Danh Ngôn

Tất cả nghệ thuật cao quí… không mang lại cho người thưởng ngoạn cảm giác tự mãn, mà là một sự ngỡ ngàng và kinh phục. Chức năng giải phóng to lớn của mỹ thuật là nhấc bổng chúng ta ra khỏi chính mình.

All great art … creates in the holder not self-satisfaction but wonder and awe. Its great liberation is to lift us out of ourselves.

Dorothy Thompson(1894-1961). “The Twelve-Foot Ceiling,” The Courage to Be Happy, 1957

Nghệ thuật cao quí không dừng lại ở cảm giác khoan khoái nhất thời. Nó là một cái gì làm gia tăng sự phong phú trường cửu của sự toại nguyện trong tâm hồn. Nó tự biện minh vừa bằng sự thưởng thức trực tiếp, vừa bằng sự tôi luyện cái hiện thể thâm sâu nhất. Sự tôi luyện không tách rời sự thưởng thức mà vì sự thưởng thức. Nghệ thuật cao quí chuyển hóa tâm hồn thành sự nhận chân trường trực các giá trị vượt ra ngoài bản thể trước đây của chính tâm hồn.

Great art is more than a transient refreshment. It is something which adds to the permanent richness of the soul’s self-attainment. It justifies itself both by its immediate enjoyment, and also by its discipline of the inmost being. Its discipline is not distinct from enjoyment but by reason of it. It transforms the soul into the permanent realization of values extending beyond its former self.

Afred North Whitehead(1861-1947). Science and the Modern World, 13, 1925

Ban biên tập

Địa chỉ liên lạc:

1. Thơ

tho.vanviet.vd@gmail.com

2. Văn

vanviet.van14@gmail.com

3. Nghiên cứu Phê Bình

vanviet.ncpb@gmail.com

4. Vấn đề hôm nay

vanviet.vdhn1@gmail.com

5. Thư bạn đọc

vanviet.tbd14@gmail.com

6. Tư liệu

vanviet.tulieu@gmail.com

7. Văn học Miền Nam 54-75

vanhocmiennam5475@gmail.com

Tra cứu theo tên tác giả

Thơ Lê Minh Hà

HỒi còn tưởng thơ là có vần

Có người trai của thời buổi ấy
Đã ra đi không trở lại bao giờ
Vợ còn trẻ một mình thành bà lão
Rồi một mình thành nấm mộ chơ vơ

Ấy lịch sử dân tộc tôi là thế
Thế hệ nào cũng trải những cơn đau
Trong khao khát đi qua thời gian khổ
Để yên lòng lo những chuyện mai sau

Chiến tranh không đi qua như một nhiệm màu
Người còn sống cô đơn hơn người khuất
Phía sau cuộc đời là những cánh rừng đã mất
Những buổi chiều hôm thắt ruột nhớ nhà
Những cung đường chỉ dẫn ra mặt trận
Cánh võng bên mình thằng bạn chết chiều qua

Ngày trở về chẳng còn được gặp cha
Chéo áo mẹ sẫm lại vì nước mắt
Người lính cúi đầu trước thủ tục làm người chưa chết
Thiếu phụ hai con chẳng biết nói gì
Lời ước hẹn ngày xưa chỉ một người giữ được

Ta chiến thắng rồi
Nhưng thắng để làm chi?
...
(1983)

... Nhưng rồi dưới những hàng me
Học sinh áo trắng đi về mỗi trưa
Nhưng rồi nắng nhạt mưa thưa
Mắt môi người cứ ơ thờ dần đi
Thịt tem gạo sổ ích gì
Máu xương của những người đi không về...
(1994)

FB Lê Minh Hà