Danh Ngôn

“Education without values, as useful as it is, seems rather to make man a more clever devil.”

“Thứ giáo dục không đi với các giá trị đạo đức, dù có thực dụng như hiện nay, dường như chỉ làm cho con người thành con quỉ khôn lanh hơn.”

C.S. Lewis

Nhà văn Ireland (1898-1963)

“The learning process continues until the day you die.”

  “Quá trình giáo dục tiếp tục đến khi bạn chết.”

Kirk Douglas

Din viên và nhà làm phim người M(1916-)

“Education is not the filling of a pail, but the lighting of a fire.”

“Giáo dục không phải là đổ đầy một cái thùng, mà là thắp lên một ngọn lửa.”

W.B. Yeats

Nhà thơ Ireland (1865-1939)

“Develop a passion for learning, If you do, you will never cease to grow.”

“Hãy phát triển niềm đam mê học tập. Làm thế, bạn sẽ không bao giờ ngừng lớn.”

Anthony J. D’Angelo

“Education is not preparation for life; education is life itself.”

“Giáo dục không phải là chuẩn bị cho cuộc sống. Giáo dục chính là cuộc sống.”

John Dewey

Nhà triết học, nhà giáo dục người Mỹ (1859-1952)

Ban biên tập

Địa chỉ liên lạc:

1. Thơ

tho.vanviet.vd@gmail.com

2. Văn

vanviet.van14@gmail.com

3. Nghiên cứu Phê Bình

vanviet.ncpb@gmail.com

4. Vấn đề hôm nay

vanviet.vdhn1@gmail.com

5. Thư bạn đọc

vanviet.tbd14@gmail.com

6. Tư liệu

vanviet.tulieu@gmail.com

7. Văn học Miền Nam 54-75

vanhocmiennam5475@gmail.com

Tra cứu theo tên tác giả

Khóc làm chi cho người khuất núi

Ralph Chaplin
Trần Ngọc Cư dịch
 
Xin đừng khóc người chết nằm trong đất lạnh –
Cát bụi tìm cát bụi trở về –
Đất bình yên ngọt ngào lòng mẹ bao dung
Mọi người chết vì mọi người phải chết;


 
Xin đừng khóc các chiến hữu trong tù –
Từng quá kiên cường chiến đấu –
Đang ở trong quan tài sắt, chiếc xà lim,
Bị chôn sống, mỗi người trong đơn độc.
 
Mà hãy khóc cho đám đông ù lì vô cảm –
Những người nhu nhược, những kẻ cúi đầu –
Thấy nỗi lầm than, thấy điều sai trái,
Của cuộc đời không dám nói một câu.
 
Mourn Not the Dead
By Ralph Chaplin
 
Mourn not the dead that in the cool earth lie –
Dust unto dust –
The calm sweet earth that mothers all who die
As all men must;
 
Mourn not your captive comrades who must dwell –
Too strong to strive –
Each in his steel-bound coffin of a cell,
Buried alive;
 
But rather mourn the apathetic throng –
The cowed and the meek –
Who see the world’s great anguish and its wrong
And dare not speak!


RALPH CHAPLIN (1887-1961): Nhà văn, nghệ sĩ, nhà tranh đấu cho quyền lợi của giới lao động Mỹ. Năm 1917, Chaplin cùng với 100 chiến hữu bị đưa đi tù về tội chống quân dịch và khuyến khích đào ngũ, trong khi Mỹ đang tham dự Thế chiến I. Ông viết Bars and Shadows: The Prison Poems trong thời gian ngồi tù bốn năm của bản án 20 năm. (Tập thơ dày 60 trang được Library of Alexandria xuất bản năm 1923.) Sau khi ra tù, Chaplin tiếp tục tranh đấu cho công nhân, nhưng ông hoàn toàn thất vọng với cuộc cách mạng diễn ra tại Liên Xô, vì vậy ông đã có những hoạt động tích cực nhằm ngăn chặn sự xâm nhập của chủ nghĩa cộng sản vào phong trào thành lập công đoàn tại Mỹ.