Danh Ngôn

Trong giáo dục không có gì kinh hoàng bằng mức độ dốt nát mà nó tích lũy lâu dài dưới dạng những kiến thức xơ cứng.

Nothing in education is so astonishing as the amount of ignorance it accumulates in the form of inert facts.

Henry Adams (1838-1913). The Education of Henry Adams, 25, 1907

Một chút học vấn ít ỏi, thật ra, có thể là một điều nguy hiểm, nhưng thiếu học vấn [giáo dục] là một đại họa cho bất cứ một dân tộc nào.

A little learning, indeed, may be a dangerous thing, but the want of learning is a calamity to any people.

Frederick Douglass, diễn văn đọc ở lễ ra trường tại Trường Trung học Da màu, Baltimore, Maryland, 22 tháng Sáu 1894

Người tự do không thể làm một người dốt nát lâu dài. (The free man cannot be long an ignorant man.

William McKinley, diễn văn đọc tại Pittsburgh, Pennsylvania, 3 tháng Mười Một 1897

Ban biên tập

Địa chỉ liên lạc:

1. Thơ

tho.vanviet.vd@gmail.com

2. Văn

vanviet.van14@gmail.com

3. Nghiên cứu Phê Bình

vanviet.ncpb@gmail.com

4. Vấn đề hôm nay

vanviet.vdhn1@gmail.com

5. Thư bạn đọc

vanviet.tbd14@gmail.com

6. Tư liệu

vanviet.tulieu@gmail.com

7. Văn học Miền Nam 54-75

vanhocmiennam5475@gmail.com

Tra cứu theo tên tác giả

Trời nóng điên làm thơ tân hình thức điên điên

Trần Hoàng Phố

1-

Bạn ra đường với một cái tủ đá
một cái máy lạnh và ba bốn cái
quạt để bớt nóng đầu và điên như
mấy ông bà quốc hội đề ra các
luật điên cấm bôi nhọ lãnh đạo luật sư
tố cáo thân chủ cấm nói xấu lãnh
đạo bí thư đem cả họ làm quan
nghị hấp man dây chập mạch xứng với
chế độ dân chủ chập mạch teo não
nhũn trí tuệ nói tầm xèng tầm bậy

2-

bạn ra đường với cái đầu ướp lạnh
để khỏi điên như Cục Chương Thứ Ái
nóng điên teo tim teo chim như bộ
vô văn hóa du côn ra công văn điên
chọc cho người ta chưởi rồ dại ngu

3-

bạn ra đường trời nóng như hun lửa
xông khói bạn rất điên như bộ dục
chơi trò thử nghiệm bỏ biên chế cho
nó công bằng bỏ biên chế mấy tay
bộ trưởng thứ trưởng có cái đầu dài
dại cái miệng nhừa nhựa nói bậy nói
bạ không xứng với vị trí đảm đương
cải tiến cải lùi xoành xoạch giỏi nghĩ
cách tiêu tiền vay nợ công thiên tài

4-

bạn ra đường trời nóng như điên như
dại với trái tim ướp đá và cái đầu
máy lạnh để khỏi điên hấp man như
cái sân gôn sân bay nằm nóng như
chảo lửa trong đầu mấy ông tướng ham
đánh gôn hơn đánh giặc thuộc quân đội
gôn bảo vệ lợi ích gôn điên vì
gôn ngụy biện mạt vận vì gôn điên