Danh Ngôn

Ai kiểm soát được quá khứ, thì kiểm soát được tương lai. Ai kiểm soát được hiện tại, thì kiểm soát được quá khứ.

Who controls the past controls the future. Who controls the present controls the past.

(George Orwell, 1984)

 

Dân mắc bẫy trong lịch sử và lịch sử thì mắc bẫy trong dân.

People are trapped in history and history is trapped in them.

(James Baldwin, Notes of a Native Son)

 

Tôi thích những giấc mơ về tương lai hơn là lịch sử của quá khứ.

I like the dreams of the future better than the history of the past.

(Thư của Thomas Jefferson gửi John Adams, ngày 1/8/1816)

 

Lịch sử là phòng trưng bày tranh, nguyên bản thì ít mà sao chép thì nhiều.

History is a gallery of pictures in which there are few originals and many copies.

(Alexis de Tocqueville, L'Ancien régime)

 

Chúa không thể thay đổi quá khứ, tuy sử gia thì có thể.

God cannot alter the past, though historians can.

(Samuel Butler, Prose Observations)

Ban biên tập

Địa chỉ liên lạc:

1. Thơ

tho.vanviet.vd@gmail.com

2. Văn

vanviet.van14@gmail.com

3. Nghiên cứu Phê Bình

vanviet.ncpb@gmail.com

4. Vấn đề hôm nay

vanviet.vdhn1@gmail.com

5. Thư bạn đọc

vanviet.tbd14@gmail.com

6. Tư liệu

vanviet.tulieu@gmail.com

7. Văn học Miền Nam 54-75

vanhocmiennam5475@gmail.com

Tra cứu theo tên tác giả

Thứ Ba, 8 tháng 1, 2019

Khóc người cố tri

Trần Hoàng Phố

Khóc Nguyễn Trọng Tạo

Bên trời cũ bóng người đi
Chân trời sao tím nỗi nhớ thương
Bên này trần gian bên kia đã là mây trắng
Con sông quê khóc lặng một khoảnh trời cố hương


Người về bên ngày cổ tích
Hát đồng dao với cát bụi cuộc đời
Nhân dân chỉ là sương là khói
Cho ai mượn gió qua cầu
Bên làng quan họ đã bể dâu
Bên ngọn tình sầu cỏ xanh trăm năm
Người đã về bên kia giấc mộng
Ngàn năm như đã nhúng
trong mấy nước mắt chiêm bao

Không có mô tả ảnh.

Tranh Đinh Trường Chinh