Danh Ngôn

Chúng tôi bảo họ hãy để chúng tôi yên, và hãy tránh xa chúng tôi, nhưng họ cứ đuổi theo chặn đường chúng tôi, rồi họ cuộn tròn gọn lỏn giữa chúng tôi như con rắn. Họ đầu độc chúng tôi bằng sự giao tiếp của họ.

We told them to let us alone, and keep away from us; but they followed on, and beset our paths, and they coiled themselves among us, like the snake. They poisoned us by their touch.

Black Hawk (1767-1838). Tộc trưởng Da đỏ. Diễn văn đọc tại Prairie du Chien (Wisconsin), tháng Tám 1835

Nếu sự quan phòng của Thượng Đế là chúng ta phải tiêu diệt bọn man dã này để dành đất cho người canh tác, thì không phải là không thể chọn rượu cồn làm phương tiện. Rượu cồn đã tiêu diệt tất cả mọi bộ tộc Da đỏ trước đây từng cư ngụ trên vùng duyên hải.

If it be the design of Providence to extirpate these savages in order to make room for cultivators of the earth, it seems not improbable that rum may be the appointed means. It has already annihilated all the tribes who formerly inhabited the seacoast.

Benjamin Franklin (1706-1790). 1788, Autobiography, 1798

Ban biên tập

Địa chỉ liên lạc:

1. Thơ

tho.vanviet.vd@gmail.com

2. Văn

vanviet.van14@gmail.com

3. Nghiên cứu Phê Bình

vanviet.ncpb@gmail.com

4. Vấn đề hôm nay

vanviet.vdhn1@gmail.com

5. Thư bạn đọc

vanviet.tbd14@gmail.com

6. Tư liệu

vanviet.tulieu@gmail.com

7. Văn học Miền Nam 54-75

vanhocmiennam5475@gmail.com

Tra cứu theo tên tác giả

Đả Tàu đại cáo

(Rút từ facebook của Phạm Lưu Vũ)

 

Từng nghe:

Việc ăn cám cốt để tăng cân
Quân bán thịt vẫn mong nhiều nạc
Như nước Lợn ta từ trước
Vốn cam làm gia súc đã lâu
Dưới trên, chủ tớ đã chia
Ăn tạp, ăn tinh cũng khác
Từ Dọi, Mông, Sấn, Giò… ăn vào tăng cường sinh lực
Cùng Tiết, Lòng, Điếu, Gan… mỗi mâm một bát tiết canh
Tuy nạc, mỡ có lúc khác nhau
Song siêu nạc thời nào cũng có.

Cho nên:

Dân ta gặm xương nên rất khỏe
Các quan xơi thịt được no nê,
Cửa chuồng nọ lũ lượt con buôn
Cổng trại kia xếp hàng đồ tể
Việc nay xem xét,
Chứng cớ còn ghi.

Vừa rồi:

Nhân bọn Tàu khốn kiếp lọc lừa,
Để trong nước hè nhau nuôi lợn.
Formosa thừa cơ gây hoạ,
Bọn gian thương cơ hội phất lên.
Nó mua vào những giá rất hời,
Đã thế còn không ngừng xuống giá.
Dối người nuôi đủ muôn ngàn kế,
Lừa kẻ ăn vẫn bán giá cao.
Bọn con buôn một vốn bốn lời,
Chủ trại lợn trắng tay phá sản.
Người bị chủ cám thúc trả tiền, đem xã hội đen ra dọa giết, ngán thay giá lợn rẻ bèo.
Kẻ bị ngân hàng đòi xiết nợ, dùng luật thế chấp để dỡ nhà, buồn trông tình người thạt thếch
Tàn hại cả lũ lợn sề, lợn dái,
Nheo nhóc thay đàn lợn cấn khốn cùng.
Nặng nề những nỗi phân gio,
Tan tác cả nghề chọc tiết.
Độc ác thay, bọn Tàu khựa, chín mươi triệu facebooker không ghi hết tội,
Dơ bẩn thay, lũ cơ hội, ba mươi triệu bãi phân lợn khó sánh được mùi.
Lẽ nào trời đất dung tha,
Ai bảo lợn dân chịu được?