ấy gọi là Dự thảo 10.10.

3. Hiện nay Bộ trưởng Nội vụ và nhiều nhân sĩ trí thức tiến bộ, đều cho là để giữ thể diện với con cháu, đồng thời cũng để các nhà nghiên cứu lịch sử sau này tự tin hơn khi nghiên cứu về cha ông họ, thì nên gác lại việc thông qua Luật về Hội lần này. Nên có sự soạn thảo nghiêm túc hơn, giảm tính cố chấp đã bước sang giai đoạn khôi hài, phản ánh được phần nào trí tuệ của Quốc hội, người đời sau không cười chê.

Nguồn: FB Nguyen Duc Thanh