Danh Ngôn

Nếu quí vị cho rằng giáo dục là tốn kém, xin hãy thử sự dốt nát xem sao!

If you think education is expensive, try ignorance!

Derek Bok (1930-). Hiệu trưởng Trường Đại học Harvard. Trên cột báo của Ann Landers

Nếu giáo dục được coi trọng như một bảo vật thì văn hóa không bao giờ tiêu vong.

Education is a treasure, and culture never dies.

Petronius: Satyricon

Tự do có thể được an toàn khi Quyền bầu cử được Giáo dục soi sáng.

Liberty can be safe only when Suffrage is illuminated by Education.

James H. Garfield, Maxims, 1880

Ban biên tập

Địa chỉ liên lạc:

1. Thơ

tho.vanviet.vd@gmail.com

2. Văn

vanviet.van14@gmail.com

3. Nghiên cứu Phê Bình

vanviet.ncpb@gmail.com

4. Vấn đề hôm nay

vanviet.vdhn1@gmail.com

5. Thư bạn đọc

vanviet.tbd14@gmail.com

6. Tư liệu

vanviet.tulieu@gmail.com

7. Văn học Miền Nam 54-75

vanhocmiennam5475@gmail.com

Tra cứu theo tên tác giả

Thơ tưởng niệm các liệt sĩ chống xâm lược Tàu 17/2/1979 và 1984


(Từ FB Nguyễn Việt Chiến)
CÁC ANH NẰM DỌC CHIẾN HÀO- TỪNG CÂY SỐ MÁU TRÊN CAO NGUYÊN NÀY 
Bài thơ của nhà thơ Nguyễn Việt Chiến tưởng nhớ những người lính đã hy sinh anh dũng vì Tổ quốc Việt Nam ở mặt trận biên giới phía Bắc 17/2/1979 và năm 1984. Bài thơ đã in trên báo Thanh Niên và báo Văn Nghệ (Hội Nhà văn VN).
TỔ QUỐC NƠI BIÊN THÙY
Mùa này 
Biên giới hoa sim
Tím quanh mộ chí 
Im lìm các anh
Những người lính trận vô danh
Hiến dâng đất nước 
Tuổi xanh của mình
Lặng thinh 
Không thể lặng thinh 
Trước bao xương máu 
Hy sinh giống nòi
Quên ư
Không lẽ quên rồi
Đường lên biên giới
Một trời hoa sim
Mầu hoa 
Chẳng chịu lặng im
Lẫn vào sỏi đá
Thắp nghìn nén hương
Mùa này
Biên giới
Đầy sương
Có ai trở lại chiến trường về thăm
Vị Xuyên
Phong Thổ
Đồng Đăng
Các anh ngã xuống 
Trẻ măng thủa nào
Các anh 
Nằm dọc chiến hào
Từng cây số máu 
Trên cao nguyên này
Trong tầm lựu đạn ném tay
Trong khe ngắm 
Của những cây súng thù
Hòa An mây núi âm u
Đường lên Bản Giốc 
Mịt mù còn nghe
Các con dưới cỏ xanh rì
Chỉ thương tóc mẹ
Bạc về trắng đêm
Các con như cỏ hồn nhiên
Xanh thăm thẳm mọc
Dọc miền bao la
Ta là con của phù sa
Cha là đất nước
Mẹ là quê hương
Còn nghe máu thấm biên cương
Mây buồn Lũng Cú
Đêm trường Nam Quan
Ta là con của Việt Nam
Theo cha xuống biển 
Tự ngàn năm xưa
Lên rừng 
Thờ mẹ Âu Cơ 
Đem xương máu 
Dựng cõi bờ hôm nay
17-2-2013