Danh Ngôn

Trong một xã hội ngục tù, văn học tự do chỉ có thể hiện hữu để tố cáo và nuôi hi vọng.

In an incarcerated society, free literature can exist only as denunciation and hope.

Eduardo Galeano (1940-2015). “In Defense of the Word” (7) tr. Bobbye S. Ortiz, Days and Nights of Love and War, 1977, tr. Judith Brister, 1983

Văn học suy tàn chỉ vì con người càng ngày càng trở nên thối nát.

Literature decays only as men become more and more corrupt.

Goethe (1749-1832). The Maxims and Reflections of Goethe, 466, tr. T. Bailey Saunders, 1892

Văn học chịu số phận bi đát nếu tự do tư tưởng biến mất.

Literature is doomed if liberty of thought perishes.

George Orwell (1903-1950). “The Prevention of Literature,” January 1946, The Collected Essays, Journalism, and Letters of George Orwell, vol. 4, ed. Sonia Orwell and Ian Angus, 1968

Trong ý nghĩa toàn diện nhất, văn học là tự truyện của nhân loại.

Literature in its most comprehensive sense is the autobiography of humanity.

Bernard Beranson (1865-1959). Notebook, 11 December 1892. Trong cuốn The Bernard Beranson Treasury, ed. Hanna Kiel, 1962

Ban biên tập

Địa chỉ liên lạc:

1. Thơ

tho.vanviet.vd@gmail.com

2. Văn

vanviet.van14@gmail.com

3. Nghiên cứu Phê Bình

vanviet.ncpb@gmail.com

4. Vấn đề hôm nay

vanviet.vdhn1@gmail.com

5. Thư bạn đọc

vanviet.tbd14@gmail.com

6. Tư liệu

vanviet.tulieu@gmail.com

7. Văn học Miền Nam 54-75

vanhocmiennam5475@gmail.com

Tra cứu theo tên tác giả

ĐẤT NƯỚC

(viết ngày Mẹ Nấm bị kết án 10 năm tù)

Lê Phú Khải

Đất Nước nghèo như cọng cỏ cọng rơm

Làm Ôsin khắp năm châu bốn biển

Nhưng ra đường là gặp tướng

Nhưng ra đường là gặp dân oan!

Đất nước là nơi em nhận án mười năm

Vì dám hô to: Cá cần nước sạch

Nước cần minh bạch

Tội của em

Là dám bôi đen

Cả cái đít nồi!!!

Đất nước là nơi xứ gạo trằng nước trong

Hai mẹ con phải cởi truồng giữ đất!

Sao không lấy thơ tôi làm đề tài: Đất Nước.

Cho các em thi tốt nghiệp làm người.

Thơ đành khóc lệ rơi hình chữ S

Để tang cho đất nước của tôi

LPK