Danh Ngôn

Những nhà văn xuất chúng luôn luôn là những nhà phê bình nghiêm khắc nhất đối với chính tác phẩm của mình.

(The best authors are always the severest critics of their own works.)

Lord Chesterfield, chính khách, nhà văn Anh. (1694-1773). Thư gởi con trai, 6 tháng Năm 1751

Tôi có một nhà phê bình đòi hỏi quá quắt hơn các bạn: đấy là cái tôi thứ hai của tôi.

(I have a critic who is more exacting than you: it is my other self.)

Jean Meisonier, họa sĩ Pháp. Trong tuyển tập của Alice Hubbard, An American Bible, tr. 192, 1946

Hỏi một nhà văn đang sáng tác ông ta nghĩ gì về các nhà phê bình cũng giống như hỏi một cột đèn cảm thấy thế nào về các con chó.

(Asking a working writer what he thinks about critics is like asking a lamppost how it feels about dogs.)

Christopher Hampton, nhà soạn kịch sinh tại Bồ Đào Nha 1946 hiện sống tại Anh. Trong Sunday Times, (London), 16 tháng Mười 1977

Ban biên tập

Địa chỉ liên lạc:

1. Thơ

tho.vanviet.vd@gmail.com

2. Văn

vanviet.van14@gmail.com

3. Nghiên cứu Phê Bình

vanviet.ncpb@gmail.com

4. Vấn đề hôm nay

vanviet.vdhn1@gmail.com

5. Thư bạn đọc

vanviet.tbd14@gmail.com

6. Tư liệu

vanviet.tulieu@gmail.com

7. Văn học Miền Nam 54-75

vanhocmiennam5475@gmail.com

Tra cứu theo tên tác giả

Biển

Hà Thúc Sinh


Biển tràn mặt đất biển lan nhanh

Biển ngập rất mau và rất xanh

Biển lớn dâng lên đầy phố xá

Biển thu mình lại lách qua ghềnh

Biển đi như chẳng cần ngưng nghỉ

Biển chợt dồn lui sóng gập ghềnh

Biển chập vào nhau như đạn phá

Biển nhìn phải trái biển xông nhanh

Biển hò biển hét nghe đồng bộ

Biển chợt dịu đi chứ chẳng lành

Biển đã quả nhiên ùa tới nữa

Biển như cùng lúc có anh em

Biển kinh hồn quá chưa từng thấy

Biển giống nhận sâu đất nước mình

Biển có lúc hiền như đứa bé

Biển chồm hung dữ tựa người ghen

Biển đâu đổ tới không ai biết

Biển nổ tung hoành lửa bùng lên

*

Tháng 6 ngày 10 trong sử Việt

Biển người bốc nổ lần đầu tiên

Từ đây và sẽ từ đây mãi

Nước Việt muôn đời sẽ tịnh yên

H.T.S.