Danh Ngôn

Chúng tôi bảo họ hãy để chúng tôi yên, và hãy tránh xa chúng tôi, nhưng họ cứ đuổi theo chặn đường chúng tôi, rồi họ cuộn tròn gọn lỏn giữa chúng tôi như con rắn. Họ đầu độc chúng tôi bằng sự giao tiếp của họ.

We told them to let us alone, and keep away from us; but they followed on, and beset our paths, and they coiled themselves among us, like the snake. They poisoned us by their touch.

Black Hawk (1767-1838). Tộc trưởng Da đỏ. Diễn văn đọc tại Prairie du Chien (Wisconsin), tháng Tám 1835

Nếu sự quan phòng của Thượng Đế là chúng ta phải tiêu diệt bọn man dã này để dành đất cho người canh tác, thì không phải là không thể chọn rượu cồn làm phương tiện. Rượu cồn đã tiêu diệt tất cả mọi bộ tộc Da đỏ trước đây từng cư ngụ trên vùng duyên hải.

If it be the design of Providence to extirpate these savages in order to make room for cultivators of the earth, it seems not improbable that rum may be the appointed means. It has already annihilated all the tribes who formerly inhabited the seacoast.

Benjamin Franklin (1706-1790). 1788, Autobiography, 1798

Ban biên tập

Địa chỉ liên lạc:

1. Thơ

tho.vanviet.vd@gmail.com

2. Văn

vanviet.van14@gmail.com

3. Nghiên cứu Phê Bình

vanviet.ncpb@gmail.com

4. Vấn đề hôm nay

vanviet.vdhn1@gmail.com

5. Thư bạn đọc

vanviet.tbd14@gmail.com

6. Tư liệu

vanviet.tulieu@gmail.com

7. Văn học Miền Nam 54-75

vanhocmiennam5475@gmail.com

Tra cứu theo tên tác giả

Phân công công việc của Ban Vận động Văn đoàn Độc lập

Sau ba năm hoạt động (từ 03/03/2014), Ban Vận động Văn đoàn Độc lập Việt Nam đã có được những thành tựu đáng kể, tập trung ở Diễn đàn Văn Việt và Giải Văn Việt. Những hoạt động này đã có tiếng vang rộng khắp, uy tín của Ban Vận động ngày càng được khẳng định, sự ủng hộ của văn giới trong-ngoài nước ngày càng tăng. Tuy nhiên, các hoạt động này cũng không tránh khỏi những khiếm khuyết do sự non trẻ và nhất là do tổ chức chưa chặt chẽ, quy củ.

Để củng cố và nâng cao chất lượng hoạt động của Ban, Nhà văn Nguyên Ngọc, Trưởng Ban, quyết định phân công công việc trong Ban kể từ hôm nay (25/3/2017) như sau:

THƯỜNG TRỰC BAN VẬN ĐỘNG: Nhà nghiên cứu & Giảng dạy Ngôn ngữ Hoàng Dũng.

THỦ QUỸ: Nhà thơ Ý Nhi.

ĐẠI DIỆN TẠI CÁC VÙNG:

+ Sài Gòn: NNC Hoàng Dũng, nhà thơ Ý Nhi, nhà thơ Bùi Chát.

+ Hà Nội: Nhà thơ Lê Hoài Nguyên, Nhà nghiên cứu ngôn ngữ Đào Tiến Thi.

+ Hải ngoại: Nhà văn Nguyễn Thị Hoàng Bắc (Hoa Kỳ).

DIỄN ĐÀN VĂN VIỆT:

- Chủ nhiệm: Nhà văn Nguyên Ngọc.

- Điều phối viên: NNC Hoàng Dũng.

- Biên tập viên: Nhà văn Đặng Văn Sinh, NNC Hoàng Dũng, Nhà thơ Hoàng Hưng, Nhà thơ Lê Hoài Nguyên, Nhà văn Ngô Thị Kim Cúc, Nhà thơ Ý Nhi

- Cộng tác viên thường xuyên: Nhà thơ Bùi Hiền (Canada), Dịch giả-nhà văn Hiếu Tân, Hoạ sĩ Lý Trực Dũng, Nhà thơ Nguyễn Đức Tùng (Canada), Dịch giả Phạm Nguyên Trường, Dịch giả Trần Ngọc Cư (Hoa Kỳ).

HỘI ĐỒNG GIẢI VĂN VIỆT:

- Chủ tịch: Nhà văn Nguyên Ngọc.

- Thường trực: Nhà thơ Hoàng Hưng.

Địa chỉ liên lạc chính thức của Ban Vận động: vanvietgroup@gmail.com

Ban Vận động Văn đoàn Độc lập Việt Nam