Danh Ngôn

Nếu quí vị cho rằng giáo dục là tốn kém, xin hãy thử sự dốt nát xem sao!

If you think education is expensive, try ignorance!

Derek Bok (1930-). Hiệu trưởng Trường Đại học Harvard. Trên cột báo của Ann Landers

Nếu giáo dục được coi trọng như một bảo vật thì văn hóa không bao giờ tiêu vong.

Education is a treasure, and culture never dies.

Petronius: Satyricon

Tự do có thể được an toàn khi Quyền bầu cử được Giáo dục soi sáng.

Liberty can be safe only when Suffrage is illuminated by Education.

James H. Garfield, Maxims, 1880

Ban biên tập

Địa chỉ liên lạc:

1. Thơ

tho.vanviet.vd@gmail.com

2. Văn

vanviet.van14@gmail.com

3. Nghiên cứu Phê Bình

vanviet.ncpb@gmail.com

4. Vấn đề hôm nay

vanviet.vdhn1@gmail.com

5. Thư bạn đọc

vanviet.tbd14@gmail.com

6. Tư liệu

vanviet.tulieu@gmail.com

7. Văn học Miền Nam 54-75

vanhocmiennam5475@gmail.com

Tra cứu theo tên tác giả

Kê khai tài sản

Lý Trực Dũng

14958613_10209111688123248_48943385_n

21/9/2016: Tổng thanh tra Chính phủ “1 triệu người kê khai tài sản, không trường hợp nào thiếu trung thực (!)”

Tất nhiên không phải mấy bạn nhân viên cán bộ quèn mà phải là các đối tượng có chức có quyền mới phải kê khai tài sản. Một triệu người phải kê khai tài sản này trong sạch quá đi, đáng ngưỡng mộ quá đi, thế giới phải nhanh chân sang Việt Nam ta mà học hỏi một bộ máy trong sạch vững mạnh này và đừng quên khi sang thì đem theo đồ viện trợ bởi các đồng chí của chúng ta rất là rách rưới đúng như cái tranh tôi đã vẽ này cách đây cả gần chục năm.