Danh Ngôn

Trong một xã hội ngục tù, văn học tự do chỉ có thể hiện hữu để tố cáo và nuôi hi vọng.

In an incarcerated society, free literature can exist only as denunciation and hope.

Eduardo Galeano (1940-2015). “In Defense of the Word” (7) tr. Bobbye S. Ortiz, Days and Nights of Love and War, 1977, tr. Judith Brister, 1983

Văn học suy tàn chỉ vì con người càng ngày càng trở nên thối nát.

Literature decays only as men become more and more corrupt.

Goethe (1749-1832). The Maxims and Reflections of Goethe, 466, tr. T. Bailey Saunders, 1892

Văn học chịu số phận bi đát nếu tự do tư tưởng biến mất.

Literature is doomed if liberty of thought perishes.

George Orwell (1903-1950). “The Prevention of Literature,” January 1946, The Collected Essays, Journalism, and Letters of George Orwell, vol. 4, ed. Sonia Orwell and Ian Angus, 1968

Trong ý nghĩa toàn diện nhất, văn học là tự truyện của nhân loại.

Literature in its most comprehensive sense is the autobiography of humanity.

Bernard Beranson (1865-1959). Notebook, 11 December 1892. Trong cuốn The Bernard Beranson Treasury, ed. Hanna Kiel, 1962

Ban biên tập

Địa chỉ liên lạc:

1. Thơ

tho.vanviet.vd@gmail.com

2. Văn

vanviet.van14@gmail.com

3. Nghiên cứu Phê Bình

vanviet.ncpb@gmail.com

4. Vấn đề hôm nay

vanviet.vdhn1@gmail.com

5. Thư bạn đọc

vanviet.tbd14@gmail.com

6. Tư liệu

vanviet.tulieu@gmail.com

7. Văn học Miền Nam 54-75

vanhocmiennam5475@gmail.com

Tra cứu theo tên tác giả

Tiếng nổ

Trần Mộng Tú


Những đốm lửa sáng lên

Bên kia hồ

Những con mắt

Những ngôi sao

Những hạt bụi bay lả tả

Tất cả đều màu đỏ

Này anh

Có nghe trong trái tim em

Trong lồng ngực anh

Tiếng nổ


Đất nước này đang mừng ngày sinh nhật

thứ 241

Họ ăn mừng Độc Lập

Họ ăn mừng quyền được sống được tự do và được theo đuổi hạnh phúc


Trên quê hương mình

Ngày hôm qua

Ngày hôm kia

Tháng trước

Năm ngoái

Có bao nhiêu người bị bắt, bị nhốt, bị đem ra xử

Bao nhiêu người vẫn chạy, vẫn trốn, vẫn la hét, vẫn xuống đường vẫn đòi được sống, được tự do và được theo đuổi hạnh phúc.


Em hỏi anh

Bao giờ những ngọn pháo bông được đốt lên ở những phiên tòa

Bao giờ trong mắt anh

Trong mắt em

Trong mắt mọi người dân Việt

Những ngôi sao màu đỏ

Những hạt bụi màu đỏ

Nổ tung những đốm lửa Nhân Quyền


Có không anh

Cho đất nước mình một ngày Độc Lập.


tmt

Jul.4th /2017