Danh Ngôn

Trong giáo dục không có gì kinh hoàng bằng mức độ dốt nát mà nó tích lũy lâu dài dưới dạng những kiến thức xơ cứng.

Nothing in education is so astonishing as the amount of ignorance it accumulates in the form of inert facts.

Henry Adams (1838-1913). The Education of Henry Adams, 25, 1907

Một chút học vấn ít ỏi, thật ra, có thể là một điều nguy hiểm, nhưng thiếu học vấn [giáo dục] là một đại họa cho bất cứ một dân tộc nào.

A little learning, indeed, may be a dangerous thing, but the want of learning is a calamity to any people.

Frederick Douglass, diễn văn đọc ở lễ ra trường tại Trường Trung học Da màu, Baltimore, Maryland, 22 tháng Sáu 1894

Người tự do không thể làm một người dốt nát lâu dài. (The free man cannot be long an ignorant man.

William McKinley, diễn văn đọc tại Pittsburgh, Pennsylvania, 3 tháng Mười Một 1897

Ban biên tập

Địa chỉ liên lạc:

1. Thơ

tho.vanviet.vd@gmail.com

2. Văn

vanviet.van14@gmail.com

3. Nghiên cứu Phê Bình

vanviet.ncpb@gmail.com

4. Vấn đề hôm nay

vanviet.vdhn1@gmail.com

5. Thư bạn đọc

vanviet.tbd14@gmail.com

6. Tư liệu

vanviet.tulieu@gmail.com

7. Văn học Miền Nam 54-75

vanhocmiennam5475@gmail.com

Tra cứu theo tên tác giả

Thiếu & thừa của lãnh đạo Bộ Văn Thể Du

Nguyễn Anh Tuấn
 

image

Bộ trưởng Thiện, Thứ trưởng Ái của Bộ Văn hóa - Thể thao - Du lịch.

Lãnh đạo Bộ Văn hóa - Thể thao - Du lịch, trước những lập luận đầy chứng lý của ông Vinh, không có nổi một dòng phản bác – nghĩa là thiếu lý lẽ.
Tranh luận không lại, quay sang yêu cầu xử lý ông Vinh – nghĩa là thiếu liêm sỉ.
Đòi xử lý ông Vinh chỉ vì ông ấy thực thi quyền tự do ngôn luận được Hiến pháp (Điều 25) bảo vệ – nghĩa là thiếu thượng tôn pháp luật.
Là cơ quan nhà nước mà lại đi yêu cầu một hiệp hội dân sự (pháp nhân độc lập với nhà nước) xử lý người đứng đầu của nó – nghĩa là thiếu ý thức về thẩm quyền.
Khi bị dư luận chỉ ra sai lầm thì lại đổ cho 'anh em tham mưu cấp dưới' – nghĩa là thiếu bản lĩnh.


Thấy sai, thu hồi văn bản đòi xử lý người ta mà không có lấy một lời xin lỗi – nghĩa là thiếu văn hóa ứng xử tối thiểu.
Thiếu tất cả những thứ trên mà vẫn có thể vào được nội các Chính phủ, đứng đầu Bộ phụ trách ngành văn hóa, thì chỉ có thể là nhờ có thừa đạo đức cách mạng.
---
Bộ VH-TT-DL yêu cầu xử lý phát ngôn của ông Huỳnh Tấn Vinh về Sơn Trà
http://nld.com.vn/thoi-su-trong-nuoc/bo-vh-tt-dl-yeu-cau-xu-ly-phat-ngon-cua-ong-huynh-tan-vinh-ve-son-tra-20170604094142088.htm
Yêu cầu thu hồi văn bản đề nghị xử lý 'phát ngôn về Sơn Trà'
http://tuoitre.vn/tin/chinh-tri-xa-hoi/20170604/thu-hoi-van-ban-de-nghi-xu-ly-phat-ngon-ve-son-tra/1325862.html

Nguồn: FB Nguyễn Anh Tuấn