Danh Ngôn

Nếu quí vị cho rằng giáo dục là tốn kém, xin hãy thử sự dốt nát xem sao!

If you think education is expensive, try ignorance!

Derek Bok (1930-). Hiệu trưởng Trường Đại học Harvard. Trên cột báo của Ann Landers

Nếu giáo dục được coi trọng như một bảo vật thì văn hóa không bao giờ tiêu vong.

Education is a treasure, and culture never dies.

Petronius: Satyricon

Tự do có thể được an toàn khi Quyền bầu cử được Giáo dục soi sáng.

Liberty can be safe only when Suffrage is illuminated by Education.

James H. Garfield, Maxims, 1880

Ban biên tập

Địa chỉ liên lạc:

1. Thơ

tho.vanviet.vd@gmail.com

2. Văn

vanviet.van14@gmail.com

3. Nghiên cứu Phê Bình

vanviet.ncpb@gmail.com

4. Vấn đề hôm nay

vanviet.vdhn1@gmail.com

5. Thư bạn đọc

vanviet.tbd14@gmail.com

6. Tư liệu

vanviet.tulieu@gmail.com

7. Văn học Miền Nam 54-75

vanhocmiennam5475@gmail.com

Tra cứu theo tên tác giả

Sức mạnh của lời

(Rút từ facebook của Inrasara)

Một bài thơ có thể có sức mạnh bằng cả đạo quân, không ít người nghĩ thế.

Tiếng nói một trí thức có giá trị trăm ngàn lần sự bạo động. Ở Tây phương, sự thực này cũng từng được thể hiện. Tiếng nói trí thức làm thay đổi chính sách và có khi lật đổ cả triều đại.

Tiếng nói của nhà văn Émile Zola qua vụ án Dreyfus, là một.

Ở Việt Nam mới nhất, vụ bauxite, nhờ có tiếng nói và chữ kí của ngàn trí thức, mà Dự án này phần nào đó được xem lại, để thay vì làm ba khu, nay chỉ còn một, và không phát triển thêm.

Đòi hỏi trí thức bạo động là không hiểu gì về bản chất trí thức cả. Còn khuyên trí thức không lên tiếng, thì càng không hiểu tính chất trí thức nữa. Họ sinh ra là để lên tiếng. Thế nên không ít chế độ độc tài bắt trí thức cầm tù, chứ ai bắt quần chúng đâu.