Danh Ngôn

Chúng tôi bảo họ hãy để chúng tôi yên, và hãy tránh xa chúng tôi, nhưng họ cứ đuổi theo chặn đường chúng tôi, rồi họ cuộn tròn gọn lỏn giữa chúng tôi như con rắn. Họ đầu độc chúng tôi bằng sự giao tiếp của họ.

We told them to let us alone, and keep away from us; but they followed on, and beset our paths, and they coiled themselves among us, like the snake. They poisoned us by their touch.

Black Hawk (1767-1838). Tộc trưởng Da đỏ. Diễn văn đọc tại Prairie du Chien (Wisconsin), tháng Tám 1835

Nếu sự quan phòng của Thượng Đế là chúng ta phải tiêu diệt bọn man dã này để dành đất cho người canh tác, thì không phải là không thể chọn rượu cồn làm phương tiện. Rượu cồn đã tiêu diệt tất cả mọi bộ tộc Da đỏ trước đây từng cư ngụ trên vùng duyên hải.

If it be the design of Providence to extirpate these savages in order to make room for cultivators of the earth, it seems not improbable that rum may be the appointed means. It has already annihilated all the tribes who formerly inhabited the seacoast.

Benjamin Franklin (1706-1790). 1788, Autobiography, 1798

Ban biên tập

Địa chỉ liên lạc:

1. Thơ

tho.vanviet.vd@gmail.com

2. Văn

vanviet.van14@gmail.com

3. Nghiên cứu Phê Bình

vanviet.ncpb@gmail.com

4. Vấn đề hôm nay

vanviet.vdhn1@gmail.com

5. Thư bạn đọc

vanviet.tbd14@gmail.com

6. Tư liệu

vanviet.tulieu@gmail.com

7. Văn học Miền Nam 54-75

vanhocmiennam5475@gmail.com

Tra cứu theo tên tác giả

Về biểu đồ so sánh số quan chức các nước trên Văn Việt

Thư góp ý gửi Văn Việt:

Thưa BBT,

Trong bài của LTD, Quan Chức, công chức đông như kiến... tôi xin góp ý một chút:

Ở Mỹ chức năng Thứ Trưởng được bao gồm nhiều danh xưng. Ví dụ, chỉ nguyên như Bộ Ngoại Giao Mỹ (US State Department) có 2 Deputy Secretaries of State và 6 Undersecretaries of State. Tức là 8 thứ trưởng. Undersecretary không phải là cục trưởng vì phải được chuẩn thuận bởi Thượng Viện. (https://state.gov/r/pa/ei/rls/dos/99484.htm)

Tương tự, Bộ Nông Nghiệp, USDA, có 1 Deputy Secretary và 7 Under Secretaries, tức là 8 thứ trưởng. (www.netage.com/economics/gov/USAgri-chart-top.html)

Vậy, chỉ có 2 bộ mà đã có 16 thứ trưởng rồi.

Nhờ BBT chuyển email nầy cho tác giả Lý Trực Dũng để xem lại. Hy vọng có thể làm sáng tỏ hơn (Tôi cũng không chắc mình là đúng).

Cám ơn,

NHL

Henry Nguyen H. Liem, Esq., PhD.

Attorney and Counselor at Law

Trả lời của Văn Việt:

Thưa ông Henry Nguyen H. Liem và thưa quý bạn đọc

Sau khi trao đổi với tác giả bài “Quan chức, công chức đông như kiến…” đăng trên Văn Việt ngày 26/3/2017, chúng tôi được biết biểu đồ so sánh số quan chức của các nước Việt Nam, Mỹ… được tác giả lấy từ trên mạng. Chúng tôi đã tra cứu và thấy từ khoảng nửa tháng trước biểu đồ này được chia sẻ và lan truyền rất nhiều trên mạng,mà chúng tôi chưa tìm thấy gốc. Văn Việt xin cảm tạ ông Henry N.H.L về nhiệt tình góp ý của ông, xin lỗi bạn đọc về sự thiếu chuẩn xác trong tư liệu mà mình đăng lại, và kính mong được quý bạn cung cấp nguồn tư liệu chuẩn nếu có, để chúng tôi chỉnh lại.

Văn Việt