Danh Ngôn

Ai kiểm soát được quá khứ, thì kiểm soát được tương lai. Ai kiểm soát được hiện tại, thì kiểm soát được quá khứ.

Who controls the past controls the future. Who controls the present controls the past.

(George Orwell, 1984)

 

Dân mắc bẫy trong lịch sử và lịch sử thì mắc bẫy trong dân.

People are trapped in history and history is trapped in them.

(James Baldwin, Notes of a Native Son)

 

Tôi thích những giấc mơ về tương lai hơn là lịch sử của quá khứ.

I like the dreams of the future better than the history of the past.

(Thư của Thomas Jefferson gửi John Adams, ngày 1/8/1816)

 

Lịch sử là phòng trưng bày tranh, nguyên bản thì ít mà sao chép thì nhiều.

History is a gallery of pictures in which there are few originals and many copies.

(Alexis de Tocqueville, L'Ancien régime)

 

Chúa không thể thay đổi quá khứ, tuy sử gia thì có thể.

God cannot alter the past, though historians can.

(Samuel Butler, Prose Observations)

Ban biên tập

Địa chỉ liên lạc:

1. Thơ

tho.vanviet.vd@gmail.com

2. Văn

vanviet.van14@gmail.com

3. Nghiên cứu Phê Bình

vanviet.ncpb@gmail.com

4. Vấn đề hôm nay

vanviet.vdhn1@gmail.com

5. Thư bạn đọc

vanviet.tbd14@gmail.com

6. Tư liệu

vanviet.tulieu@gmail.com

7. Văn học Miền Nam 54-75

vanhocmiennam5475@gmail.com

Tra cứu theo tên tác giả

Chủ Nhật, 1 tháng 5, 2022

Giải Nghiên cứu Phê bình Văn Việt lần thứ bảy

Như đã thông báo vào ngày 3 tháng Ba năm 2022, Giải Nghiên cứu Phê bình Văn Việt lần thứ bảy đã có chủ với 5/5 phiếu bầu chọn của tất cả các thành viên trong Ban Xét giải (gồm các nhà nghiên cứu Hoàng Dũng, Văn Giá, Nguyễn Đức Mậu, Nguyễn Phượng và nhà thơ - dịch giả Hoàng Hưng); tuy thế, vì nhiều lý do, tên tuổi tác giả được giải sẽ được công bố sau.

Nay Hội đồng Giải Văn Việt xin trân trọng thông báo:

Tác giả được giải đó là nhà nghiên cứu Nguyễn Thị Tịnh Thy với tác phẩm Dám ngoái đầu nhìn lại.

Hội đồng Giải Văn Việt lần thứ bảy

TINH-THY