Danh Ngôn

Người ta đã không bao giờ viết hay vẽ, điêu khắc, tạo mô hình, xây dựng, phát minh, nếu không phải để ra khỏi cảnh đời địa ngục.

No one has ever written or painted, sculpted, modelled, built, invented, except to get out of hell.

Antonin Artaud (1896-1948). “Van Gogh: The Man Suicided by Society,” 1947, Antonin Artaud Anthology, ed. Jack Hirschman, 1965

Cuộc phấn đấu của nhà nghệ sĩ nhằm vượt lên trên nỗi đau của chính mình có thể trở thành hạt mầm cho niềm hi vọng của nhiều người khác, biến đổi một hành trình cá nhân thành một viễn kiến cho tất cả chúng ta.

The artist’s struggle to transcend his pain can become the seed for many others’ hope, transforming an personal journey into a vision for us all.

Diane Cole. After Great Pain: A New Life Emerges, 7, 1992

Nghệ thuật thu hút chúng ta chỉ vì những gì nó tiết lộ vốn nằm trong bản ngã bí ẩn nhất của chúng ta.

Art attracts us only by what it reveals of our most secret self.

Jean Luc Godard (1930-). “What is Cinema?” Godard on Godard: Critical Writings, ed. Jean Narboni and Tom Milne, 1972

Danh hiệu người nghệ sĩ có ý nghĩa này: đấy là một người cảm thụ nhiều hơn người đồng loại và ghi lại nhiều hơn những điều anh ta đã chứng kiến.

That is what the title of artist means: one who perceives more than his fellows, and who records more than he has seen.

Edward G. Craig. “On the Art of the Theatre,” 1905

Ban biên tập

Địa chỉ liên lạc:

1. Thơ

tho.vanviet.vd@gmail.com

2. Văn

vanviet.van14@gmail.com

3. Nghiên cứu Phê Bình

vanviet.ncpb@gmail.com

4. Vấn đề hôm nay

vanviet.vdhn1@gmail.com

5. Thư bạn đọc

vanviet.tbd14@gmail.com

6. Tư liệu

vanviet.tulieu@gmail.com

7. Văn học Miền Nam 54-75

vanhocmiennam5475@gmail.com

Tra cứu theo tên tác giả

Thơ tưởng niệm các liệt sĩ chống xâm lược Tàu 17/2/1979 và 1984


(Từ FB Nguyễn Việt Chiến)
CÁC ANH NẰM DỌC CHIẾN HÀO- TỪNG CÂY SỐ MÁU TRÊN CAO NGUYÊN NÀY 
Bài thơ của nhà thơ Nguyễn Việt Chiến tưởng nhớ những người lính đã hy sinh anh dũng vì Tổ quốc Việt Nam ở mặt trận biên giới phía Bắc 17/2/1979 và năm 1984. Bài thơ đã in trên báo Thanh Niên và báo Văn Nghệ (Hội Nhà văn VN).
TỔ QUỐC NƠI BIÊN THÙY
Mùa này 
Biên giới hoa sim
Tím quanh mộ chí 
Im lìm các anh
Những người lính trận vô danh
Hiến dâng đất nước 
Tuổi xanh của mình
Lặng thinh 
Không thể lặng thinh 
Trước bao xương máu 
Hy sinh giống nòi
Quên ư
Không lẽ quên rồi
Đường lên biên giới
Một trời hoa sim
Mầu hoa 
Chẳng chịu lặng im
Lẫn vào sỏi đá
Thắp nghìn nén hương
Mùa này
Biên giới
Đầy sương
Có ai trở lại chiến trường về thăm
Vị Xuyên
Phong Thổ
Đồng Đăng
Các anh ngã xuống 
Trẻ măng thủa nào
Các anh 
Nằm dọc chiến hào
Từng cây số máu 
Trên cao nguyên này
Trong tầm lựu đạn ném tay
Trong khe ngắm 
Của những cây súng thù
Hòa An mây núi âm u
Đường lên Bản Giốc 
Mịt mù còn nghe
Các con dưới cỏ xanh rì
Chỉ thương tóc mẹ
Bạc về trắng đêm
Các con như cỏ hồn nhiên
Xanh thăm thẳm mọc
Dọc miền bao la
Ta là con của phù sa
Cha là đất nước
Mẹ là quê hương
Còn nghe máu thấm biên cương
Mây buồn Lũng Cú
Đêm trường Nam Quan
Ta là con của Việt Nam
Theo cha xuống biển 
Tự ngàn năm xưa
Lên rừng 
Thờ mẹ Âu Cơ 
Đem xương máu 
Dựng cõi bờ hôm nay
17-2-2013