Danh Ngôn

Nếu quí vị cho rằng giáo dục là tốn kém, xin hãy thử sự dốt nát xem sao!

If you think education is expensive, try ignorance!

Derek Bok (1930-). Hiệu trưởng Trường Đại học Harvard. Trên cột báo của Ann Landers

Nếu giáo dục được coi trọng như một bảo vật thì văn hóa không bao giờ tiêu vong.

Education is a treasure, and culture never dies.

Petronius: Satyricon

Tự do có thể được an toàn khi Quyền bầu cử được Giáo dục soi sáng.

Liberty can be safe only when Suffrage is illuminated by Education.

James H. Garfield, Maxims, 1880

Ban biên tập

Địa chỉ liên lạc:

1. Thơ

tho.vanviet.vd@gmail.com

2. Văn

vanviet.van14@gmail.com

3. Nghiên cứu Phê Bình

vanviet.ncpb@gmail.com

4. Vấn đề hôm nay

vanviet.vdhn1@gmail.com

5. Thư bạn đọc

vanviet.tbd14@gmail.com

6. Tư liệu

vanviet.tulieu@gmail.com

7. Văn học Miền Nam 54-75

vanhocmiennam5475@gmail.com

Tra cứu theo tên tác giả

Vài ý nghĩ về người Đại Hàn

(Rút từ facebook của Nguyễn Đình Bổn)

Khi cuộc chiến Việt Nam đang khốc liệt, tại miền Nam xuất hiện lực lượng của quân đội Đại Hàn. Họ sang cùng người Mỹ chống lại Bắc Việt. Và họ không cần huênh hoang về "nghĩa vụ quốc tế", vì khi đó Đại Hàn dân quốc còn là một đất nước đói nghèo, độc tài. Lính Đại Hàn qua chiến đấu tại Việt Nam, lãnh lương cao hơn rất nhiều lần tại quốc nội, theo nghĩa là "đánh thuê" cũng được.

Bị quăng vào một cuộc chiến tàn bạo, luôn cận kề cái chết, một số ít những chàng lính trẻ đó đã có những hành động vượt ngoài khả năng kiểm soát. Và giết chết thường dân, hãm hiếp phụ nữ, đánh đập... đã xảy ra, dù nó cá biệt. Suốt cuộc chiến không nhiều hơn những đầu ngón tay.

Nhưng dù vậy, nhiều người Đại Hàn vẫn nhìn lại, cho đó là tội lỗi, là nỗi nhục quốc gia, và họ đã nhiều lần xin lỗi người Việt Nam, cúi đầu xin lỗi, quì gối xin lỗi.

Còn người Việt với người Việt sau cuộc chiến thì sao? Mậu Thân còn đó. Và bao nhiêu tinh hoa bị lùa vào trại cải tạo, bỏ xác rừng sâu nước độc. Bao nhiêu gia đình tan nát, bị cướp hết tài sản. Bao nhiêu mạng dân thường vùi xác biển xanh. Đã có lời xin lỗi nào chưa?

Đã có lời xin lỗi nào chưa?