Danh Ngôn

Người ta đã không bao giờ viết hay vẽ, điêu khắc, tạo mô hình, xây dựng, phát minh, nếu không phải để ra khỏi cảnh đời địa ngục.

No one has ever written or painted, sculpted, modelled, built, invented, except to get out of hell.

Antonin Artaud (1896-1948). “Van Gogh: The Man Suicided by Society,” 1947, Antonin Artaud Anthology, ed. Jack Hirschman, 1965

Cuộc phấn đấu của nhà nghệ sĩ nhằm vượt lên trên nỗi đau của chính mình có thể trở thành hạt mầm cho niềm hi vọng của nhiều người khác, biến đổi một hành trình cá nhân thành một viễn kiến cho tất cả chúng ta.

The artist’s struggle to transcend his pain can become the seed for many others’ hope, transforming an personal journey into a vision for us all.

Diane Cole. After Great Pain: A New Life Emerges, 7, 1992

Nghệ thuật thu hút chúng ta chỉ vì những gì nó tiết lộ vốn nằm trong bản ngã bí ẩn nhất của chúng ta.

Art attracts us only by what it reveals of our most secret self.

Jean Luc Godard (1930-). “What is Cinema?” Godard on Godard: Critical Writings, ed. Jean Narboni and Tom Milne, 1972

Danh hiệu người nghệ sĩ có ý nghĩa này: đấy là một người cảm thụ nhiều hơn người đồng loại và ghi lại nhiều hơn những điều anh ta đã chứng kiến.

That is what the title of artist means: one who perceives more than his fellows, and who records more than he has seen.

Edward G. Craig. “On the Art of the Theatre,” 1905

Ban biên tập

Địa chỉ liên lạc:

1. Thơ

tho.vanviet.vd@gmail.com

2. Văn

vanviet.van14@gmail.com

3. Nghiên cứu Phê Bình

vanviet.ncpb@gmail.com

4. Vấn đề hôm nay

vanviet.vdhn1@gmail.com

5. Thư bạn đọc

vanviet.tbd14@gmail.com

6. Tư liệu

vanviet.tulieu@gmail.com

7. Văn học Miền Nam 54-75

vanhocmiennam5475@gmail.com

Tra cứu theo tên tác giả

SEMINAR: CĂN TÍNH VÀ BẠO LỰC – HUYỄN TƯỞNG VỀ SỐ MỆNH

clip_image002

14:00, thứ Sáu, ngày 09/09/ 2016, Hội trường tầng 3, Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (VUSTA), 53 Nguyễn Du, Hai Bà Trưng, Hà Nội

Đơn vị tổ chức: NXB Tri Thức

Đơn vị phối hợp: Book Hunter

Chủ trì: GS Chu Hảo

Diễn giả: Lê Duy Nam – Hà Thủy Nguyên

Timeline:

13h45: Đón khách

14h00 – 14h05: Giới thiệu

14h05 – 14h30: Tham luận: Những tư tưởng đổi mới của Amartya Sen trong kinh tế và chính trị – Lê Duy Nam

14h30 – 15h45: Tham luận: Qua “Căn tính và bạo lực” để hiểu về sự chia cắt thế giới – Hà Thủy Nguyên

15h45 – 16h30: Thảo luận trao đổi

Nội dung:

“Căn tính và bạo lực – Huyễn tưởng về số mệnh” là một tác phẩm đặc biệt của nhà Kinh tế học được giải Nobel Kinh tế Amartya Sen.  Trong cuốn sách này, ông đã đề cập đến một vấn đề cốt lõi của con người, đó là con người rất dễ bị định hình bởi những căn tính. Từ niềm tin rằng căn tính ấy là một phần quan trọng của mỗi người trong các cộng đồng, lòng căm thù với những cộng đồng khác đã xuất hiện, và cũng vì thế mà những xung đột, bất bình đẳng, chiến tranh đã diễn ra.

Mở đầu tác phẩm, Amartya Sen đã viết: Oscar Wilde có đưa ra một nhận định bí hiểm, rằng: “Hầu hết người ta là kẻ khác.” Điều này nghe cũng giống như những câu nói đầy thách đố khác của ông, nhưng trong trường hợp này, Wilde bảo vệ cách nhìn của mình bằng sự thuyết phục đáng nể: “Tư tưởng của họ là quan niệm của kẻ khác, cuộc sống của họ là sự bắt chước, đam mê của họ là sự trích dẫn lại [từ kẻ khác].” Quả thật, chúng ta chịu ảnh hưởng đến độ ngạc nhiên từ những người mà ta tự nhận là có chung căn tính. Những căm thù theo kiểu phe phái, một khi được người ta tích cực xiển dương, có thể lan nhanh như đám cháy rừng, như ta đã thấy gần đây ở Kosovo, Bosnia, Rwanda, Timor, Israel, Palestine, Sudan và nhiều nơi khác trên thế giới. Bằng một sự kích động thích hợp, cái ý thức được nuôi dưỡng về căn tính chung của một nhóm người có thể bị biến thành thứ vũ khí mạnh mẽ để xử sự hung bạo với một nhóm khác.”

Link đăng ký: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdRcS-LkjFDXJBGvx_q97Z3Mkn5CKEI4n_Y9Tsy8qSp0dtE9A/viewform?c=0&w=1

Link mua sách: http://hangcao.info/shop/tam-ly-hoc/can-tinh-va-bao-luc/