Danh Ngôn

“The insecure leader interprets critical thinking as criticism”

Nhà lãnh đạo không vững vàng sẽ diễn giải tư duy phản biện thành sự phê phán

-Andy Stanley (1958-), mục sư người Mỹ, người sáng lập North Point Community Church (Hội Thánh Cộng đồng North Point), Atlanta.


“When we blindly adopt a religion, a political system, a literary dogma, we become automatons.”

Khi chúng ta mù quáng chấp nhận một tôn giáo, một hệ thống chính trị, một giáo điều văn học, chúng ta trở thành những người máy tự động

― Anaïs Nin (1903-1977), nhà văn Mỹ gốc Cuba - Pháp. The Diary of Anaïs Nin, Vol. 4: 1944-1947 (1972)


“Believe what you like, but don't believe everything you read without questioning it.”

Hãy tin những gì bạn thích, nhưng đừng tin mọi điều bạn đọc mà không nghi ngờ gì.
― Pauline Baynes (1922-2008), họa sĩ vẽ tranh minh họa người Anh.
Questionable Creatures: A Bestiary (2006)

Ban biên tập

Địa chỉ liên lạc:

1. Thơ

tho.vanviet.vd@gmail.com

2. Văn

vanviet.van14@gmail.com

3. Nghiên cứu Phê Bình

vanviet.ncpb@gmail.com

4. Vấn đề hôm nay

vanviet.vdhn1@gmail.com

5. Thư bạn đọc

vanviet.tbd14@gmail.com

6. Tư liệu

vanviet.tulieu@gmail.com

7. Văn học Miền Nam 54-75

vanhocmiennam5475@gmail.com

Tra cứu theo tên tác giả

Thông báo tạm hoãn buổi seminar "Trí thức và Trí thức nhân dân"

Quý vị thân mến!
Như chúng tôi đã thông báo, buổi seminar "Trí thức và Trí thức nhân dân" được tổ chức vào 14h ngày thứ Sáu 16/11/2018. Tuy nhiên, số người đăng kí tham dự nhiều hơn so với dự kiến, NXB Tri thức cần thu xếp địa điểm phù hợp với nhu cầu và điều kiện cho buổi seminar, vì vậy chúng tôi xin tạm hoãn.


Ngày giờ tổ chức chính thức chúng tôi sẽ thông báo tới Quý vị sau.
Thành thật cáo lỗi cùng Quý vị.
Trân trọng,
NXB Tri thức