Danh Ngôn

Người ta đã không bao giờ viết hay vẽ, điêu khắc, tạo mô hình, xây dựng, phát minh, nếu không phải để ra khỏi cảnh đời địa ngục.

No one has ever written or painted, sculpted, modelled, built, invented, except to get out of hell.

Antonin Artaud (1896-1948). “Van Gogh: The Man Suicided by Society,” 1947, Antonin Artaud Anthology, ed. Jack Hirschman, 1965

Cuộc phấn đấu của nhà nghệ sĩ nhằm vượt lên trên nỗi đau của chính mình có thể trở thành hạt mầm cho niềm hi vọng của nhiều người khác, biến đổi một hành trình cá nhân thành một viễn kiến cho tất cả chúng ta.

The artist’s struggle to transcend his pain can become the seed for many others’ hope, transforming an personal journey into a vision for us all.

Diane Cole. After Great Pain: A New Life Emerges, 7, 1992

Nghệ thuật thu hút chúng ta chỉ vì những gì nó tiết lộ vốn nằm trong bản ngã bí ẩn nhất của chúng ta.

Art attracts us only by what it reveals of our most secret self.

Jean Luc Godard (1930-). “What is Cinema?” Godard on Godard: Critical Writings, ed. Jean Narboni and Tom Milne, 1972

Danh hiệu người nghệ sĩ có ý nghĩa này: đấy là một người cảm thụ nhiều hơn người đồng loại và ghi lại nhiều hơn những điều anh ta đã chứng kiến.

That is what the title of artist means: one who perceives more than his fellows, and who records more than he has seen.

Edward G. Craig. “On the Art of the Theatre,” 1905

Ban biên tập

Địa chỉ liên lạc:

1. Thơ

tho.vanviet.vd@gmail.com

2. Văn

vanviet.van14@gmail.com

3. Nghiên cứu Phê Bình

vanviet.ncpb@gmail.com

4. Vấn đề hôm nay

vanviet.vdhn1@gmail.com

5. Thư bạn đọc

vanviet.tbd14@gmail.com

6. Tư liệu

vanviet.tulieu@gmail.com

7. Văn học Miền Nam 54-75

vanhocmiennam5475@gmail.com

Tra cứu theo tên tác giả

Ai muốn thi tú tài Tây không?

Nguyên Ngọc

 

Ngày 15-6-2016, kỳ thì tú tài đã bắt đầu trên toàn nước Pháp. Theo đúng truyền thống, ngày đầu tiên, đúng 8 giờ sáng, cuộc thi bắt đầu bằng môn triết học.

Sau đây là đề thi Triết năm nay ở bốn ban Văn chương, Khoa học, Công nghệ và Kinh tế - Xã hội.

Có bạn nào muốn thử dự thi tú tài Tây không?

Tú tài Văn chương:

Đề 1: Các xác tín đạo đức của chúng ta có phải căn cứ trên kinh nghiệm?

Đề 2: Có phải ham muốn về bản chất là vô hạn?

Đề 3: Giải thích một trích đoạn tác phẩm "Sự thật và chính trị" của Hannah Arendt.

Tú tài Khoa học:

Đề 1: Làm việc ít đi, thì sống tốt hơn chăng?

Đề 2: Có cần chứng minh để biết?

Đề 3: Bình luận trích đoạn tác phẩm "Quân vương" của Machiavel.

Tú tài Công nghệ:

Đề 1: Để công bằng, chỉ cần tuân theo luật chăng?

Đề 2: Có phải bao giờ chúng ta cũng có thể biện minh cho các tín ngưỡng của mình?

Đề 3: Bình luận trích đoạn tác phẩm "Trò chuyện" (1948) của Merleau-Ponty.

Tú tài Kinh tế - Xã hội:

Đề 1: Có phải bao giờ ta cũng biết được ta ham muốn gì?

Đề 2: Học lịch sử thì có lợi ích gì?

Đề 3: Giải thích một trích đoạn tác phẩm "Các nguyên lý của triết học" của René Diderot.

clip_image002

Trong một phòng thi ở trường trung học Charlemagne – Paris sáng 15-6-2016

(Theo báo Pháp Le Monde và Le Figaro)