Danh Ngôn

Chúng tôi bảo họ hãy để chúng tôi yên, và hãy tránh xa chúng tôi, nhưng họ cứ đuổi theo chặn đường chúng tôi, rồi họ cuộn tròn gọn lỏn giữa chúng tôi như con rắn. Họ đầu độc chúng tôi bằng sự giao tiếp của họ.

We told them to let us alone, and keep away from us; but they followed on, and beset our paths, and they coiled themselves among us, like the snake. They poisoned us by their touch.

Black Hawk (1767-1838). Tộc trưởng Da đỏ. Diễn văn đọc tại Prairie du Chien (Wisconsin), tháng Tám 1835

Nếu sự quan phòng của Thượng Đế là chúng ta phải tiêu diệt bọn man dã này để dành đất cho người canh tác, thì không phải là không thể chọn rượu cồn làm phương tiện. Rượu cồn đã tiêu diệt tất cả mọi bộ tộc Da đỏ trước đây từng cư ngụ trên vùng duyên hải.

If it be the design of Providence to extirpate these savages in order to make room for cultivators of the earth, it seems not improbable that rum may be the appointed means. It has already annihilated all the tribes who formerly inhabited the seacoast.

Benjamin Franklin (1706-1790). 1788, Autobiography, 1798

Ban biên tập

Địa chỉ liên lạc:

1. Thơ

tho.vanviet.vd@gmail.com

2. Văn

vanviet.van14@gmail.com

3. Nghiên cứu Phê Bình

vanviet.ncpb@gmail.com

4. Vấn đề hôm nay

vanviet.vdhn1@gmail.com

5. Thư bạn đọc

vanviet.tbd14@gmail.com

6. Tư liệu

vanviet.tulieu@gmail.com

7. Văn học Miền Nam 54-75

vanhocmiennam5475@gmail.com

Tra cứu theo tên tác giả

Trời nóng điên làm thơ tân hình thức điên điên

Trần Hoàng Phố

1-

Bạn ra đường với một cái tủ đá
một cái máy lạnh và ba bốn cái
quạt để bớt nóng đầu và điên như
mấy ông bà quốc hội đề ra các
luật điên cấm bôi nhọ lãnh đạo luật sư
tố cáo thân chủ cấm nói xấu lãnh
đạo bí thư đem cả họ làm quan
nghị hấp man dây chập mạch xứng với
chế độ dân chủ chập mạch teo não
nhũn trí tuệ nói tầm xèng tầm bậy

2-

bạn ra đường với cái đầu ướp lạnh
để khỏi điên như Cục Chương Thứ Ái
nóng điên teo tim teo chim như bộ
vô văn hóa du côn ra công văn điên
chọc cho người ta chưởi rồ dại ngu

3-

bạn ra đường trời nóng như hun lửa
xông khói bạn rất điên như bộ dục
chơi trò thử nghiệm bỏ biên chế cho
nó công bằng bỏ biên chế mấy tay
bộ trưởng thứ trưởng có cái đầu dài
dại cái miệng nhừa nhựa nói bậy nói
bạ không xứng với vị trí đảm đương
cải tiến cải lùi xoành xoạch giỏi nghĩ
cách tiêu tiền vay nợ công thiên tài

4-

bạn ra đường trời nóng như điên như
dại với trái tim ướp đá và cái đầu
máy lạnh để khỏi điên hấp man như
cái sân gôn sân bay nằm nóng như
chảo lửa trong đầu mấy ông tướng ham
đánh gôn hơn đánh giặc thuộc quân đội
gôn bảo vệ lợi ích gôn điên vì
gôn ngụy biện mạt vận vì gôn điên