Danh Ngôn

Nếu quí vị cho rằng giáo dục là tốn kém, xin hãy thử sự dốt nát xem sao!

If you think education is expensive, try ignorance!

Derek Bok (1930-). Hiệu trưởng Trường Đại học Harvard. Trên cột báo của Ann Landers

Nếu giáo dục được coi trọng như một bảo vật thì văn hóa không bao giờ tiêu vong.

Education is a treasure, and culture never dies.

Petronius: Satyricon

Tự do có thể được an toàn khi Quyền bầu cử được Giáo dục soi sáng.

Liberty can be safe only when Suffrage is illuminated by Education.

James H. Garfield, Maxims, 1880

Ban biên tập

Địa chỉ liên lạc:

1. Thơ

tho.vanviet.vd@gmail.com

2. Văn

vanviet.van14@gmail.com

3. Nghiên cứu Phê Bình

vanviet.ncpb@gmail.com

4. Vấn đề hôm nay

vanviet.vdhn1@gmail.com

5. Thư bạn đọc

vanviet.tbd14@gmail.com

6. Tư liệu

vanviet.tulieu@gmail.com

7. Văn học Miền Nam 54-75

vanhocmiennam5475@gmail.com

Tra cứu theo tên tác giả

Ai muốn thi tú tài Tây không?

Nguyên Ngọc

 

Ngày 15-6-2016, kỳ thì tú tài đã bắt đầu trên toàn nước Pháp. Theo đúng truyền thống, ngày đầu tiên, đúng 8 giờ sáng, cuộc thi bắt đầu bằng môn triết học.

Sau đây là đề thi Triết năm nay ở bốn ban Văn chương, Khoa học, Công nghệ và Kinh tế - Xã hội.

Có bạn nào muốn thử dự thi tú tài Tây không?

Tú tài Văn chương:

Đề 1: Các xác tín đạo đức của chúng ta có phải căn cứ trên kinh nghiệm?

Đề 2: Có phải ham muốn về bản chất là vô hạn?

Đề 3: Giải thích một trích đoạn tác phẩm "Sự thật và chính trị" của Hannah Arendt.

Tú tài Khoa học:

Đề 1: Làm việc ít đi, thì sống tốt hơn chăng?

Đề 2: Có cần chứng minh để biết?

Đề 3: Bình luận trích đoạn tác phẩm "Quân vương" của Machiavel.

Tú tài Công nghệ:

Đề 1: Để công bằng, chỉ cần tuân theo luật chăng?

Đề 2: Có phải bao giờ chúng ta cũng có thể biện minh cho các tín ngưỡng của mình?

Đề 3: Bình luận trích đoạn tác phẩm "Trò chuyện" (1948) của Merleau-Ponty.

Tú tài Kinh tế - Xã hội:

Đề 1: Có phải bao giờ ta cũng biết được ta ham muốn gì?

Đề 2: Học lịch sử thì có lợi ích gì?

Đề 3: Giải thích một trích đoạn tác phẩm "Các nguyên lý của triết học" của René Diderot.

clip_image002

Trong một phòng thi ở trường trung học Charlemagne – Paris sáng 15-6-2016

(Theo báo Pháp Le Monde và Le Figaro)