Danh Ngôn

Tham nhũng không bao giờ là một hành vi cá nhân. Tham nhũng luôn luôn liên quan đến những nhóm người ràng buộc nhau bằng một qui luật cơ bản về sự kết đoàn: việc đổi chác các ân huệ. Nạn tham nhũng tập thể này được đặt cơ sở trên đạo lý cổ truyền, tình bạn lâu dài, và cơ hội tới tay. Nó cho phép những kẻ chức quyền thực hiện các tội phạm mà không bị trừng trị và với một thái độ kiêu ngạo khó tha thứ.

[Corruption is never an individual act. It always involves groups of people bound by one fundamental rule of association: an exchange of favors. This collective corruption is founded on traditional morality, well-established friendships, and the opportunity at hand. It allows crimes to be practiced with impunity and is characterized by an intolerable arrogance.]

Roberta da Matta, “Is Brazil Hopelessly Corrupt” [Phải chăng Braxil thối nát vô phương cứu chữa], The New York Times, 13 tháng Mười Hai 1993

Ít người có đủ đức hạnh để chống lại kẻ ra giá cao nhất.

[Few men have enough virtue to withstand the highest bidder.]

George Washington (1732-1799), Thư gửi Thiếu tướng Robert Howe, ngày 17 tháng Tám 1799

Ban biên tập

Địa chỉ liên lạc:

1. Thơ

tho.vanviet.vd@gmail.com

2. Văn

vanviet.van14@gmail.com

3. Nghiên cứu Phê Bình

vanviet.ncpb@gmail.com

4. Vấn đề hôm nay

vanviet.vdhn1@gmail.com

5. Thư bạn đọc

vanviet.tbd14@gmail.com

6. Tư liệu

vanviet.tulieu@gmail.com

7. Văn học Miền Nam 54-75

vanhocmiennam5475@gmail.com

Tra cứu theo tên tác giả

Hội thảo Giới thiệu các tác phẩm kinh điển của học giả Pháp viết về Tây Nguyên

image


Trong gần 100 năm, người Pháp là những người đã khảo sát và nghiên cứu Tây Nguyên một cách khoa học, liên tục, kỹ càng và đầy đủ nhất, từ những nhà truyền giáo và những nhà thám hiểm là những người phương Tây đầu tiên đến Tây Nguyên, cho đến những nhà cai trị, và cuối cùng là những nhà khoa học thực thụ và chuyên nghiệp. Họ đã để lại hàng nhiều trăm công trình có giá trị cao, hoặc tổng quát và cơ bản về vùng đất và người độc đáo này, hoặc chuyên sâu về từng lĩnh vực, từng vấn đề, từng tộc người. Một số công trình đó đã được dịch ra tiếng Việt như của Henri Maitre, Georges Condominas, Jacques Dournes, Anne de Hautecloque-Howe, J. Boulbet, Dourisboure …


MỘT SỐ TÁC PHẨM ĐÃ DỊCH:

- Tác giả Henri Maitre với tác phẩm “Les jungles Moi” – Lưu Đình Tuân dịch- Nguyên Ngọc hiệu đính, với tên ‘’Rừng người Thượng’’ NXB Tri Thức. 2008- Thật ra đây mới là dịch phần Ba, là phần tổng hợp của Maitre. Hai phần đầu gồm nhật ký hành trình của Maitre suốt Tây Nguyên từ năm 1902 chưa dịch.

- Tác giả Georges Condominas với tác phẩmNous avons mangé la forȇt de Génie Gô” – Trần Thị Lan Anh, Phan Ngọc Hà, Trịnh Thu Hồng, Nguyễn Thu Phương dịch. Nguyên ngọc hiệu đính. NXB Thế giới. Dịch với tên ‘’Chúng tôi ăn rừng’’.

- Tác giả Jacques Dournes với các tác phẩm:

’Populations mantagnardes du Sud Indochinois’’ – Nguyên Ngọc dịch, với tên ‘’Miền đất huyền ảo’’. NXB Văn học.

‘’Forȇt, Femme, Folie’’ – Nguyên Ngọc dịch, với tên ‘’Rừng, đàn bà, Điên loạn’’ – NXB Văn Hóa.

‘’Pötao, une théorie du puvoir chez les Jrai indochinois’’ – Nguyên ngọc dịch, với tên ‘’Pötao, một lý thuyết về quyền lực ở người Jrai Đông Dương’’ – NXB Tri Thức và EFEO. 2013

- Tác giả Andrew Hardy với các tác phẩm

’Nhà nhân học chân trần’’ – Nguyên Ngọc dịch. NXB Tri Thức và EFEO.

“Le pays jörai”– Nguyên Ngọc dịch với tên X jörai – Nhã Nam và EFEO.

-Tác giả Anne de Hautecloque-Howe với tác phẩm ‘’Les Radhés, une socíété de droit maternel’’ – Phùng Ngọc Cửu và Nguyên Ngọc dịch với tên ‘’Người Ê đê, một xã hội mẫu quyền – NXB Văn hóa dân tộc- 2004.

- Tác giả Jean Boulbet với tác phẩm “Pays Maa’, Domaine des Génies” – Đỗ Văn Anh dịch – NXB. Đồng Nai – 1999.

Diễn giả:

Nhà văn Nguyên Ngọc
Giáo sư Chu Hảo – GĐ NXB Tri thức
Andrew Hardy - Viện Viễn đông Bác cổ Pháp tại Hà Nội.