Danh Ngôn

Người ta đã không bao giờ viết hay vẽ, điêu khắc, tạo mô hình, xây dựng, phát minh, nếu không phải để ra khỏi cảnh đời địa ngục.

No one has ever written or painted, sculpted, modelled, built, invented, except to get out of hell.

Antonin Artaud (1896-1948). “Van Gogh: The Man Suicided by Society,” 1947, Antonin Artaud Anthology, ed. Jack Hirschman, 1965

Cuộc phấn đấu của nhà nghệ sĩ nhằm vượt lên trên nỗi đau của chính mình có thể trở thành hạt mầm cho niềm hi vọng của nhiều người khác, biến đổi một hành trình cá nhân thành một viễn kiến cho tất cả chúng ta.

The artist’s struggle to transcend his pain can become the seed for many others’ hope, transforming an personal journey into a vision for us all.

Diane Cole. After Great Pain: A New Life Emerges, 7, 1992

Nghệ thuật thu hút chúng ta chỉ vì những gì nó tiết lộ vốn nằm trong bản ngã bí ẩn nhất của chúng ta.

Art attracts us only by what it reveals of our most secret self.

Jean Luc Godard (1930-). “What is Cinema?” Godard on Godard: Critical Writings, ed. Jean Narboni and Tom Milne, 1972

Danh hiệu người nghệ sĩ có ý nghĩa này: đấy là một người cảm thụ nhiều hơn người đồng loại và ghi lại nhiều hơn những điều anh ta đã chứng kiến.

That is what the title of artist means: one who perceives more than his fellows, and who records more than he has seen.

Edward G. Craig. “On the Art of the Theatre,” 1905

Ban biên tập

Địa chỉ liên lạc:

1. Thơ

tho.vanviet.vd@gmail.com

2. Văn

vanviet.van14@gmail.com

3. Nghiên cứu Phê Bình

vanviet.ncpb@gmail.com

4. Vấn đề hôm nay

vanviet.vdhn1@gmail.com

5. Thư bạn đọc

vanviet.tbd14@gmail.com

6. Tư liệu

vanviet.tulieu@gmail.com

7. Văn học Miền Nam 54-75

vanhocmiennam5475@gmail.com

Tra cứu theo tên tác giả

Thử lập luận

(Cũng là Thư giãn cuối tuần)

(Rút từ facebook của Đỗ Ngọc Thống)

 

“Cái nước mình nó thế”, hễ có ông / bà cán bộ đảng viên nào vi phạm kỷ luật (làm chuyện xấu xa) thì bị khai trừ ra khỏi Đảng, Trịnh Xuân Thanh chỉ là một ví dụ. Đấy là một cái vô lý trong muôn vàn điều vô lý. Bởi vì:

Thứ nhất, khi một Đảng viên làm việc xấu bị khai trừ ra khỏi Đảng, nghĩa là trở thành quần chúng. Thế hóa ra đảng viên xấu = quần chúng tốt à?

Thứ hai, Đảng ta là một tổ chức mạnh mẽ, có sức giáo dục, cải tạo và “uốn nắn” ghê gớm. Đồng ý. Nếu thế thì khi đảng viên của Đảng làm việc bậy bạ, trở nên xấu xa, thì phải để lại trong Đảng mà cải tạo, giáo dục, uốn nắn chứ, sao lại thải ra cho quần chúng, làm vẩn đục quần chúng, gây nguy hiểm cho quần chúng? Như thế có ích kỷ quá không?

Thứ ba, Đảng là người đầy tớ trung thành của quần chúng. Thế rồi khi những đảng viên xấu bị khai trừ, nghiễm nhiên trở thành quần chúng. Hóa ra Đảng đuổi chúng nó ra để rồi lại làm đầy tớ cho cả những thằng xấu xa ấy à?

Có buồn cười không?