Danh Ngôn

“The insecure leader interprets critical thinking as criticism”

Nhà lãnh đạo không vững vàng sẽ diễn giải tư duy phản biện thành sự phê phán

-Andy Stanley (1958-), mục sư người Mỹ, người sáng lập North Point Community Church (Hội Thánh Cộng đồng North Point), Atlanta.


“When we blindly adopt a religion, a political system, a literary dogma, we become automatons.”

Khi chúng ta mù quáng chấp nhận một tôn giáo, một hệ thống chính trị, một giáo điều văn học, chúng ta trở thành những người máy tự động

― Anaïs Nin (1903-1977), nhà văn Mỹ gốc Cuba - Pháp. The Diary of Anaïs Nin, Vol. 4: 1944-1947 (1972)


“Believe what you like, but don't believe everything you read without questioning it.”

Hãy tin những gì bạn thích, nhưng đừng tin mọi điều bạn đọc mà không nghi ngờ gì.
― Pauline Baynes (1922-2008), họa sĩ vẽ tranh minh họa người Anh.
Questionable Creatures: A Bestiary (2006)

Ban biên tập

Địa chỉ liên lạc:

1. Thơ

tho.vanviet.vd@gmail.com

2. Văn

vanviet.van14@gmail.com

3. Nghiên cứu Phê Bình

vanviet.ncpb@gmail.com

4. Vấn đề hôm nay

vanviet.vdhn1@gmail.com

5. Thư bạn đọc

vanviet.tbd14@gmail.com

6. Tư liệu

vanviet.tulieu@gmail.com

7. Văn học Miền Nam 54-75

vanhocmiennam5475@gmail.com

Tra cứu theo tên tác giả

Thử đi thi tú tài với con Tây

Nguyên Ngọc

Sáng nay 18 tháng sáu – 2018, học sinh Pháp đi thi Tú tài (tức tốt nghiệp Trung học phổ thông). Theo truyền thống, ngày đầu tiên bắt đầu bằng môn Triết. Mỗi thí sinh ở từng Ban phải chọn trả lời một trong hai câu hỏi dưới đây và viết một bình luận về một trích đoạn tác phẩm của các nhà triết học.

Có ai muốn thử đi thi tú tài với con Tây không?Ban Công nghệ

Kinh nghiệm có thể là đánh lừa không?

Có thể làm chủ sự phát triển của công nghệ không?

Bình luận về một đoạn trích của Montesquieu.

Ban Công nghệ STHR

Điều gì có thể cản trở hạnh phúc của tôi?

Tại sao chúng ta cần đi tìm chân lý?

Bình luận một đoạn trích của Alain.

Ban Khoa học

Ham muốn có phải là dấu hiệu khiếm khuyết của chúng ta?

Cảm nhận sự bất công, có phải là cần thiết để biết điều gì là công bằng?

Bình luận một đoạn trích của J. S. Mill.

Ban Kinh tế và Xã hội

Có phải mọi chân lý đều là chung cuộc?

Có thể vô cảm với nghệ thuật không?

Bình luận một đoạn trích của Durkheim.

Ban Văn học

Văn hóa có làm cho ta nhân bản hơn?

Có thể từ chối tự do không?

Bình luận một đoạn trích của Schopenhauer.

image