Danh Ngôn

Những nhà văn xuất chúng luôn luôn là những nhà phê bình nghiêm khắc nhất đối với chính tác phẩm của mình.

(The best authors are always the severest critics of their own works.)

Lord Chesterfield, chính khách, nhà văn Anh. (1694-1773). Thư gởi con trai, 6 tháng Năm 1751

Tôi có một nhà phê bình đòi hỏi quá quắt hơn các bạn: đấy là cái tôi thứ hai của tôi.

(I have a critic who is more exacting than you: it is my other self.)

Jean Meisonier, họa sĩ Pháp. Trong tuyển tập của Alice Hubbard, An American Bible, tr. 192, 1946

Hỏi một nhà văn đang sáng tác ông ta nghĩ gì về các nhà phê bình cũng giống như hỏi một cột đèn cảm thấy thế nào về các con chó.

(Asking a working writer what he thinks about critics is like asking a lamppost how it feels about dogs.)

Christopher Hampton, nhà soạn kịch sinh tại Bồ Đào Nha 1946 hiện sống tại Anh. Trong Sunday Times, (London), 16 tháng Mười 1977

Ban biên tập

Địa chỉ liên lạc:

1. Thơ

tho.vanviet.vd@gmail.com

2. Văn

vanviet.van14@gmail.com

3. Nghiên cứu Phê Bình

vanviet.ncpb@gmail.com

4. Vấn đề hôm nay

vanviet.vdhn1@gmail.com

5. Thư bạn đọc

vanviet.tbd14@gmail.com

6. Tư liệu

vanviet.tulieu@gmail.com

7. Văn học Miền Nam 54-75

vanhocmiennam5475@gmail.com

Tra cứu theo tên tác giả

Sức mạnh của lời

(Rút từ facebook của Inrasara)

Một bài thơ có thể có sức mạnh bằng cả đạo quân, không ít người nghĩ thế.

Tiếng nói một trí thức có giá trị trăm ngàn lần sự bạo động. Ở Tây phương, sự thực này cũng từng được thể hiện. Tiếng nói trí thức làm thay đổi chính sách và có khi lật đổ cả triều đại.

Tiếng nói của nhà văn Émile Zola qua vụ án Dreyfus, là một.

Ở Việt Nam mới nhất, vụ bauxite, nhờ có tiếng nói và chữ kí của ngàn trí thức, mà Dự án này phần nào đó được xem lại, để thay vì làm ba khu, nay chỉ còn một, và không phát triển thêm.

Đòi hỏi trí thức bạo động là không hiểu gì về bản chất trí thức cả. Còn khuyên trí thức không lên tiếng, thì càng không hiểu tính chất trí thức nữa. Họ sinh ra là để lên tiếng. Thế nên không ít chế độ độc tài bắt trí thức cầm tù, chứ ai bắt quần chúng đâu.