Danh Ngôn

Người ta đã không bao giờ viết hay vẽ, điêu khắc, tạo mô hình, xây dựng, phát minh, nếu không phải để ra khỏi cảnh đời địa ngục.

No one has ever written or painted, sculpted, modelled, built, invented, except to get out of hell.

Antonin Artaud (1896-1948). “Van Gogh: The Man Suicided by Society,” 1947, Antonin Artaud Anthology, ed. Jack Hirschman, 1965

Cuộc phấn đấu của nhà nghệ sĩ nhằm vượt lên trên nỗi đau của chính mình có thể trở thành hạt mầm cho niềm hi vọng của nhiều người khác, biến đổi một hành trình cá nhân thành một viễn kiến cho tất cả chúng ta.

The artist’s struggle to transcend his pain can become the seed for many others’ hope, transforming an personal journey into a vision for us all.

Diane Cole. After Great Pain: A New Life Emerges, 7, 1992

Nghệ thuật thu hút chúng ta chỉ vì những gì nó tiết lộ vốn nằm trong bản ngã bí ẩn nhất của chúng ta.

Art attracts us only by what it reveals of our most secret self.

Jean Luc Godard (1930-). “What is Cinema?” Godard on Godard: Critical Writings, ed. Jean Narboni and Tom Milne, 1972

Danh hiệu người nghệ sĩ có ý nghĩa này: đấy là một người cảm thụ nhiều hơn người đồng loại và ghi lại nhiều hơn những điều anh ta đã chứng kiến.

That is what the title of artist means: one who perceives more than his fellows, and who records more than he has seen.

Edward G. Craig. “On the Art of the Theatre,” 1905

Ban biên tập

Địa chỉ liên lạc:

1. Thơ

tho.vanviet.vd@gmail.com

2. Văn

vanviet.van14@gmail.com

3. Nghiên cứu Phê Bình

vanviet.ncpb@gmail.com

4. Vấn đề hôm nay

vanviet.vdhn1@gmail.com

5. Thư bạn đọc

vanviet.tbd14@gmail.com

6. Tư liệu

vanviet.tulieu@gmail.com

7. Văn học Miền Nam 54-75

vanhocmiennam5475@gmail.com

Tra cứu theo tên tác giả

Karl Marx: “Xin lỗi các bạn, đó chẳng qua chỉ là một ý tưởng nhất thời thôi mà”

Lý Trực Dũng

Bức tranh biếm họa Karl Marx nổi tiếng nhất nước Đức được họa sĩ Cộng hòa Dân chủ Đức Roland Beier vẽ vào tháng Giêng 1990, trước khi Cộng hòa Dân chủ Đức sụp đổ và bị sáp nhập vào Tây Đức. Karl Marx tay đút túi quần, hai mắt nhắm nghiền cố lảng trốn mặt trời đang lên phía sau lưng rồi nói: “ Xin lỗi các bạn, đó chẳng qua chỉ là một ý tưởng nhất thời”.

... Đấu tranh giai cấp. Vô sản toàn thế giới liên hợp lại... Hàng trăm triệu người trên thế giới đã phải chết và đang lao đao vì cái cái ý tưởng nhất thời đó...

HS  R. Beier

k2_462tasse_462