Danh Ngôn

Nếu quí vị cho rằng giáo dục là tốn kém, xin hãy thử sự dốt nát xem sao!

If you think education is expensive, try ignorance!

Derek Bok (1930-). Hiệu trưởng Trường Đại học Harvard. Trên cột báo của Ann Landers

Nếu giáo dục được coi trọng như một bảo vật thì văn hóa không bao giờ tiêu vong.

Education is a treasure, and culture never dies.

Petronius: Satyricon

Tự do có thể được an toàn khi Quyền bầu cử được Giáo dục soi sáng.

Liberty can be safe only when Suffrage is illuminated by Education.

James H. Garfield, Maxims, 1880

Ban biên tập

Địa chỉ liên lạc:

1. Thơ

tho.vanviet.vd@gmail.com

2. Văn

vanviet.van14@gmail.com

3. Nghiên cứu Phê Bình

vanviet.ncpb@gmail.com

4. Vấn đề hôm nay

vanviet.vdhn1@gmail.com

5. Thư bạn đọc

vanviet.tbd14@gmail.com

6. Tư liệu

vanviet.tulieu@gmail.com

7. Văn học Miền Nam 54-75

vanhocmiennam5475@gmail.com

Tra cứu theo tên tác giả

QUÀ XUÂN CỦA CÔ GIÁO KHÁNH HÒA TRƯỜNG OLYMPIA

Cô giáo Khánh Hòa dạy học trò mình theo tinh thần “Cánh Buồm” và SGK Cánh Buồm, nói gọn là không nhồi nhét, áp đặt kiến thức mà hướng dẫn trò tự mình xây dựng nên kiến thức theo con đường “làm mà học, học thì làm”. Trước Tết, lớp Hai của Khánh Hòa có tiết “Làm đồng dao”. Khánh Hòa cho các em làm đồng dao chúc Tết gia đình. 

Cô cho bốn câu “mồi”, các em tiếp tục. Cô Khánh Hòa còn có sáng kiến in chung một cái Thiếp Chúc Tết bằng đồng dao gửi toàn bộ phụ huynh (riêng mỗi nhà thì có sản phẩm của con mình rồi).

Xin trân trọng giới thiệu “sản phẩm học thì làm” này với bạn đọc Văn Việt

Thuận Thiên

new doc 8_1

new doc 9_1new doc 10_1new doc 11_1new doc 12_1