Danh Ngôn

Sự xúc phạm lớn nhất dưới chế độ độc tài là việc người dân đứng lên chống lại sự cai trị của nhà cầm quyền. Như vậy, sự bất tuân trở thành một “thứ tội trời không dung đất không tha”, và sự phục tùng là đức tính quan trọng trong đạo lý làm người. Sự phục tùng ngụ ý nhìn nhận quyền lực và trí tuệ ưu việt của nhà cầm quyền, quyền ra lệnh và quyền thưởng phạt theo những mệnh lệnh độc đoán của họ. Nhà cầm quyền đòi hỏi sự phục tùng không phải chỉ vì sự sợ hãi của người dân trước quyền lực của họ, mà vì tin vào tính ưu việt và thẩm quyền đạo lý của mình. Sự kính trọng mà người dân phải dành cho nhà cầm quyền luôn đi đôi với điều cấm kỵ là người dân không được chất vấn họ.

(The prime offense in the authoritarian situation is rebellion against the authority’s rule. Thus disobedience becomes the “cardinal sin”; obedience, the cardinal virtue. Obedience implies the recognition of the authority’s superior power and wisdom; its right to command, to reward and to punish according to its own fiats. The authority demands submission not only because of the fear of its power but out of the conviction of its moral superiority and right. The respect due the authority carries with it the taboo on questioning it.)

Erich Fromm (1900-1980), nhà tâm lý học Đức. “Man for Himself: An Inquiry into the Psychology of Ethics,” 4.2.A, 1947

Ban biên tập

Địa chỉ liên lạc:

1. Thơ

tho.vanviet.vd@gmail.com

2. Văn

vanviet.van14@gmail.com

3. Nghiên cứu Phê Bình

vanviet.ncpb@gmail.com

4. Vấn đề hôm nay

vanviet.vdhn1@gmail.com

5. Thư bạn đọc

vanviet.tbd14@gmail.com

6. Tư liệu

vanviet.tulieu@gmail.com

7. Văn học Miền Nam 54-75

vanhocmiennam5475@gmail.com

Tra cứu theo tên tác giả

Hội thảo Giới thiệu các tác phẩm kinh điển của học giả Pháp viết về Tây Nguyên

image


Trong gần 100 năm, người Pháp là những người đã khảo sát và nghiên cứu Tây Nguyên một cách khoa học, liên tục, kỹ càng và đầy đủ nhất, từ những nhà truyền giáo và những nhà thám hiểm là những người phương Tây đầu tiên đến Tây Nguyên, cho đến những nhà cai trị, và cuối cùng là những nhà khoa học thực thụ và chuyên nghiệp. Họ đã để lại hàng nhiều trăm công trình có giá trị cao, hoặc tổng quát và cơ bản về vùng đất và người độc đáo này, hoặc chuyên sâu về từng lĩnh vực, từng vấn đề, từng tộc người. Một số công trình đó đã được dịch ra tiếng Việt như của Henri Maitre, Georges Condominas, Jacques Dournes, Anne de Hautecloque-Howe, J. Boulbet, Dourisboure …


MỘT SỐ TÁC PHẨM ĐÃ DỊCH:

- Tác giả Henri Maitre với tác phẩm “Les jungles Moi” – Lưu Đình Tuân dịch- Nguyên Ngọc hiệu đính, với tên ‘’Rừng người Thượng’’ NXB Tri Thức. 2008- Thật ra đây mới là dịch phần Ba, là phần tổng hợp của Maitre. Hai phần đầu gồm nhật ký hành trình của Maitre suốt Tây Nguyên từ năm 1902 chưa dịch.

- Tác giả Georges Condominas với tác phẩmNous avons mangé la forȇt de Génie Gô” – Trần Thị Lan Anh, Phan Ngọc Hà, Trịnh Thu Hồng, Nguyễn Thu Phương dịch. Nguyên ngọc hiệu đính. NXB Thế giới. Dịch với tên ‘’Chúng tôi ăn rừng’’.

- Tác giả Jacques Dournes với các tác phẩm:

’Populations mantagnardes du Sud Indochinois’’ – Nguyên Ngọc dịch, với tên ‘’Miền đất huyền ảo’’. NXB Văn học.

‘’Forȇt, Femme, Folie’’ – Nguyên Ngọc dịch, với tên ‘’Rừng, đàn bà, Điên loạn’’ – NXB Văn Hóa.

‘’Pötao, une théorie du puvoir chez les Jrai indochinois’’ – Nguyên ngọc dịch, với tên ‘’Pötao, một lý thuyết về quyền lực ở người Jrai Đông Dương’’ – NXB Tri Thức và EFEO. 2013

- Tác giả Andrew Hardy với các tác phẩm

’Nhà nhân học chân trần’’ – Nguyên Ngọc dịch. NXB Tri Thức và EFEO.

“Le pays jörai”– Nguyên Ngọc dịch với tên X jörai – Nhã Nam và EFEO.

-Tác giả Anne de Hautecloque-Howe với tác phẩm ‘’Les Radhés, une socíété de droit maternel’’ – Phùng Ngọc Cửu và Nguyên Ngọc dịch với tên ‘’Người Ê đê, một xã hội mẫu quyền – NXB Văn hóa dân tộc- 2004.

- Tác giả Jean Boulbet với tác phẩm “Pays Maa’, Domaine des Génies” – Đỗ Văn Anh dịch – NXB. Đồng Nai – 1999.

Diễn giả:

Nhà văn Nguyên Ngọc
Giáo sư Chu Hảo – GĐ NXB Tri thức
Andrew Hardy - Viện Viễn đông Bác cổ Pháp tại Hà Nội.