Danh Ngôn

Người ta đã không bao giờ viết hay vẽ, điêu khắc, tạo mô hình, xây dựng, phát minh, nếu không phải để ra khỏi cảnh đời địa ngục.

No one has ever written or painted, sculpted, modelled, built, invented, except to get out of hell.

Antonin Artaud (1896-1948). “Van Gogh: The Man Suicided by Society,” 1947, Antonin Artaud Anthology, ed. Jack Hirschman, 1965

Cuộc phấn đấu của nhà nghệ sĩ nhằm vượt lên trên nỗi đau của chính mình có thể trở thành hạt mầm cho niềm hi vọng của nhiều người khác, biến đổi một hành trình cá nhân thành một viễn kiến cho tất cả chúng ta.

The artist’s struggle to transcend his pain can become the seed for many others’ hope, transforming an personal journey into a vision for us all.

Diane Cole. After Great Pain: A New Life Emerges, 7, 1992

Nghệ thuật thu hút chúng ta chỉ vì những gì nó tiết lộ vốn nằm trong bản ngã bí ẩn nhất của chúng ta.

Art attracts us only by what it reveals of our most secret self.

Jean Luc Godard (1930-). “What is Cinema?” Godard on Godard: Critical Writings, ed. Jean Narboni and Tom Milne, 1972

Danh hiệu người nghệ sĩ có ý nghĩa này: đấy là một người cảm thụ nhiều hơn người đồng loại và ghi lại nhiều hơn những điều anh ta đã chứng kiến.

That is what the title of artist means: one who perceives more than his fellows, and who records more than he has seen.

Edward G. Craig. “On the Art of the Theatre,” 1905

Ban biên tập

Địa chỉ liên lạc:

1. Thơ

tho.vanviet.vd@gmail.com

2. Văn

vanviet.van14@gmail.com

3. Nghiên cứu Phê Bình

vanviet.ncpb@gmail.com

4. Vấn đề hôm nay

vanviet.vdhn1@gmail.com

5. Thư bạn đọc

vanviet.tbd14@gmail.com

6. Tư liệu

vanviet.tulieu@gmail.com

7. Văn học Miền Nam 54-75

vanhocmiennam5475@gmail.com

Tra cứu theo tên tác giả

QUÀ XUÂN CỦA CÔ GIÁO KHÁNH HÒA TRƯỜNG OLYMPIA

Cô giáo Khánh Hòa dạy học trò mình theo tinh thần “Cánh Buồm” và SGK Cánh Buồm, nói gọn là không nhồi nhét, áp đặt kiến thức mà hướng dẫn trò tự mình xây dựng nên kiến thức theo con đường “làm mà học, học thì làm”. Trước Tết, lớp Hai của Khánh Hòa có tiết “Làm đồng dao”. Khánh Hòa cho các em làm đồng dao chúc Tết gia đình. 

Cô cho bốn câu “mồi”, các em tiếp tục. Cô Khánh Hòa còn có sáng kiến in chung một cái Thiếp Chúc Tết bằng đồng dao gửi toàn bộ phụ huynh (riêng mỗi nhà thì có sản phẩm của con mình rồi).

Xin trân trọng giới thiệu “sản phẩm học thì làm” này với bạn đọc Văn Việt

Thuận Thiên

new doc 8_1

new doc 9_1new doc 10_1new doc 11_1new doc 12_1