Danh Ngôn

Tình yêu nước trong sinh hoạt chính trị cũng ví như đức tin trong tôn giáo.

(Patriotism is in political life what faith is in religion.)

Lord Acton, chính trị gia, sử gia Anh (1834-1902). ‘Nationality,’ 1862, “The History of Freedom and Other Essays,” J. N. Figgis và R. V. Laurence biên tập, 1907

Lòng yêu nước là một ý thức sống động về trách nhiệm tập thể. Chủ nghĩa dân tộc là một con gà điên đứng gáy trên đống phân của mình.

(Patriotism is a lively sense of collective responsibility. Nationalism is a silly cock crowing on its own dunghill.)

Richard Aldington, nhà văn Anh (1892-1962). “The Colonel’s Daughter”, 1.6, 1931

Bất chấp chủ nghĩa yêu nước rất thường bị bọn quỉ quyệt lợi dụng làm nơi trú ẩn. Các hành vi bất đồng chính kiến, nổi dậy, và phát động quần chúng vẫn là bổn phận chân chính của những người yêu nước.

(No matter that patriotism is too often the refuge of scoundrels. Dissent, rebellion, and all-around hell-raising remain the true duty of patriots.)

Barbara Ehrenreich, nhà văn Mỹ (1941-). Closing paragraph, ‘Introduction: Family Values,’ 1988, “The Worst Years of Our Lives: Irreverent Notes from a Decade of Greed,” 1990

Ban biên tập

Địa chỉ liên lạc:

1. Thơ

tho.vanviet.vd@gmail.com

2. Văn

vanviet.van14@gmail.com

3. Nghiên cứu Phê Bình

vanviet.ncpb@gmail.com

4. Vấn đề hôm nay

vanviet.vdhn1@gmail.com

5. Thư bạn đọc

vanviet.tbd14@gmail.com

6. Tư liệu

vanviet.tulieu@gmail.com

7. Văn học Miền Nam 54-75

vanhocmiennam5475@gmail.com

Tra cứu theo tên tác giả

Luật pháp

(Rút từ facebook của Trần Vương Thuấn)

Chúng dám giành lại người bị bắt
Hãy giết kẻ bị bắt ấy

Chúng dám ném đá
Hãy giết tất cả kẻ còn đầy đủ tay

Chúng dám đốt xe
Hãy giết mọi kẻ có bật lửa

Chúng dám xô cổng, ngã cây
Hãy giết những kẻ chưa bị mù

Chúng dám căng băng-rôn
Hãy giết những kẻ còn sức kéo

Chúng dám bỏ chạy
Hãy giết những kẻ còn đứng được

Chúng dám nghĩ
Hãy giết những kẻ viết, đọc, nói, nghe

Chúng dám già
Hãy giết tất cả kẻ trẻ trung

Chúng dám phụ nữ
Hãy giết tất cả đàn ông

Chúng dám trẻ con
Hãy giết những kẻ mang trứng và tinh trùng

Chúng dám chụp ảnh
Hãy giết bọn còn phân biệt được hình ảnh

Chúng dám không làm gì cả
Giết tất cả đi, không thể chịu được, lò hơi ngạt và súng và dao và gậy và dây và tay chân và giày dép…

Chúng dám chết
Cuối cùng, cũng có người tuân thủ luật pháp