Danh Ngôn

Giá trị của văn hóa là tác động của nó lên cá tính con người. Nó sẽ trở nên vô ích nếu nó không nêu cao và củng cố được điều đó. Công dụng của văn hoá là vì cuộc đời. Mục tiêu của văn hóa không phải là cái đẹp mà là cái thiện.

(The value of culture is its effect on character. It avails nothing unless it ennobles and strengthens that. Its use is for life. Its aim is not beauty but goodness.)

W. Sommerset Maugham (1874-1965), nhà văn Anh. “The Summing Up,” 24, 1938

Trong quá trình hình thành văn hóa, những bước đầu tiên của con người nhất định cực kỳ khó khăn, ví như những đồng xu đầu tiên đặt nền móng cho một gia tài.

(In achieving culture, man’s first steps were doubtless the hardest, like the first pennies that lay the foundation for a fortune.)

Lewis Mumford (1895-1990), sử gia, triết gia công nghệ, nhà phê bình văn học Mỹ. “The Transformation of Man,” 1.1, 1956

Ban biên tập

Địa chỉ liên lạc:

1. Thơ

tho.vanviet.vd@gmail.com

2. Văn

vanviet.van14@gmail.com

3. Nghiên cứu Phê Bình

vanviet.ncpb@gmail.com

4. Vấn đề hôm nay

vanviet.vdhn1@gmail.com

5. Thư bạn đọc

vanviet.tbd14@gmail.com

6. Tư liệu

vanviet.tulieu@gmail.com

7. Văn học Miền Nam 54-75

vanhocmiennam5475@gmail.com

Tra cứu theo tên tác giả

Hội thảo Giới thiệu các tác phẩm kinh điển của học giả Pháp viết về Tây Nguyên

image


Trong gần 100 năm, người Pháp là những người đã khảo sát và nghiên cứu Tây Nguyên một cách khoa học, liên tục, kỹ càng và đầy đủ nhất, từ những nhà truyền giáo và những nhà thám hiểm là những người phương Tây đầu tiên đến Tây Nguyên, cho đến những nhà cai trị, và cuối cùng là những nhà khoa học thực thụ và chuyên nghiệp. Họ đã để lại hàng nhiều trăm công trình có giá trị cao, hoặc tổng quát và cơ bản về vùng đất và người độc đáo này, hoặc chuyên sâu về từng lĩnh vực, từng vấn đề, từng tộc người. Một số công trình đó đã được dịch ra tiếng Việt như của Henri Maitre, Georges Condominas, Jacques Dournes, Anne de Hautecloque-Howe, J. Boulbet, Dourisboure …


MỘT SỐ TÁC PHẨM ĐÃ DỊCH:

- Tác giả Henri Maitre với tác phẩm “Les jungles Moi” – Lưu Đình Tuân dịch- Nguyên Ngọc hiệu đính, với tên ‘’Rừng người Thượng’’ NXB Tri Thức. 2008- Thật ra đây mới là dịch phần Ba, là phần tổng hợp của Maitre. Hai phần đầu gồm nhật ký hành trình của Maitre suốt Tây Nguyên từ năm 1902 chưa dịch.

- Tác giả Georges Condominas với tác phẩmNous avons mangé la forȇt de Génie Gô” – Trần Thị Lan Anh, Phan Ngọc Hà, Trịnh Thu Hồng, Nguyễn Thu Phương dịch. Nguyên ngọc hiệu đính. NXB Thế giới. Dịch với tên ‘’Chúng tôi ăn rừng’’.

- Tác giả Jacques Dournes với các tác phẩm:

’Populations mantagnardes du Sud Indochinois’’ – Nguyên Ngọc dịch, với tên ‘’Miền đất huyền ảo’’. NXB Văn học.

‘’Forȇt, Femme, Folie’’ – Nguyên Ngọc dịch, với tên ‘’Rừng, đàn bà, Điên loạn’’ – NXB Văn Hóa.

‘’Pötao, une théorie du puvoir chez les Jrai indochinois’’ – Nguyên ngọc dịch, với tên ‘’Pötao, một lý thuyết về quyền lực ở người Jrai Đông Dương’’ – NXB Tri Thức và EFEO. 2013

- Tác giả Andrew Hardy với các tác phẩm

’Nhà nhân học chân trần’’ – Nguyên Ngọc dịch. NXB Tri Thức và EFEO.

“Le pays jörai”– Nguyên Ngọc dịch với tên X jörai – Nhã Nam và EFEO.

-Tác giả Anne de Hautecloque-Howe với tác phẩm ‘’Les Radhés, une socíété de droit maternel’’ – Phùng Ngọc Cửu và Nguyên Ngọc dịch với tên ‘’Người Ê đê, một xã hội mẫu quyền – NXB Văn hóa dân tộc- 2004.

- Tác giả Jean Boulbet với tác phẩm “Pays Maa’, Domaine des Génies” – Đỗ Văn Anh dịch – NXB. Đồng Nai – 1999.

Diễn giả:

Nhà văn Nguyên Ngọc
Giáo sư Chu Hảo – GĐ NXB Tri thức
Andrew Hardy - Viện Viễn đông Bác cổ Pháp tại Hà Nội.