Danh Ngôn

Trong giáo dục không có gì kinh hoàng bằng mức độ dốt nát mà nó tích lũy lâu dài dưới dạng những kiến thức xơ cứng.

Nothing in education is so astonishing as the amount of ignorance it accumulates in the form of inert facts.

Henry Adams (1838-1913). The Education of Henry Adams, 25, 1907

Một chút học vấn ít ỏi, thật ra, có thể là một điều nguy hiểm, nhưng thiếu học vấn [giáo dục] là một đại họa cho bất cứ một dân tộc nào.

A little learning, indeed, may be a dangerous thing, but the want of learning is a calamity to any people.

Frederick Douglass, diễn văn đọc ở lễ ra trường tại Trường Trung học Da màu, Baltimore, Maryland, 22 tháng Sáu 1894

Người tự do không thể làm một người dốt nát lâu dài. (The free man cannot be long an ignorant man.

William McKinley, diễn văn đọc tại Pittsburgh, Pennsylvania, 3 tháng Mười Một 1897

Ban biên tập

Địa chỉ liên lạc:

1. Thơ

tho.vanviet.vd@gmail.com

2. Văn

vanviet.van14@gmail.com

3. Nghiên cứu Phê Bình

vanviet.ncpb@gmail.com

4. Vấn đề hôm nay

vanviet.vdhn1@gmail.com

5. Thư bạn đọc

vanviet.tbd14@gmail.com

6. Tư liệu

vanviet.tulieu@gmail.com

7. Văn học Miền Nam 54-75

vanhocmiennam5475@gmail.com

Tra cứu theo tên tác giả

ĐẤT NƯỚC

(viết ngày Mẹ Nấm bị kết án 10 năm tù)

Lê Phú Khải

Đất Nước nghèo như cọng cỏ cọng rơm

Làm Ôsin khắp năm châu bốn biển

Nhưng ra đường là gặp tướng

Nhưng ra đường là gặp dân oan!

Đất nước là nơi em nhận án mười năm

Vì dám hô to: Cá cần nước sạch

Nước cần minh bạch

Tội của em

Là dám bôi đen

Cả cái đít nồi!!!

Đất nước là nơi xứ gạo trằng nước trong

Hai mẹ con phải cởi truồng giữ đất!

Sao không lấy thơ tôi làm đề tài: Đất Nước.

Cho các em thi tốt nghiệp làm người.

Thơ đành khóc lệ rơi hình chữ S

Để tang cho đất nước của tôi

LPK