Danh Ngôn

Trong giáo dục không có gì kinh hoàng bằng mức độ dốt nát mà nó tích lũy lâu dài dưới dạng những kiến thức xơ cứng.

Nothing in education is so astonishing as the amount of ignorance it accumulates in the form of inert facts.

Henry Adams (1838-1913). The Education of Henry Adams, 25, 1907

Một chút học vấn ít ỏi, thật ra, có thể là một điều nguy hiểm, nhưng thiếu học vấn [giáo dục] là một đại họa cho bất cứ một dân tộc nào.

A little learning, indeed, may be a dangerous thing, but the want of learning is a calamity to any people.

Frederick Douglass, diễn văn đọc ở lễ ra trường tại Trường Trung học Da màu, Baltimore, Maryland, 22 tháng Sáu 1894

Người tự do không thể làm một người dốt nát lâu dài. (The free man cannot be long an ignorant man.

William McKinley, diễn văn đọc tại Pittsburgh, Pennsylvania, 3 tháng Mười Một 1897

Ban biên tập

Địa chỉ liên lạc:

1. Thơ

tho.vanviet.vd@gmail.com

2. Văn

vanviet.van14@gmail.com

3. Nghiên cứu Phê Bình

vanviet.ncpb@gmail.com

4. Vấn đề hôm nay

vanviet.vdhn1@gmail.com

5. Thư bạn đọc

vanviet.tbd14@gmail.com

6. Tư liệu

vanviet.tulieu@gmail.com

7. Văn học Miền Nam 54-75

vanhocmiennam5475@gmail.com

Tra cứu theo tên tác giả

Cấm

Ừ thì tao cấm chúng bay viết lên phây búc đấy
Lũ chúng bay làm gì được tao nào
Tao cấm đấy, giỏi thì đi mà kiện
Luật trong tay thằng này, có mà kiện giời cao

Bọn dân đen chúng bay càng ngu càng dễ trị
Chịu khó làm ăn thì bọn tao sẽ tha
Và phải ngoan như đàn cừu dễ bảo
Nghe đài đọc báo của ta
Đừng nghe phây búc bàn ra tán vào…

Đến khi quân giặc tràn sang
Thì chúng bay phải xếp hàng xông lên.
Nhớ chửa.

Nguyễn Thông

FB Nguyễn Thông