Danh Ngôn

Tôi coi như một sự phỉ báng khi có ai đó nói rằng người ta không được chống lại quyền uy: không có một tôn giáo lớn nào và không có một tự do cao quí nào mà không chống lại quyền uy, vào buổi đầu.

(I hold it blasphemy to say that a man ought not to fight against authority: there is no great religion and no great freedom that has not done it, in the beginning.)

George Eliot (1819-1880). “Felix Holt, the Radical,” 1866

Trọng lượng của quyền uy tuỳ thuộc vào uy tín của nhà cầm quyền.

(Weight of authority varies with the prestige of the authorities.)

Harold D. Lasswell (1902-1978) and Abraham Kaplan (1918-1993). “Power and Society: A Framework for Political Inquiry,” 6.5, 1950

Người nào chịu khuất phục trước bạo lực thì sẽ bị hạ phẩm giá do sự tòng phục của mình, nhưng khi y tuân theo quyền hành mà y công nhận ở một người đồng loại thì phần nào y đã vươn cao hơn người ra lệnh.

(The man who submits to violence is debased by his compliance; but when he submits to that right of authority which he acknowledges in a fellow creature, he rises in some measure above the person who gives the command.)

Alexis de Tocqueville (1805-1859). “Democracy in America,” 1.14, 1835, do Henry Reeve và Francis Bowen dịch, 1862.

Ban biên tập

Địa chỉ liên lạc:

1. Thơ

tho.vanviet.vd@gmail.com

2. Văn

vanviet.van14@gmail.com

3. Nghiên cứu Phê Bình

vanviet.ncpb@gmail.com

4. Vấn đề hôm nay

vanviet.vdhn1@gmail.com

5. Thư bạn đọc

vanviet.tbd14@gmail.com

6. Tư liệu

vanviet.tulieu@gmail.com

7. Văn học Miền Nam 54-75

vanhocmiennam5475@gmail.com

Tra cứu theo tên tác giả

Thử đi thi tú tài với con Tây

Nguyên Ngọc

Sáng nay 18 tháng sáu – 2018, học sinh Pháp đi thi Tú tài (tức tốt nghiệp Trung học phổ thông). Theo truyền thống, ngày đầu tiên bắt đầu bằng môn Triết. Mỗi thí sinh ở từng Ban phải chọn trả lời một trong hai câu hỏi dưới đây và viết một bình luận về một trích đoạn tác phẩm của các nhà triết học.

Có ai muốn thử đi thi tú tài với con Tây không?Ban Công nghệ

Kinh nghiệm có thể là đánh lừa không?

Có thể làm chủ sự phát triển của công nghệ không?

Bình luận về một đoạn trích của Montesquieu.

Ban Công nghệ STHR

Điều gì có thể cản trở hạnh phúc của tôi?

Tại sao chúng ta cần đi tìm chân lý?

Bình luận một đoạn trích của Alain.

Ban Khoa học

Ham muốn có phải là dấu hiệu khiếm khuyết của chúng ta?

Cảm nhận sự bất công, có phải là cần thiết để biết điều gì là công bằng?

Bình luận một đoạn trích của J. S. Mill.

Ban Kinh tế và Xã hội

Có phải mọi chân lý đều là chung cuộc?

Có thể vô cảm với nghệ thuật không?

Bình luận một đoạn trích của Durkheim.

Ban Văn học

Văn hóa có làm cho ta nhân bản hơn?

Có thể từ chối tự do không?

Bình luận một đoạn trích của Schopenhauer.

image