Danh Ngôn

Hiến pháp là kim chỉ nam mà tôi sẽ không bao giờ từ bỏ.

(The Constitution is the guide which I never will abandon.)

“The Quotable George Washington: The Wisdom of an American Patriot”, p.97, Rowman & Littlefield. 1999.

Nền tảng của hệ thống chính trị của chúng ta là quyền của người dân trong việc lập và thay đổi các hiến pháp của chính phủ.

(The basis of our political system is the right of the people to make and to alter their constitutions of government.)

Farewell Address, Philadelphia, Pa., 19 Sept. 1796

Quyền lực theo Hiến pháp sẽ luôn nằm ở nhân dân.

(The power under the Constitution will always be in the people.)

“Maxims of Washington: Political, Social, Moral, and Religious”, p.74. 1855

George Washington (1732-1799) – Tổng thống đầu tiên của Hoa Kỳ

Ở đất nước này, ý kiến quần chúng có sức mạnh - tôi cảm ơn Chúa vì điều đó: đó là sức mạnh chân thực nhất, vững chãi nhất – sức mạnh ấy sẽ không dung thứ cho một kẻ bất tài hoặc không xứng đáng nắm trong tay sinh mạng và vận may của đồng bào mình.

(There is a power in public opinion in this country-and I thank God for it: for it is the most honest and best of all powers-which will not tolerate an incompetent or unworthy man to hold in his weak or wicked hands the lives and fortunes of his fellow-citizens.)

Martin Van Buren (1782 - 1862), Tổng thống thứ 8 của Hoa Kỳ – Phát biểu trong Uỷ ban Tư pháp ngày 8-1-1826.

Ban biên tập

Địa chỉ liên lạc:

1. Thơ

tho.vanviet.vd@gmail.com

2. Văn

vanviet.van14@gmail.com

3. Nghiên cứu Phê Bình

vanviet.ncpb@gmail.com

4. Vấn đề hôm nay

vanviet.vdhn1@gmail.com

5. Thư bạn đọc

vanviet.tbd14@gmail.com

6. Tư liệu

vanviet.tulieu@gmail.com

7. Văn học Miền Nam 54-75

vanhocmiennam5475@gmail.com

Tra cứu theo tên tác giả

Văn Việt giới thiệu: Nhà thơ Hoàng Cầm đọc thơ và trò chuyện với đoàn Quan họ Bắc Ninh 1994

Đầu năm 1994, nhà thơ Hoàng Cầm với nhà thơ Hoàng Hưng, nhà nhiếp ảnh Nguyễn Đình Toán về thăm quê Hoàng Cầm ở Làng Hồ, Thuận Thành, Bắc Ninh. Trong chuyến đi có buổi gặp gỡ thân mật đoàn quan họ Bắc Ninh đang biểu diễn tại đây. Buổi này có đạo diễn Tự Huy và anh Hoàng Kỳ là con trai nhà thơ tham dự. Nhà thơ đã đọc bài thơ tình ở tuổi ngoại thất thập và bài thơ tóm tắt cuộc đời ông, ông cũng kể vài mẩu chuyện về Nhân Văn-Giai Phẩm và vụ án Về Kinh Bắc.  Đây là tư liệu lần đầu tiên công bố, do nhà thơ Hoàng Hưng ghi lại và cung cấp cho Văn Việt.