Danh Ngôn

Trong một xã hội ngục tù, văn học tự do chỉ có thể hiện hữu để tố cáo và nuôi hi vọng.

In an incarcerated society, free literature can exist only as denunciation and hope.

Eduardo Galeano (1940-2015). “In Defense of the Word” (7) tr. Bobbye S. Ortiz, Days and Nights of Love and War, 1977, tr. Judith Brister, 1983

Văn học suy tàn chỉ vì con người càng ngày càng trở nên thối nát.

Literature decays only as men become more and more corrupt.

Goethe (1749-1832). The Maxims and Reflections of Goethe, 466, tr. T. Bailey Saunders, 1892

Văn học chịu số phận bi đát nếu tự do tư tưởng biến mất.

Literature is doomed if liberty of thought perishes.

George Orwell (1903-1950). “The Prevention of Literature,” January 1946, The Collected Essays, Journalism, and Letters of George Orwell, vol. 4, ed. Sonia Orwell and Ian Angus, 1968

Trong ý nghĩa toàn diện nhất, văn học là tự truyện của nhân loại.

Literature in its most comprehensive sense is the autobiography of humanity.

Bernard Beranson (1865-1959). Notebook, 11 December 1892. Trong cuốn The Bernard Beranson Treasury, ed. Hanna Kiel, 1962

Ban biên tập

Địa chỉ liên lạc:

1. Thơ

tho.vanviet.vd@gmail.com

2. Văn

vanviet.van14@gmail.com

3. Nghiên cứu Phê Bình

vanviet.ncpb@gmail.com

4. Vấn đề hôm nay

vanviet.vdhn1@gmail.com

5. Thư bạn đọc

vanviet.tbd14@gmail.com

6. Tư liệu

vanviet.tulieu@gmail.com

7. Văn học Miền Nam 54-75

vanhocmiennam5475@gmail.com

Tra cứu theo tên tác giả

Về biểu đồ so sánh số quan chức các nước trên Văn Việt

Thư góp ý gửi Văn Việt:

Thưa BBT,

Trong bài của LTD, Quan Chức, công chức đông như kiến... tôi xin góp ý một chút:

Ở Mỹ chức năng Thứ Trưởng được bao gồm nhiều danh xưng. Ví dụ, chỉ nguyên như Bộ Ngoại Giao Mỹ (US State Department) có 2 Deputy Secretaries of State và 6 Undersecretaries of State. Tức là 8 thứ trưởng. Undersecretary không phải là cục trưởng vì phải được chuẩn thuận bởi Thượng Viện. (https://state.gov/r/pa/ei/rls/dos/99484.htm)

Tương tự, Bộ Nông Nghiệp, USDA, có 1 Deputy Secretary và 7 Under Secretaries, tức là 8 thứ trưởng. (www.netage.com/economics/gov/USAgri-chart-top.html)

Vậy, chỉ có 2 bộ mà đã có 16 thứ trưởng rồi.

Nhờ BBT chuyển email nầy cho tác giả Lý Trực Dũng để xem lại. Hy vọng có thể làm sáng tỏ hơn (Tôi cũng không chắc mình là đúng).

Cám ơn,

NHL

Henry Nguyen H. Liem, Esq., PhD.

Attorney and Counselor at Law

Trả lời của Văn Việt:

Thưa ông Henry Nguyen H. Liem và thưa quý bạn đọc

Sau khi trao đổi với tác giả bài “Quan chức, công chức đông như kiến…” đăng trên Văn Việt ngày 26/3/2017, chúng tôi được biết biểu đồ so sánh số quan chức của các nước Việt Nam, Mỹ… được tác giả lấy từ trên mạng. Chúng tôi đã tra cứu và thấy từ khoảng nửa tháng trước biểu đồ này được chia sẻ và lan truyền rất nhiều trên mạng,mà chúng tôi chưa tìm thấy gốc. Văn Việt xin cảm tạ ông Henry N.H.L về nhiệt tình góp ý của ông, xin lỗi bạn đọc về sự thiếu chuẩn xác trong tư liệu mà mình đăng lại, và kính mong được quý bạn cung cấp nguồn tư liệu chuẩn nếu có, để chúng tôi chỉnh lại.

Văn Việt