Danh Ngôn

Tôi coi như một sự phỉ báng khi có ai đó nói rằng người ta không được chống lại quyền uy: không có một tôn giáo lớn nào và không có một tự do cao quí nào mà không chống lại quyền uy, vào buổi đầu.

(I hold it blasphemy to say that a man ought not to fight against authority: there is no great religion and no great freedom that has not done it, in the beginning.)

George Eliot (1819-1880). “Felix Holt, the Radical,” 1866

Trọng lượng của quyền uy tuỳ thuộc vào uy tín của nhà cầm quyền.

(Weight of authority varies with the prestige of the authorities.)

Harold D. Lasswell (1902-1978) and Abraham Kaplan (1918-1993). “Power and Society: A Framework for Political Inquiry,” 6.5, 1950

Người nào chịu khuất phục trước bạo lực thì sẽ bị hạ phẩm giá do sự tòng phục của mình, nhưng khi y tuân theo quyền hành mà y công nhận ở một người đồng loại thì phần nào y đã vươn cao hơn người ra lệnh.

(The man who submits to violence is debased by his compliance; but when he submits to that right of authority which he acknowledges in a fellow creature, he rises in some measure above the person who gives the command.)

Alexis de Tocqueville (1805-1859). “Democracy in America,” 1.14, 1835, do Henry Reeve và Francis Bowen dịch, 1862.

Ban biên tập

Địa chỉ liên lạc:

1. Thơ

tho.vanviet.vd@gmail.com

2. Văn

vanviet.van14@gmail.com

3. Nghiên cứu Phê Bình

vanviet.ncpb@gmail.com

4. Vấn đề hôm nay

vanviet.vdhn1@gmail.com

5. Thư bạn đọc

vanviet.tbd14@gmail.com

6. Tư liệu

vanviet.tulieu@gmail.com

7. Văn học Miền Nam 54-75

vanhocmiennam5475@gmail.com

Tra cứu theo tên tác giả

Từ Lê Hiếu Đằng đến Hạ Đình Nguyên

(Rút từ facebook của Bùi Chí Vinh)

(Bài thơ thay nén nhang tưởng niệm các anh)

Tôi đã từng khóc Lê Hiếu Đằng lúc mất
Bây giờ đến Hạ Đình Nguyên
Những hào kiệt đầu đội trời chân đạp đất
Dám sống hiên ngang trước một thể chế ươn hèn

Làm người tự do khó hơn cả tu thiền
Đâu phải lên non dựng chòi là thân tâm thoát tục
Chết làm thần, sống làm dân
Phải dám chiến đấu giữa cuộc đời oan khuất nhất

Bọn phản bội bắn vào quá khứ bằng súng lục
Chúng bất cần tương lai đại bác phủ đầu
Chúng ngậm miệng ăn đồng tiền bán nước
Chúng tưởng rằng gò Đống Đa gươm Nguyễn Huệ rỉ từ lâu

Các anh không làm Đặng Dung trước thế sự bể dâu
Các anh xuống đường cùng nhân dân, viết tuyên ngôn tố cáo
Bất chấp đòn thù tiểu nhân, đòn vu khống của bầy sâu
Các anh lặng lẽ đứng lên đòi công đạo

Thời mạt pháp, anh hùng không nơi nương náu
Lớn lên từ nhân dân nên khi chết cạnh đồng bào
Rồi đầu kêu trả đầu, máu sẽ kêu trả máu
Nhớ Lê Hiếu Đằng, Hạ Đình Nguyên hồn ngang dọc nơi đâu
5-7-2018
BCV