Danh Ngôn

Tôi coi như một sự phỉ báng khi có ai đó nói rằng người ta không được chống lại quyền uy: không có một tôn giáo lớn nào và không có một tự do cao quí nào mà không chống lại quyền uy, vào buổi đầu.

(I hold it blasphemy to say that a man ought not to fight against authority: there is no great religion and no great freedom that has not done it, in the beginning.)

George Eliot (1819-1880). “Felix Holt, the Radical,” 1866

Trọng lượng của quyền uy tuỳ thuộc vào uy tín của nhà cầm quyền.

(Weight of authority varies with the prestige of the authorities.)

Harold D. Lasswell (1902-1978) and Abraham Kaplan (1918-1993). “Power and Society: A Framework for Political Inquiry,” 6.5, 1950

Người nào chịu khuất phục trước bạo lực thì sẽ bị hạ phẩm giá do sự tòng phục của mình, nhưng khi y tuân theo quyền hành mà y công nhận ở một người đồng loại thì phần nào y đã vươn cao hơn người ra lệnh.

(The man who submits to violence is debased by his compliance; but when he submits to that right of authority which he acknowledges in a fellow creature, he rises in some measure above the person who gives the command.)

Alexis de Tocqueville (1805-1859). “Democracy in America,” 1.14, 1835, do Henry Reeve và Francis Bowen dịch, 1862.

Ban biên tập

Địa chỉ liên lạc:

1. Thơ

tho.vanviet.vd@gmail.com

2. Văn

vanviet.van14@gmail.com

3. Nghiên cứu Phê Bình

vanviet.ncpb@gmail.com

4. Vấn đề hôm nay

vanviet.vdhn1@gmail.com

5. Thư bạn đọc

vanviet.tbd14@gmail.com

6. Tư liệu

vanviet.tulieu@gmail.com

7. Văn học Miền Nam 54-75

vanhocmiennam5475@gmail.com

Tra cứu theo tên tác giả

Luật pháp

(Rút từ facebook của Trần Vương Thuấn)

Chúng dám giành lại người bị bắt
Hãy giết kẻ bị bắt ấy

Chúng dám ném đá
Hãy giết tất cả kẻ còn đầy đủ tay

Chúng dám đốt xe
Hãy giết mọi kẻ có bật lửa

Chúng dám xô cổng, ngã cây
Hãy giết những kẻ chưa bị mù

Chúng dám căng băng-rôn
Hãy giết những kẻ còn sức kéo

Chúng dám bỏ chạy
Hãy giết những kẻ còn đứng được

Chúng dám nghĩ
Hãy giết những kẻ viết, đọc, nói, nghe

Chúng dám già
Hãy giết tất cả kẻ trẻ trung

Chúng dám phụ nữ
Hãy giết tất cả đàn ông

Chúng dám trẻ con
Hãy giết những kẻ mang trứng và tinh trùng

Chúng dám chụp ảnh
Hãy giết bọn còn phân biệt được hình ảnh

Chúng dám không làm gì cả
Giết tất cả đi, không thể chịu được, lò hơi ngạt và súng và dao và gậy và dây và tay chân và giày dép…

Chúng dám chết
Cuối cùng, cũng có người tuân thủ luật pháp