Danh Ngôn

Những nhà văn xuất chúng luôn luôn là những nhà phê bình nghiêm khắc nhất đối với chính tác phẩm của mình.

(The best authors are always the severest critics of their own works.)

Lord Chesterfield, chính khách, nhà văn Anh. (1694-1773). Thư gởi con trai, 6 tháng Năm 1751

Tôi có một nhà phê bình đòi hỏi quá quắt hơn các bạn: đấy là cái tôi thứ hai của tôi.

(I have a critic who is more exacting than you: it is my other self.)

Jean Meisonier, họa sĩ Pháp. Trong tuyển tập của Alice Hubbard, An American Bible, tr. 192, 1946

Hỏi một nhà văn đang sáng tác ông ta nghĩ gì về các nhà phê bình cũng giống như hỏi một cột đèn cảm thấy thế nào về các con chó.

(Asking a working writer what he thinks about critics is like asking a lamppost how it feels about dogs.)

Christopher Hampton, nhà soạn kịch sinh tại Bồ Đào Nha 1946 hiện sống tại Anh. Trong Sunday Times, (London), 16 tháng Mười 1977

Ban biên tập

Địa chỉ liên lạc:

1. Thơ

tho.vanviet.vd@gmail.com

2. Văn

vanviet.van14@gmail.com

3. Nghiên cứu Phê Bình

vanviet.ncpb@gmail.com

4. Vấn đề hôm nay

vanviet.vdhn1@gmail.com

5. Thư bạn đọc

vanviet.tbd14@gmail.com

6. Tư liệu

vanviet.tulieu@gmail.com

7. Văn học Miền Nam 54-75

vanhocmiennam5475@gmail.com

Tra cứu theo tên tác giả

Ngẫm mà thấy đau lòng

FB Thái Bá Tân

Ở nước ta, tôi nghĩ
Không có ai đủ giàu
Để xây chùa Bái Đính.
Vậy tiền ấy từ đâu?

Chắc phải tiền nhà nước.
Tức nhà nước nhúng tay
Vào lãnh địa tôn giáo,
Vốn rất ghét trước đây.

Nghe nói, mong là thế,
Nhiều vị sư trụ trì
Là an ninh cộng sản
Dưới vỏ bọc tăng ni.

Hơn thế, tiền công đức
Được lén lút chia nhau
Để các quan sở tại
Ăn chơi và làm giàu.

Tôn giáo phải độc lập,
Không dính vào chính quyền.
Không tham gia chính sự
Càng không dính vào tiền.

Tăng ni là những bậc
Chỉ chăm lo tu hành.
Không phải sư ô trọc,
Hổ mang và quốc doanh.

Tôi là người theo Phật,
Ngẫm mà thấy đau lòng.
Hay là thời mạt pháp?
Các bác có đau không?

clip_image002

clip_image004


https://www.facebook.com/ThaiBaTan02/posts/319374761857754