Danh Ngôn

Những nhà văn xuất chúng luôn luôn là những nhà phê bình nghiêm khắc nhất đối với chính tác phẩm của mình.

(The best authors are always the severest critics of their own works.)

Lord Chesterfield, chính khách, nhà văn Anh. (1694-1773). Thư gởi con trai, 6 tháng Năm 1751

Tôi có một nhà phê bình đòi hỏi quá quắt hơn các bạn: đấy là cái tôi thứ hai của tôi.

(I have a critic who is more exacting than you: it is my other self.)

Jean Meisonier, họa sĩ Pháp. Trong tuyển tập của Alice Hubbard, An American Bible, tr. 192, 1946

Hỏi một nhà văn đang sáng tác ông ta nghĩ gì về các nhà phê bình cũng giống như hỏi một cột đèn cảm thấy thế nào về các con chó.

(Asking a working writer what he thinks about critics is like asking a lamppost how it feels about dogs.)

Christopher Hampton, nhà soạn kịch sinh tại Bồ Đào Nha 1946 hiện sống tại Anh. Trong Sunday Times, (London), 16 tháng Mười 1977

Ban biên tập

Địa chỉ liên lạc:

1. Thơ

tho.vanviet.vd@gmail.com

2. Văn

vanviet.van14@gmail.com

3. Nghiên cứu Phê Bình

vanviet.ncpb@gmail.com

4. Vấn đề hôm nay

vanviet.vdhn1@gmail.com

5. Thư bạn đọc

vanviet.tbd14@gmail.com

6. Tư liệu

vanviet.tulieu@gmail.com

7. Văn học Miền Nam 54-75

vanhocmiennam5475@gmail.com

Tra cứu theo tên tác giả

Môn đăng hộ đối!

(Rút từ facebook của Vương Trọng)

 

Tỉnh nào chả có Bí thư
Đố ai danh giá được như chúng mình?
Ông người Thượng, tôi người Kinh
Chung quy biết dựa quy trình mà ra.

Rỗi mồm thiên hạ kêu ca
Bí thư kéo tuốt cả nhà làm quan!
Vợ, con chễm chệ khỏi bàn
Anh em, chú cháu... chức sang giành quyền...

 

Biết đâu ta chọn người hiền
Tài năng xuất chúng ở liền cạnh ta
Luật nào cấm nhận người nhà?
Tôi, ông xa cách thế mà giống nhau!

Muốn vì hạnh phúc dài lâu
Mong sao duyên số bắc cầu sui gia
Để thiên hạ lác mắt ra
Môn đăng hộ đối : Cả nhà làm quan!

THẢO DÂN (chép trộm)