Danh Ngôn

Người ta đã không bao giờ viết hay vẽ, điêu khắc, tạo mô hình, xây dựng, phát minh, nếu không phải để ra khỏi cảnh đời địa ngục.

No one has ever written or painted, sculpted, modelled, built, invented, except to get out of hell.

Antonin Artaud (1896-1948). “Van Gogh: The Man Suicided by Society,” 1947, Antonin Artaud Anthology, ed. Jack Hirschman, 1965

Cuộc phấn đấu của nhà nghệ sĩ nhằm vượt lên trên nỗi đau của chính mình có thể trở thành hạt mầm cho niềm hi vọng của nhiều người khác, biến đổi một hành trình cá nhân thành một viễn kiến cho tất cả chúng ta.

The artist’s struggle to transcend his pain can become the seed for many others’ hope, transforming an personal journey into a vision for us all.

Diane Cole. After Great Pain: A New Life Emerges, 7, 1992

Nghệ thuật thu hút chúng ta chỉ vì những gì nó tiết lộ vốn nằm trong bản ngã bí ẩn nhất của chúng ta.

Art attracts us only by what it reveals of our most secret self.

Jean Luc Godard (1930-). “What is Cinema?” Godard on Godard: Critical Writings, ed. Jean Narboni and Tom Milne, 1972

Danh hiệu người nghệ sĩ có ý nghĩa này: đấy là một người cảm thụ nhiều hơn người đồng loại và ghi lại nhiều hơn những điều anh ta đã chứng kiến.

That is what the title of artist means: one who perceives more than his fellows, and who records more than he has seen.

Edward G. Craig. “On the Art of the Theatre,” 1905

Ban biên tập

Địa chỉ liên lạc:

1. Thơ

tho.vanviet.vd@gmail.com

2. Văn

vanviet.van14@gmail.com

3. Nghiên cứu Phê Bình

vanviet.ncpb@gmail.com

4. Vấn đề hôm nay

vanviet.vdhn1@gmail.com

5. Thư bạn đọc

vanviet.tbd14@gmail.com

6. Tư liệu

vanviet.tulieu@gmail.com

7. Văn học Miền Nam 54-75

vanhocmiennam5475@gmail.com

Tra cứu theo tên tác giả

Đồng Lộc

(Rút từ facebook của Hoàng Minh Tường)

Tìm trong bản thảo, chợt thấy bài thơ "Đồng Lộc" viết từ chuyến đi với ngành giao thông từ năm 2007. Nghĩ về cái sự ĐỒNG LỘC bây giờ nó chẳng đồng lộc tí nào. Kẻ đi buôn chổi đót ở nước Yên mà xây được lâu đài trên 13000 m2, kẻ làm thơ cỡ giải thưởng Nguyễn Du như Thạch Quỳ được Chính quyền đặt hàng in thơ tuyển mà nhuận bút được 1,5 triệu, không bằng ca nương hát nhép một câu.
Nhân ngày Tưởng niệm Anh hùng Liệt sỹ, xin đưa lên để hầu quý vị:

ĐỒNG LỘC
(Tưởng nhớ 10 nữ TNXP anh dũng)

Các chị chọn NGÃ BA BOM ác liệt
Để hiến dâng khát vọng tuổi hai mươi
Ước mai sau ĐỒNG LỘC cho tất cả
Lộc riêng mình 10 nắm đất nhỏ nhoi.
(Đồng Lộc, 2007)