Danh Ngôn

Nếu quí vị cho rằng giáo dục là tốn kém, xin hãy thử sự dốt nát xem sao!

If you think education is expensive, try ignorance!

Derek Bok (1930-). Hiệu trưởng Trường Đại học Harvard. Trên cột báo của Ann Landers

Nếu giáo dục được coi trọng như một bảo vật thì văn hóa không bao giờ tiêu vong.

Education is a treasure, and culture never dies.

Petronius: Satyricon

Tự do có thể được an toàn khi Quyền bầu cử được Giáo dục soi sáng.

Liberty can be safe only when Suffrage is illuminated by Education.

James H. Garfield, Maxims, 1880

Ban biên tập

Địa chỉ liên lạc:

1. Thơ

tho.vanviet.vd@gmail.com

2. Văn

vanviet.van14@gmail.com

3. Nghiên cứu Phê Bình

vanviet.ncpb@gmail.com

4. Vấn đề hôm nay

vanviet.vdhn1@gmail.com

5. Thư bạn đọc

vanviet.tbd14@gmail.com

6. Tư liệu

vanviet.tulieu@gmail.com

7. Văn học Miền Nam 54-75

vanhocmiennam5475@gmail.com

Tra cứu theo tên tác giả

Đồng Lộc

(Rút từ facebook của Hoàng Minh Tường)

Tìm trong bản thảo, chợt thấy bài thơ "Đồng Lộc" viết từ chuyến đi với ngành giao thông từ năm 2007. Nghĩ về cái sự ĐỒNG LỘC bây giờ nó chẳng đồng lộc tí nào. Kẻ đi buôn chổi đót ở nước Yên mà xây được lâu đài trên 13000 m2, kẻ làm thơ cỡ giải thưởng Nguyễn Du như Thạch Quỳ được Chính quyền đặt hàng in thơ tuyển mà nhuận bút được 1,5 triệu, không bằng ca nương hát nhép một câu.
Nhân ngày Tưởng niệm Anh hùng Liệt sỹ, xin đưa lên để hầu quý vị:

ĐỒNG LỘC
(Tưởng nhớ 10 nữ TNXP anh dũng)

Các chị chọn NGÃ BA BOM ác liệt
Để hiến dâng khát vọng tuổi hai mươi
Ước mai sau ĐỒNG LỘC cho tất cả
Lộc riêng mình 10 nắm đất nhỏ nhoi.
(Đồng Lộc, 2007)