Danh Ngôn

Những nhà văn xuất chúng luôn luôn là những nhà phê bình nghiêm khắc nhất đối với chính tác phẩm của mình.

(The best authors are always the severest critics of their own works.)

Lord Chesterfield, chính khách, nhà văn Anh. (1694-1773). Thư gởi con trai, 6 tháng Năm 1751

Tôi có một nhà phê bình đòi hỏi quá quắt hơn các bạn: đấy là cái tôi thứ hai của tôi.

(I have a critic who is more exacting than you: it is my other self.)

Jean Meisonier, họa sĩ Pháp. Trong tuyển tập của Alice Hubbard, An American Bible, tr. 192, 1946

Hỏi một nhà văn đang sáng tác ông ta nghĩ gì về các nhà phê bình cũng giống như hỏi một cột đèn cảm thấy thế nào về các con chó.

(Asking a working writer what he thinks about critics is like asking a lamppost how it feels about dogs.)

Christopher Hampton, nhà soạn kịch sinh tại Bồ Đào Nha 1946 hiện sống tại Anh. Trong Sunday Times, (London), 16 tháng Mười 1977

Ban biên tập

Địa chỉ liên lạc:

1. Thơ

tho.vanviet.vd@gmail.com

2. Văn

vanviet.van14@gmail.com

3. Nghiên cứu Phê Bình

vanviet.ncpb@gmail.com

4. Vấn đề hôm nay

vanviet.vdhn1@gmail.com

5. Thư bạn đọc

vanviet.tbd14@gmail.com

6. Tư liệu

vanviet.tulieu@gmail.com

7. Văn học Miền Nam 54-75

vanhocmiennam5475@gmail.com

Tra cứu theo tên tác giả

Ai muốn thi tú tài Tây không?

Nguyên Ngọc

 

Ngày 15-6-2016, kỳ thì tú tài đã bắt đầu trên toàn nước Pháp. Theo đúng truyền thống, ngày đầu tiên, đúng 8 giờ sáng, cuộc thi bắt đầu bằng môn triết học.

Sau đây là đề thi Triết năm nay ở bốn ban Văn chương, Khoa học, Công nghệ và Kinh tế - Xã hội.

Có bạn nào muốn thử dự thi tú tài Tây không?

Tú tài Văn chương:

Đề 1: Các xác tín đạo đức của chúng ta có phải căn cứ trên kinh nghiệm?

Đề 2: Có phải ham muốn về bản chất là vô hạn?

Đề 3: Giải thích một trích đoạn tác phẩm "Sự thật và chính trị" của Hannah Arendt.

Tú tài Khoa học:

Đề 1: Làm việc ít đi, thì sống tốt hơn chăng?

Đề 2: Có cần chứng minh để biết?

Đề 3: Bình luận trích đoạn tác phẩm "Quân vương" của Machiavel.

Tú tài Công nghệ:

Đề 1: Để công bằng, chỉ cần tuân theo luật chăng?

Đề 2: Có phải bao giờ chúng ta cũng có thể biện minh cho các tín ngưỡng của mình?

Đề 3: Bình luận trích đoạn tác phẩm "Trò chuyện" (1948) của Merleau-Ponty.

Tú tài Kinh tế - Xã hội:

Đề 1: Có phải bao giờ ta cũng biết được ta ham muốn gì?

Đề 2: Học lịch sử thì có lợi ích gì?

Đề 3: Giải thích một trích đoạn tác phẩm "Các nguyên lý của triết học" của René Diderot.

clip_image002

Trong một phòng thi ở trường trung học Charlemagne – Paris sáng 15-6-2016

(Theo báo Pháp Le Monde và Le Figaro)