Danh Ngôn

Trong giáo dục không có gì kinh hoàng bằng mức độ dốt nát mà nó tích lũy lâu dài dưới dạng những kiến thức xơ cứng.

Nothing in education is so astonishing as the amount of ignorance it accumulates in the form of inert facts.

Henry Adams (1838-1913). The Education of Henry Adams, 25, 1907

Một chút học vấn ít ỏi, thật ra, có thể là một điều nguy hiểm, nhưng thiếu học vấn [giáo dục] là một đại họa cho bất cứ một dân tộc nào.

A little learning, indeed, may be a dangerous thing, but the want of learning is a calamity to any people.

Frederick Douglass, diễn văn đọc ở lễ ra trường tại Trường Trung học Da màu, Baltimore, Maryland, 22 tháng Sáu 1894

Người tự do không thể làm một người dốt nát lâu dài. (The free man cannot be long an ignorant man.

William McKinley, diễn văn đọc tại Pittsburgh, Pennsylvania, 3 tháng Mười Một 1897

Ban biên tập

Địa chỉ liên lạc:

1. Thơ

tho.vanviet.vd@gmail.com

2. Văn

vanviet.van14@gmail.com

3. Nghiên cứu Phê Bình

vanviet.ncpb@gmail.com

4. Vấn đề hôm nay

vanviet.vdhn1@gmail.com

5. Thư bạn đọc

vanviet.tbd14@gmail.com

6. Tư liệu

vanviet.tulieu@gmail.com

7. Văn học Miền Nam 54-75

vanhocmiennam5475@gmail.com

Tra cứu theo tên tác giả

Phân công công việc của Ban Vận động Văn đoàn Độc lập

Sau ba năm hoạt động (từ 03/03/2014), Ban Vận động Văn đoàn Độc lập Việt Nam đã có được những thành tựu đáng kể, tập trung ở Diễn đàn Văn Việt và Giải Văn Việt. Những hoạt động này đã có tiếng vang rộng khắp, uy tín của Ban Vận động ngày càng được khẳng định, sự ủng hộ của văn giới trong-ngoài nước ngày càng tăng. Tuy nhiên, các hoạt động này cũng không tránh khỏi những khiếm khuyết do sự non trẻ và nhất là do tổ chức chưa chặt chẽ, quy củ.

Để củng cố và nâng cao chất lượng hoạt động của Ban, Nhà văn Nguyên Ngọc, Trưởng Ban, quyết định phân công công việc trong Ban kể từ hôm nay (25/3/2017) như sau:

THƯỜNG TRỰC BAN VẬN ĐỘNG: Nhà nghiên cứu & Giảng dạy Ngôn ngữ Hoàng Dũng.

THỦ QUỸ: Nhà thơ Ý Nhi.

ĐẠI DIỆN TẠI CÁC VÙNG:

+ Sài Gòn: NNC Hoàng Dũng, nhà thơ Ý Nhi, nhà thơ Bùi Chát.

+ Hà Nội: Nhà thơ Lê Hoài Nguyên, Nhà nghiên cứu ngôn ngữ Đào Tiến Thi.

+ Hải ngoại: Nhà văn Nguyễn Thị Hoàng Bắc (Hoa Kỳ).

DIỄN ĐÀN VĂN VIỆT:

- Chủ nhiệm: Nhà văn Nguyên Ngọc.

- Điều phối viên: NNC Hoàng Dũng.

- Biên tập viên: Nhà văn Đặng Văn Sinh, NNC Hoàng Dũng, Nhà thơ Hoàng Hưng, Nhà thơ Lê Hoài Nguyên, Nhà văn Ngô Thị Kim Cúc, Nhà thơ Ý Nhi

- Cộng tác viên thường xuyên: Nhà thơ Bùi Hiền (Canada), Dịch giả-nhà văn Hiếu Tân, Hoạ sĩ Lý Trực Dũng, Nhà thơ Nguyễn Đức Tùng (Canada), Dịch giả Phạm Nguyên Trường, Dịch giả Trần Ngọc Cư (Hoa Kỳ).

HỘI ĐỒNG GIẢI VĂN VIỆT:

- Chủ tịch: Nhà văn Nguyên Ngọc.

- Thường trực: Nhà thơ Hoàng Hưng.

Địa chỉ liên lạc chính thức của Ban Vận động: vanvietgroup@gmail.com

Ban Vận động Văn đoàn Độc lập Việt Nam