Danh Ngôn

Người ta đã không bao giờ viết hay vẽ, điêu khắc, tạo mô hình, xây dựng, phát minh, nếu không phải để ra khỏi cảnh đời địa ngục.

No one has ever written or painted, sculpted, modelled, built, invented, except to get out of hell.

Antonin Artaud (1896-1948). “Van Gogh: The Man Suicided by Society,” 1947, Antonin Artaud Anthology, ed. Jack Hirschman, 1965

Cuộc phấn đấu của nhà nghệ sĩ nhằm vượt lên trên nỗi đau của chính mình có thể trở thành hạt mầm cho niềm hi vọng của nhiều người khác, biến đổi một hành trình cá nhân thành một viễn kiến cho tất cả chúng ta.

The artist’s struggle to transcend his pain can become the seed for many others’ hope, transforming an personal journey into a vision for us all.

Diane Cole. After Great Pain: A New Life Emerges, 7, 1992

Nghệ thuật thu hút chúng ta chỉ vì những gì nó tiết lộ vốn nằm trong bản ngã bí ẩn nhất của chúng ta.

Art attracts us only by what it reveals of our most secret self.

Jean Luc Godard (1930-). “What is Cinema?” Godard on Godard: Critical Writings, ed. Jean Narboni and Tom Milne, 1972

Danh hiệu người nghệ sĩ có ý nghĩa này: đấy là một người cảm thụ nhiều hơn người đồng loại và ghi lại nhiều hơn những điều anh ta đã chứng kiến.

That is what the title of artist means: one who perceives more than his fellows, and who records more than he has seen.

Edward G. Craig. “On the Art of the Theatre,” 1905

Ban biên tập

Địa chỉ liên lạc:

1. Thơ

tho.vanviet.vd@gmail.com

2. Văn

vanviet.van14@gmail.com

3. Nghiên cứu Phê Bình

vanviet.ncpb@gmail.com

4. Vấn đề hôm nay

vanviet.vdhn1@gmail.com

5. Thư bạn đọc

vanviet.tbd14@gmail.com

6. Tư liệu

vanviet.tulieu@gmail.com

7. Văn học Miền Nam 54-75

vanhocmiennam5475@gmail.com

Tra cứu theo tên tác giả

Sai không sửa được, thành đúng?

Hoàng Hưng

(FB Tiếng Nước Tôi)

Đã từ rất lâu, có những từ bị dùng sai (chủ yếu do không hiểu nghĩa của từ Hán-Việt), trở thành quá phổ biến, thậm chí không ít trí thức có phẩm hàm, có tên tuổi cũng dùng sai.

Đơn cử:

- Hợp chủng quốc Hoa Kỳ (được hiểu là quốc gia có nhiều chủng tộc hợp lại). Từ đúng phải là “Hợp chúng quốc” (chúng = nhiều, quốc = bang, nghĩa là liên hợp nhiều bang).

- Chung cư (được hiểu là nơi ở chung). Từ đúng: “chúng cư” (nơi ở của nhiều người, nhiều hộ).

- Yếu điểm (được hiểu là điểm yếu). Từ đúng: “nhược điểm”

- Cứu cánh (được hiểu là biện pháp giải cứu). Nghĩa đúng của “cứu cánh” là mục đích cuối cùng (“cứu cánh biện minh cho phương tiện”)

Đã nhiều người lên tiếng nhằm cố gắng sửa lại cho đúng, nhưng đến nay thấy như vô hiệu.

Vậy là có người bèn lý luận: ngôn ngữ là một thứ quy ước của cộng đồng, nên nếu một từ đã được đa số người trong cộng đồng “lỡ” dùng “sai” và quen hiểu như thế, thì… tự nhiên nó trở thành “đúng”, và những người dùng “đúng” sẽ thành ra… sai!

Cũng tương tự, hiện tượng phát âm sai một số từ rất phổ biến trên tivi nhà nước:

- “Em” thành “iem”, mèo thành “mièo” (e thành ie)

- “Chúng” thành “chủng” (dấu sắc biến thành nửa sắc nửa hỏi)

Hay phát âm các chữ viết tắt: FLC = “ef lờ xê” (phát âm đúng phải là: “ef el xê”), Gmail = gờ meo (phát âm đúng: “Giê meo” hoặc “Gi meo”)

Xin hỏi:

- Chuyện này có phải nhỏ nhặt, nên cho qua, hay đành cho qua vì không có cách nào sửa lại?

- Đây có phải chỉ là việc của giới chuyên môn hẹp (ngữ học) hay là câu chuyện của cả “hệ thống chính trị”? (có lẽ khi một vị đại thần hay một trong tứ trụ triều đình phơi bày trước thiên hạ những lỗi về tiếng Việt gây sốc mạng, người ta mới thấy ý nghĩa “chính trị” của vấn đề?)

Xin tha lỗi cho người viết chỉ xới lên vấn đề, chứ quả thực chưa hiến được kế gì hay để giải quyết. Trông chờ vào cao kiến của cả cộng đồng.

https://www.facebook.com/ndtm42/posts/1403211516400144