Danh Ngôn

Tình yêu nước trong sinh hoạt chính trị cũng ví như đức tin trong tôn giáo.

(Patriotism is in political life what faith is in religion.)

Lord Acton, chính trị gia, sử gia Anh (1834-1902). ‘Nationality,’ 1862, “The History of Freedom and Other Essays,” J. N. Figgis và R. V. Laurence biên tập, 1907

Lòng yêu nước là một ý thức sống động về trách nhiệm tập thể. Chủ nghĩa dân tộc là một con gà điên đứng gáy trên đống phân của mình.

(Patriotism is a lively sense of collective responsibility. Nationalism is a silly cock crowing on its own dunghill.)

Richard Aldington, nhà văn Anh (1892-1962). “The Colonel’s Daughter”, 1.6, 1931

Bất chấp chủ nghĩa yêu nước rất thường bị bọn quỉ quyệt lợi dụng làm nơi trú ẩn. Các hành vi bất đồng chính kiến, nổi dậy, và phát động quần chúng vẫn là bổn phận chân chính của những người yêu nước.

(No matter that patriotism is too often the refuge of scoundrels. Dissent, rebellion, and all-around hell-raising remain the true duty of patriots.)

Barbara Ehrenreich, nhà văn Mỹ (1941-). Closing paragraph, ‘Introduction: Family Values,’ 1988, “The Worst Years of Our Lives: Irreverent Notes from a Decade of Greed,” 1990

Ban biên tập

Địa chỉ liên lạc:

1. Thơ

tho.vanviet.vd@gmail.com

2. Văn

vanviet.van14@gmail.com

3. Nghiên cứu Phê Bình

vanviet.ncpb@gmail.com

4. Vấn đề hôm nay

vanviet.vdhn1@gmail.com

5. Thư bạn đọc

vanviet.tbd14@gmail.com

6. Tư liệu

vanviet.tulieu@gmail.com

7. Văn học Miền Nam 54-75

vanhocmiennam5475@gmail.com

Tra cứu theo tên tác giả

Từ Lê Hiếu Đằng đến Hạ Đình Nguyên

(Rút từ facebook của Bùi Chí Vinh)

(Bài thơ thay nén nhang tưởng niệm các anh)

Tôi đã từng khóc Lê Hiếu Đằng lúc mất
Bây giờ đến Hạ Đình Nguyên
Những hào kiệt đầu đội trời chân đạp đất
Dám sống hiên ngang trước một thể chế ươn hèn

Làm người tự do khó hơn cả tu thiền
Đâu phải lên non dựng chòi là thân tâm thoát tục
Chết làm thần, sống làm dân
Phải dám chiến đấu giữa cuộc đời oan khuất nhất

Bọn phản bội bắn vào quá khứ bằng súng lục
Chúng bất cần tương lai đại bác phủ đầu
Chúng ngậm miệng ăn đồng tiền bán nước
Chúng tưởng rằng gò Đống Đa gươm Nguyễn Huệ rỉ từ lâu

Các anh không làm Đặng Dung trước thế sự bể dâu
Các anh xuống đường cùng nhân dân, viết tuyên ngôn tố cáo
Bất chấp đòn thù tiểu nhân, đòn vu khống của bầy sâu
Các anh lặng lẽ đứng lên đòi công đạo

Thời mạt pháp, anh hùng không nơi nương náu
Lớn lên từ nhân dân nên khi chết cạnh đồng bào
Rồi đầu kêu trả đầu, máu sẽ kêu trả máu
Nhớ Lê Hiếu Đằng, Hạ Đình Nguyên hồn ngang dọc nơi đâu
5-7-2018
BCV