Danh Ngôn

Nếu quí vị cho rằng giáo dục là tốn kém, xin hãy thử sự dốt nát xem sao!

If you think education is expensive, try ignorance!

Derek Bok (1930-). Hiệu trưởng Trường Đại học Harvard. Trên cột báo của Ann Landers

Nếu giáo dục được coi trọng như một bảo vật thì văn hóa không bao giờ tiêu vong.

Education is a treasure, and culture never dies.

Petronius: Satyricon

Tự do có thể được an toàn khi Quyền bầu cử được Giáo dục soi sáng.

Liberty can be safe only when Suffrage is illuminated by Education.

James H. Garfield, Maxims, 1880

Ban biên tập

Địa chỉ liên lạc:

1. Thơ

tho.vanviet.vd@gmail.com

2. Văn

vanviet.van14@gmail.com

3. Nghiên cứu Phê Bình

vanviet.ncpb@gmail.com

4. Vấn đề hôm nay

vanviet.vdhn1@gmail.com

5. Thư bạn đọc

vanviet.tbd14@gmail.com

6. Tư liệu

vanviet.tulieu@gmail.com

7. Văn học Miền Nam 54-75

vanhocmiennam5475@gmail.com

Tra cứu theo tên tác giả

Ngẫm mà thấy đau lòng

FB Thái Bá Tân

Ở nước ta, tôi nghĩ
Không có ai đủ giàu
Để xây chùa Bái Đính.
Vậy tiền ấy từ đâu?

Chắc phải tiền nhà nước.
Tức nhà nước nhúng tay
Vào lãnh địa tôn giáo,
Vốn rất ghét trước đây.

Nghe nói, mong là thế,
Nhiều vị sư trụ trì
Là an ninh cộng sản
Dưới vỏ bọc tăng ni.

Hơn thế, tiền công đức
Được lén lút chia nhau
Để các quan sở tại
Ăn chơi và làm giàu.

Tôn giáo phải độc lập,
Không dính vào chính quyền.
Không tham gia chính sự
Càng không dính vào tiền.

Tăng ni là những bậc
Chỉ chăm lo tu hành.
Không phải sư ô trọc,
Hổ mang và quốc doanh.

Tôi là người theo Phật,
Ngẫm mà thấy đau lòng.
Hay là thời mạt pháp?
Các bác có đau không?

clip_image002

clip_image004


https://www.facebook.com/ThaiBaTan02/posts/319374761857754