Danh Ngôn

Nếu quí vị cho rằng giáo dục là tốn kém, xin hãy thử sự dốt nát xem sao!

If you think education is expensive, try ignorance!

Derek Bok (1930-). Hiệu trưởng Trường Đại học Harvard. Trên cột báo của Ann Landers

Nếu giáo dục được coi trọng như một bảo vật thì văn hóa không bao giờ tiêu vong.

Education is a treasure, and culture never dies.

Petronius: Satyricon

Tự do có thể được an toàn khi Quyền bầu cử được Giáo dục soi sáng.

Liberty can be safe only when Suffrage is illuminated by Education.

James H. Garfield, Maxims, 1880

Ban biên tập

Địa chỉ liên lạc:

1. Thơ

tho.vanviet.vd@gmail.com

2. Văn

vanviet.van14@gmail.com

3. Nghiên cứu Phê Bình

vanviet.ncpb@gmail.com

4. Vấn đề hôm nay

vanviet.vdhn1@gmail.com

5. Thư bạn đọc

vanviet.tbd14@gmail.com

6. Tư liệu

vanviet.tulieu@gmail.com

7. Văn học Miền Nam 54-75

vanhocmiennam5475@gmail.com

Tra cứu theo tên tác giả

Môn đăng hộ đối!

(Rút từ facebook của Vương Trọng)

 

Tỉnh nào chả có Bí thư
Đố ai danh giá được như chúng mình?
Ông người Thượng, tôi người Kinh
Chung quy biết dựa quy trình mà ra.

Rỗi mồm thiên hạ kêu ca
Bí thư kéo tuốt cả nhà làm quan!
Vợ, con chễm chệ khỏi bàn
Anh em, chú cháu... chức sang giành quyền...

 

Biết đâu ta chọn người hiền
Tài năng xuất chúng ở liền cạnh ta
Luật nào cấm nhận người nhà?
Tôi, ông xa cách thế mà giống nhau!

Muốn vì hạnh phúc dài lâu
Mong sao duyên số bắc cầu sui gia
Để thiên hạ lác mắt ra
Môn đăng hộ đối : Cả nhà làm quan!

THẢO DÂN (chép trộm)