Danh Ngôn

Những nhà văn xuất chúng luôn luôn là những nhà phê bình nghiêm khắc nhất đối với chính tác phẩm của mình.

(The best authors are always the severest critics of their own works.)

Lord Chesterfield, chính khách, nhà văn Anh. (1694-1773). Thư gởi con trai, 6 tháng Năm 1751

Tôi có một nhà phê bình đòi hỏi quá quắt hơn các bạn: đấy là cái tôi thứ hai của tôi.

(I have a critic who is more exacting than you: it is my other self.)

Jean Meisonier, họa sĩ Pháp. Trong tuyển tập của Alice Hubbard, An American Bible, tr. 192, 1946

Hỏi một nhà văn đang sáng tác ông ta nghĩ gì về các nhà phê bình cũng giống như hỏi một cột đèn cảm thấy thế nào về các con chó.

(Asking a working writer what he thinks about critics is like asking a lamppost how it feels about dogs.)

Christopher Hampton, nhà soạn kịch sinh tại Bồ Đào Nha 1946 hiện sống tại Anh. Trong Sunday Times, (London), 16 tháng Mười 1977

Ban biên tập

Địa chỉ liên lạc:

1. Thơ

tho.vanviet.vd@gmail.com

2. Văn

vanviet.van14@gmail.com

3. Nghiên cứu Phê Bình

vanviet.ncpb@gmail.com

4. Vấn đề hôm nay

vanviet.vdhn1@gmail.com

5. Thư bạn đọc

vanviet.tbd14@gmail.com

6. Tư liệu

vanviet.tulieu@gmail.com

7. Văn học Miền Nam 54-75

vanhocmiennam5475@gmail.com

Tra cứu theo tên tác giả

Thử đi thi tú tài với con Tây

Nguyên Ngọc

Sáng nay 18 tháng sáu – 2018, học sinh Pháp đi thi Tú tài (tức tốt nghiệp Trung học phổ thông). Theo truyền thống, ngày đầu tiên bắt đầu bằng môn Triết. Mỗi thí sinh ở từng Ban phải chọn trả lời một trong hai câu hỏi dưới đây và viết một bình luận về một trích đoạn tác phẩm của các nhà triết học.

Có ai muốn thử đi thi tú tài với con Tây không?Ban Công nghệ

Kinh nghiệm có thể là đánh lừa không?

Có thể làm chủ sự phát triển của công nghệ không?

Bình luận về một đoạn trích của Montesquieu.

Ban Công nghệ STHR

Điều gì có thể cản trở hạnh phúc của tôi?

Tại sao chúng ta cần đi tìm chân lý?

Bình luận một đoạn trích của Alain.

Ban Khoa học

Ham muốn có phải là dấu hiệu khiếm khuyết của chúng ta?

Cảm nhận sự bất công, có phải là cần thiết để biết điều gì là công bằng?

Bình luận một đoạn trích của J. S. Mill.

Ban Kinh tế và Xã hội

Có phải mọi chân lý đều là chung cuộc?

Có thể vô cảm với nghệ thuật không?

Bình luận một đoạn trích của Durkheim.

Ban Văn học

Văn hóa có làm cho ta nhân bản hơn?

Có thể từ chối tự do không?

Bình luận một đoạn trích của Schopenhauer.

image