Danh Ngôn

Tất cả nghệ thuật cao quí… không mang lại cho người thưởng ngoạn cảm giác tự mãn, mà là một sự ngỡ ngàng và kinh phục. Chức năng giải phóng to lớn của mỹ thuật là nhấc bổng chúng ta ra khỏi chính mình.

All great art … creates in the holder not self-satisfaction but wonder and awe. Its great liberation is to lift us out of ourselves.

Dorothy Thompson(1894-1961). “The Twelve-Foot Ceiling,” The Courage to Be Happy, 1957

Nghệ thuật cao quí không dừng lại ở cảm giác khoan khoái nhất thời. Nó là một cái gì làm gia tăng sự phong phú trường cửu của sự toại nguyện trong tâm hồn. Nó tự biện minh vừa bằng sự thưởng thức trực tiếp, vừa bằng sự tôi luyện cái hiện thể thâm sâu nhất. Sự tôi luyện không tách rời sự thưởng thức mà vì sự thưởng thức. Nghệ thuật cao quí chuyển hóa tâm hồn thành sự nhận chân trường trực các giá trị vượt ra ngoài bản thể trước đây của chính tâm hồn.

Great art is more than a transient refreshment. It is something which adds to the permanent richness of the soul’s self-attainment. It justifies itself both by its immediate enjoyment, and also by its discipline of the inmost being. Its discipline is not distinct from enjoyment but by reason of it. It transforms the soul into the permanent realization of values extending beyond its former self.

Afred North Whitehead(1861-1947). Science and the Modern World, 13, 1925

Ban biên tập

Địa chỉ liên lạc:

1. Thơ

tho.vanviet.vd@gmail.com

2. Văn

vanviet.van14@gmail.com

3. Nghiên cứu Phê Bình

vanviet.ncpb@gmail.com

4. Vấn đề hôm nay

vanviet.vdhn1@gmail.com

5. Thư bạn đọc

vanviet.tbd14@gmail.com

6. Tư liệu

vanviet.tulieu@gmail.com

7. Văn học Miền Nam 54-75

vanhocmiennam5475@gmail.com

Tra cứu theo tên tác giả

Trời nóng điên làm thơ tân hình thức điên điên

Trần Hoàng Phố

1-

Bạn ra đường với một cái tủ đá
một cái máy lạnh và ba bốn cái
quạt để bớt nóng đầu và điên như
mấy ông bà quốc hội đề ra các
luật điên cấm bôi nhọ lãnh đạo luật sư
tố cáo thân chủ cấm nói xấu lãnh
đạo bí thư đem cả họ làm quan
nghị hấp man dây chập mạch xứng với
chế độ dân chủ chập mạch teo não
nhũn trí tuệ nói tầm xèng tầm bậy

2-

bạn ra đường với cái đầu ướp lạnh
để khỏi điên như Cục Chương Thứ Ái
nóng điên teo tim teo chim như bộ
vô văn hóa du côn ra công văn điên
chọc cho người ta chưởi rồ dại ngu

3-

bạn ra đường trời nóng như hun lửa
xông khói bạn rất điên như bộ dục
chơi trò thử nghiệm bỏ biên chế cho
nó công bằng bỏ biên chế mấy tay
bộ trưởng thứ trưởng có cái đầu dài
dại cái miệng nhừa nhựa nói bậy nói
bạ không xứng với vị trí đảm đương
cải tiến cải lùi xoành xoạch giỏi nghĩ
cách tiêu tiền vay nợ công thiên tài

4-

bạn ra đường trời nóng như điên như
dại với trái tim ướp đá và cái đầu
máy lạnh để khỏi điên hấp man như
cái sân gôn sân bay nằm nóng như
chảo lửa trong đầu mấy ông tướng ham
đánh gôn hơn đánh giặc thuộc quân đội
gôn bảo vệ lợi ích gôn điên vì
gôn ngụy biện mạt vận vì gôn điên