Danh Ngôn

Tất cả nghệ thuật cao quí… không mang lại cho người thưởng ngoạn cảm giác tự mãn, mà là một sự ngỡ ngàng và kinh phục. Chức năng giải phóng to lớn của mỹ thuật là nhấc bổng chúng ta ra khỏi chính mình.

All great art … creates in the holder not self-satisfaction but wonder and awe. Its great liberation is to lift us out of ourselves.

Dorothy Thompson(1894-1961). “The Twelve-Foot Ceiling,” The Courage to Be Happy, 1957

Nghệ thuật cao quí không dừng lại ở cảm giác khoan khoái nhất thời. Nó là một cái gì làm gia tăng sự phong phú trường cửu của sự toại nguyện trong tâm hồn. Nó tự biện minh vừa bằng sự thưởng thức trực tiếp, vừa bằng sự tôi luyện cái hiện thể thâm sâu nhất. Sự tôi luyện không tách rời sự thưởng thức mà vì sự thưởng thức. Nghệ thuật cao quí chuyển hóa tâm hồn thành sự nhận chân trường trực các giá trị vượt ra ngoài bản thể trước đây của chính tâm hồn.

Great art is more than a transient refreshment. It is something which adds to the permanent richness of the soul’s self-attainment. It justifies itself both by its immediate enjoyment, and also by its discipline of the inmost being. Its discipline is not distinct from enjoyment but by reason of it. It transforms the soul into the permanent realization of values extending beyond its former self.

Afred North Whitehead(1861-1947). Science and the Modern World, 13, 1925

Ban biên tập

Địa chỉ liên lạc:

1. Thơ

tho.vanviet.vd@gmail.com

2. Văn

vanviet.van14@gmail.com

3. Nghiên cứu Phê Bình

vanviet.ncpb@gmail.com

4. Vấn đề hôm nay

vanviet.vdhn1@gmail.com

5. Thư bạn đọc

vanviet.tbd14@gmail.com

6. Tư liệu

vanviet.tulieu@gmail.com

7. Văn học Miền Nam 54-75

vanhocmiennam5475@gmail.com

Tra cứu theo tên tác giả

“Precariat - Giai cấp mới nguy hiểm”

PRECARIAT, MỘT GIAI CẤP MỚI

-Vì sao Trump thắng cử? Ông lợi dụng được giai cấp precariat

- Vì sao 90 ngàn công nhân Việt Nam đình công, rồi chuyển thành biểu tình chống một điều có vẻ tiến bộ của Luật bảo hiểm xã hội? Vì họ thuộc giai cấp precariat mà các chính trị gia chưa hiểu mấy về họ và nghe theo các nhà tư vấn nước ngoài và các tổ chức quốc tế nên đưa ra điều luật "tiến bộ" về lương hưu (cho giai cấp công nhân thế kỷ 20) nhưng chẳng phù hợp với precariat hiện thời.

- Vì sao dân chủ suy thoái và dân tuý, chủ nghĩa cực đoan gia tăng? Vì các đảng chính trị được lập ra theo các cấu trúc giai cấp thời đại công nghiệp và dương cao ngọn cờ dân chủ đã lỗi thời; vì chủ nghĩa dân túy và các chính trị gia cực đoan hiểu precariat hơn và đã lợi dụng được họ.

- Liệu Chính phủ muốn Samsung và Formosa tăng hoạt động để đẩy 6,7% tăng trưởng GDP năm nay có ý nghĩa gì không? Không vì chỉ ham mê tăng trưởng mà không chú ý đến precariat và môi trường có thể nguy hại cho sự phát triển.

- và rất nhiều câu hỏi thời sự cũng như dài hạn khác...

Bạn có thể tìm thấy câu trả lời hợp lý hơn nếu bạn hiểu về một giai cấp toàn cầu mới, giai cấp precariat, trong cuốn sách mỏng này của Gs Guy Standing.

Hãy vào đây tải xuống để đọc và giới thiệu cho bạn bè cùng đọc!

(Theo FB Nguyễn Quang A)

http://tapchidantri.org/download/precariat-giai-cap-moi-nguy-hiem/

Đây là cuốn sách thứ hai trong Tủ sách S.O.S. của NXB Dân Khí

Giáo sư Guy Standing là chuyên gia về lao động, ông đã từng nhiều năm làm tại Tổ chức Lao động Quốc tế, ILO, ông tự nhận là người cánh tả. Precariat là một khái niệm được ông phát triển trong cuốn sách này. Từ precariat có thể gợi nhớ đến từ precarious (không chắc chắn, bấp bênh) và proletariat (giai cấp vô sản), tuy nhiên đây là một khái niệm mà cả cuốn sách này muốn làm rõ. Nó là một giai cấp xã hội mới. Cuốn sách bàn về sự hình thành, các nguồn gốc, các đặc điểm của giai cấp mới này. Nó có thể bị các lực lượng dân túy và phát xít mới tận dụng ra sao và ông cũng gợi ý nó nên tự tổ chức thế nào để đóng vai trò xứng đáng của nó trong sự Biến đổi Toàn cầu (đặc biệt trong cuốn A Precariat Charter: From Denizens to Citizens, Một Hiến chương Precariat: Từ Những người Ngụ cư sang Các Công dân, Blumsbery Academic, 2014). Ngoài hai cuốn vừa nhắc đến bộ ba sách của ông gồm cả cuốn The Corruption of Capitalism – Why rentiers thrive and work does not pay: Sự Tham nhũng của Chủ nghĩa Tư bản – Vì sao những kẻ thu tô phát đạt và công việc không sinh lợi, phân tích giai cấp elite chỉ chiếm 1% (hay 0,01%) dân số nhưng sở hữu đến gần 40% của cải (trong khi 80% người từ dưới lên chỉ có 7% của cải) và đề xuất những cải cách để làm cho chủ nghĩa tư bản hoạt động cho nhiều người chứ không chỉ cho số rất ít.

Mời các bạn tải xuống để đọc chi tiết.

Cũng nhân đây xin giới thiệu với các bạn tạp chí mạng “Dân Trí” do một số trí thức sáng lập, với nhiều chuyên mục như Chính phủ minh bạch, Xã hội dân sự, Đổi mới giáo dục, Xu hướng mới…

http://tapchidantri.org/