Danh Ngôn

Tất cả nghệ thuật cao quí… không mang lại cho người thưởng ngoạn cảm giác tự mãn, mà là một sự ngỡ ngàng và kinh phục. Chức năng giải phóng to lớn của mỹ thuật là nhấc bổng chúng ta ra khỏi chính mình.

All great art … creates in the holder not self-satisfaction but wonder and awe. Its great liberation is to lift us out of ourselves.

Dorothy Thompson(1894-1961). “The Twelve-Foot Ceiling,” The Courage to Be Happy, 1957

Nghệ thuật cao quí không dừng lại ở cảm giác khoan khoái nhất thời. Nó là một cái gì làm gia tăng sự phong phú trường cửu của sự toại nguyện trong tâm hồn. Nó tự biện minh vừa bằng sự thưởng thức trực tiếp, vừa bằng sự tôi luyện cái hiện thể thâm sâu nhất. Sự tôi luyện không tách rời sự thưởng thức mà vì sự thưởng thức. Nghệ thuật cao quí chuyển hóa tâm hồn thành sự nhận chân trường trực các giá trị vượt ra ngoài bản thể trước đây của chính tâm hồn.

Great art is more than a transient refreshment. It is something which adds to the permanent richness of the soul’s self-attainment. It justifies itself both by its immediate enjoyment, and also by its discipline of the inmost being. Its discipline is not distinct from enjoyment but by reason of it. It transforms the soul into the permanent realization of values extending beyond its former self.

Afred North Whitehead(1861-1947). Science and the Modern World, 13, 1925

Ban biên tập

Địa chỉ liên lạc:

1. Thơ

tho.vanviet.vd@gmail.com

2. Văn

vanviet.van14@gmail.com

3. Nghiên cứu Phê Bình

vanviet.ncpb@gmail.com

4. Vấn đề hôm nay

vanviet.vdhn1@gmail.com

5. Thư bạn đọc

vanviet.tbd14@gmail.com

6. Tư liệu

vanviet.tulieu@gmail.com

7. Văn học Miền Nam 54-75

vanhocmiennam5475@gmail.com

Tra cứu theo tên tác giả

Phân công công việc của Ban Vận động Văn đoàn Độc lập

Sau ba năm hoạt động (từ 03/03/2014), Ban Vận động Văn đoàn Độc lập Việt Nam đã có được những thành tựu đáng kể, tập trung ở Diễn đàn Văn Việt và Giải Văn Việt. Những hoạt động này đã có tiếng vang rộng khắp, uy tín của Ban Vận động ngày càng được khẳng định, sự ủng hộ của văn giới trong-ngoài nước ngày càng tăng. Tuy nhiên, các hoạt động này cũng không tránh khỏi những khiếm khuyết do sự non trẻ và nhất là do tổ chức chưa chặt chẽ, quy củ.

Để củng cố và nâng cao chất lượng hoạt động của Ban, Nhà văn Nguyên Ngọc, Trưởng Ban, quyết định phân công công việc trong Ban kể từ hôm nay (25/3/2017) như sau:

THƯỜNG TRỰC BAN VẬN ĐỘNG: Nhà nghiên cứu & Giảng dạy Ngôn ngữ Hoàng Dũng.

THỦ QUỸ: Nhà thơ Ý Nhi.

ĐẠI DIỆN TẠI CÁC VÙNG:

+ Sài Gòn: NNC Hoàng Dũng, nhà thơ Ý Nhi, nhà thơ Bùi Chát.

+ Hà Nội: Nhà thơ Lê Hoài Nguyên, Nhà nghiên cứu ngôn ngữ Đào Tiến Thi.

+ Hải ngoại: Nhà văn Nguyễn Thị Hoàng Bắc (Hoa Kỳ).

DIỄN ĐÀN VĂN VIỆT:

- Chủ nhiệm: Nhà văn Nguyên Ngọc.

- Điều phối viên: NNC Hoàng Dũng.

- Biên tập viên: Nhà văn Đặng Văn Sinh, NNC Hoàng Dũng, Nhà thơ Hoàng Hưng, Nhà thơ Lê Hoài Nguyên, Nhà văn Ngô Thị Kim Cúc, Nhà thơ Ý Nhi

- Cộng tác viên thường xuyên: Nhà thơ Bùi Hiền (Canada), Dịch giả-nhà văn Hiếu Tân, Hoạ sĩ Lý Trực Dũng, Nhà thơ Nguyễn Đức Tùng (Canada), Dịch giả Phạm Nguyên Trường, Dịch giả Trần Ngọc Cư (Hoa Kỳ).

HỘI ĐỒNG GIẢI VĂN VIỆT:

- Chủ tịch: Nhà văn Nguyên Ngọc.

- Thường trực: Nhà thơ Hoàng Hưng.

Địa chỉ liên lạc chính thức của Ban Vận động: vanvietgroup@gmail.com

Ban Vận động Văn đoàn Độc lập Việt Nam