Danh Ngôn

Nếu quí vị cho rằng giáo dục là tốn kém, xin hãy thử sự dốt nát xem sao!

If you think education is expensive, try ignorance!

Derek Bok (1930-). Hiệu trưởng Trường Đại học Harvard. Trên cột báo của Ann Landers

Nếu giáo dục được coi trọng như một bảo vật thì văn hóa không bao giờ tiêu vong.

Education is a treasure, and culture never dies.

Petronius: Satyricon

Tự do có thể được an toàn khi Quyền bầu cử được Giáo dục soi sáng.

Liberty can be safe only when Suffrage is illuminated by Education.

James H. Garfield, Maxims, 1880

Ban biên tập

Địa chỉ liên lạc:

1. Thơ

tho.vanviet.vd@gmail.com

2. Văn

vanviet.van14@gmail.com

3. Nghiên cứu Phê Bình

vanviet.ncpb@gmail.com

4. Vấn đề hôm nay

vanviet.vdhn1@gmail.com

5. Thư bạn đọc

vanviet.tbd14@gmail.com

6. Tư liệu

vanviet.tulieu@gmail.com

7. Văn học Miền Nam 54-75

vanhocmiennam5475@gmail.com

Tra cứu theo tên tác giả

Máu Việt Nam chảy trên da thịt mình

(Rút từ facebook của Nguyễn Việt Chiến)

 

Nghẹn ngào hai tiếng Trường Sa

Máu Việt Nam chảy trên da thịt mình

 

Sáu tư người lính hy sinh

Vòng tròn bất tử mang hình Gạc Ma

 

Đau thương hai tiếng Hoàng Sa

Máu Việt Nam đỏ thấm qua bao đời

 

Các anh nằm lại cuối trời

Bảy tư người lính xương vùi biển sâu

 

Cầm lên hạt muối thương đau

Mẹ Việt Nam tóc bạc màu héo hon

 

Muối này thấm máu các con

Thấm hồn tử sĩ trong hồn biển xa

 

Hoàng Sa vọng tới Trường Sa:

Máu Việt Nam chảy trong da thịt mình

 

12-3-2016