Danh Ngôn

Chúng tôi bảo họ hãy để chúng tôi yên, và hãy tránh xa chúng tôi, nhưng họ cứ đuổi theo chặn đường chúng tôi, rồi họ cuộn tròn gọn lỏn giữa chúng tôi như con rắn. Họ đầu độc chúng tôi bằng sự giao tiếp của họ.

We told them to let us alone, and keep away from us; but they followed on, and beset our paths, and they coiled themselves among us, like the snake. They poisoned us by their touch.

Black Hawk (1767-1838). Tộc trưởng Da đỏ. Diễn văn đọc tại Prairie du Chien (Wisconsin), tháng Tám 1835

Nếu sự quan phòng của Thượng Đế là chúng ta phải tiêu diệt bọn man dã này để dành đất cho người canh tác, thì không phải là không thể chọn rượu cồn làm phương tiện. Rượu cồn đã tiêu diệt tất cả mọi bộ tộc Da đỏ trước đây từng cư ngụ trên vùng duyên hải.

If it be the design of Providence to extirpate these savages in order to make room for cultivators of the earth, it seems not improbable that rum may be the appointed means. It has already annihilated all the tribes who formerly inhabited the seacoast.

Benjamin Franklin (1706-1790). 1788, Autobiography, 1798

Ban biên tập

Địa chỉ liên lạc:

1. Thơ

tho.vanviet.vd@gmail.com

2. Văn

vanviet.van14@gmail.com

3. Nghiên cứu Phê Bình

vanviet.ncpb@gmail.com

4. Vấn đề hôm nay

vanviet.vdhn1@gmail.com

5. Thư bạn đọc

vanviet.tbd14@gmail.com

6. Tư liệu

vanviet.tulieu@gmail.com

7. Văn học Miền Nam 54-75

vanhocmiennam5475@gmail.com

Tra cứu theo tên tác giả

Hồi Tưởng Thực Tại - Trò chuyện cùng nghệ sĩ

Trong triển lãm đang diễn ra tại Work Room Four, năm nghệ sĩ đương đại Việt Nam được mời tham gia ứng đáp lại tranh cổ động được sáng tác bởi nghệ sĩ Cuba René Mederos, người đã được chính phủ Cuba gửi tới Việt Nam vào năm 1969 và 1972, bằng các tác phẩm thị giác.

Lê Quý Tông, Phạm Khắc Quang, Nguyễn Nghĩa Cương, Nguyễn Thế Sơn và Giang Nguyễn làm việc với các chất liệu đa dạng khác nhau. Mỗi người là một ứng đáp riêng, đại diện cho mỗi yếu tố trong tác phẩm của Mederos bao gồm thẩm mĩ, chất liệu, bảng màu và đối tượng.

Trong buổi trò chuyện với nghệ sĩ tại Việt Goethe, Claire Driscoll - người giám tuyển triển lãm - sẽ điều phối cuộc đối thoại giữa năm nghệ sĩ để tìm hiểu phương pháp tiếp cận, cảm nhận về tác phẩm gốc, những khía cạnh nào trong quá khứ có thể báo trước về hiện tại và tầm quan trọng của đối thoại dọc thời gian.

Buổi trò chuyện sẽ bắt đầu vào 19:00 ngày Thứ Năm 25/5/2017 tại sảnh chính Việt Goethe 56-58 Nguyễn Thái Học. Buổi trò chuyện sẽ được dịch song song Anh - Việt.

A Present Retrospective – Artist Talk

For the current exhibition at Work Room Four five contemporary Vietnamese artists were asked to respond visually to propaganda art produced by the late Cuban Artist René Mederos who had been sent to Vietnam in 1969 and 1972 by his government.

Lê Quý Tông, Phạm Khắc Quang, Nguyễn Nghĩa Cương, Nguyễn Thế Sơn and Giang Nguyễn work across various media. Each is an individual response that speaks to a different element of Mederos’ work including his aesthetic, medium, colour palette and subject matter.

During an artist round table at the Goethe Institute Claire Driscoll who curated the work will moderate a conversation between the five artists to ask them about how they approached the task, what spoke to them from the initial work and which aspects of the past can inform the present and how important such a dialogue across time can be.

The talk will begin at 19:00 in the main hall of the Goethe Institute 56-58 Nguyen Thai Hoc, there will be simultaneous translation for English and Vietnamese

· Free Admission