Danh Ngôn

“NGƯỜI DÂN LÝ TƯỞNG CỦA CHẾ ĐỘ TOÀN TRỊ”
(THE IDEAL SUBJECT OF TOTALITARIAN RULE)
Người dân lý tưởng của chế độ toàn trị không phải là đảng viên Quốc xã hay đảng viên Cộng sản kiên định lập trường, mà là những người đối với họ, sự phân biệt giữa sự thật và hư cấu (tức là thực tế trải nghiệm) và sự phân biệt giữa đúng và sai (tức là các chuẩn mực tư duy) không còn tồn tại.
The ideal subject of totalitarian rule is not the convinced Nazi or the convinced Communist, but people for whom the distinction between fact and fiction (i.e., the reality of experience) and the distinction between true and false (i.e., the standards of thought) no longer exist.

“BÀN VỀ SỰ THẬT THAY THẾ” (ON ALTERNATE FACTS)
Trước khi các nhà lãnh đạo quần chúng nắm được quyền lực để khuôn nắn thực tế cho phù hợp với những lời dối trá của họ, luận điệu tuyên truyền của họ được đánh dấu bằng sự khinh miệt cực độ đối với những sự thật như vậy, vì theo ý kiến của họ, sự thật phụ thuộc hoàn toàn vào sức mạnh của con người có thể ngụy tạo ra nó.
Before mass leaders seize the power to fit reality to their lies, their propaganda is marked by its extreme contempt for facts as such, for in their opinion fact depends entirely on the power of man who can fabricate it.

Hai câu trên đều của Hannah Arendt (1906-1975), Triết gia Mỹ gốc Do Thái-Đức. “The Origins of Totalitarianism”, xuất bản năm 1951. Được trích dẫn bởi Scroll Staff (December 04, 2017) trong “Ideas in literature: Ten things Hannah Arendt said that are eerily relevant in today’s political times.” In: Scroll.in. Archived from the original on October 1, 2019.

Ban biên tập

Địa chỉ liên lạc:

1. Thơ

tho.vanviet.vd@gmail.com

2. Văn

vanviet.van14@gmail.com

3. Nghiên cứu Phê Bình

vanviet.ncpb@gmail.com

4. Vấn đề hôm nay

vanviet.vdhn1@gmail.com

5. Thư bạn đọc

vanviet.tbd14@gmail.com

6. Tư liệu

vanviet.tulieu@gmail.com

7. Văn học Miền Nam 54-75

vanhocmiennam5475@gmail.com

Tra cứu theo tên tác giả

VĨNH BIỆT NHÀ VĂN PHÙNG NGUYỄNVăn Việt vừa nhận hung tin đột ngột nhà văn Phùng Nguyễn, cộng tác viên Văn Việt, qua đời vì bạo bệnh ngày hôm qua, thứ Ba 17 tháng 11, 2015 tại Adventist Hospital, Takoma Park, tiểu bang Maryland, Hoa Kỳ.
Nhà văn Phùng Nguyễn, tên thật Nguyễn Đức Phùng, sinh năm 1950. Đi lính năm 1968. Đến Hoa Kỳ năm 1984. Cao Học ngành Quản Trị Kinh Doanh. Làm việc trong ngành Tin Học tại California.
Bắt đầu viết từ năm 1994, đã cộng tác với các tạp chí Văn, Văn Học, Hợp Lưu, Thế Kỷ 21, Văn Học Nghệ Thuật Liên Mạng, talawas.org, tienve.org, damau.org… Chủ bút tạp chí Hợp Lưu (năm 2002). Đồng chủ trương tạp chí mạng Da Màu (2006). Chủ trương thư viện online Trên Kệ Sách (2008). Chủ trương Trung tâm ấn hành eBook Kệ Sách (2011). Phụ trách Blog Phùng Nguyễn: Rừng & Cây trên VOA (Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ)
Sách đã xuất bản: Tháp Ký Ức, nxb Văn, 1998; Đêm Oakland và Những Truyện Khác, nxb Văn, 2001
Ông đã có những bài viết về Ban Vận động Văn đoàn Độc lập Việt Nam thể hiện một cảm tình và sự hiểu biết hiếm có từ một góc nhìn hải ngoại. Văn Việt xin vĩnh biệt nhà văn Phùng Nguyễn với niềm thương tiếc chân thành. Cầu chúc hương hồn ông an nghỉ cõi vĩnh hằng. Bài thơ sau của nhà thơ Hoàng Xuân Sơn gửi tới Văn Việt như một nén nhang thắp trước linh cữu ông.
Adieu Phùng Nguyễn
ghi vội vài câu tiễn bạn

Hoàng Xuân Sơn

mới chụp hình sung sướng hả hê chung bàn tiệc da màu
sao lẻn đi đâu một mình
phùng nguyễn
không.  không phải đâu
đâu có gì vội
ly rượu vẫn còn ấm trong tay
và những nụ cười trên môi còn đậm hương
làm sao khóc.  nước mắt
chỉ là cưỡng điệu một câu hát
xâu chuỗi lấp lánh nghìn trùng
xa
mà không cách
lần hồi ru nhau về chung cuộc
ừ thôi bạn muốn đi trước
ở ngã ba đường một starbucks nào đó
nguyễn xuân hoàng vẫn ngồi chờ
trạm tiếp liên những ngọn đồi vĩnh biệt

17 nov. 2015