Danh Ngôn

Trong một xã hội ngục tù, văn học tự do chỉ có thể hiện hữu để tố cáo và nuôi hi vọng.

In an incarcerated society, free literature can exist only as denunciation and hope.

Eduardo Galeano (1940-2015). “In Defense of the Word” (7) tr. Bobbye S. Ortiz, Days and Nights of Love and War, 1977, tr. Judith Brister, 1983

Văn học suy tàn chỉ vì con người càng ngày càng trở nên thối nát.

Literature decays only as men become more and more corrupt.

Goethe (1749-1832). The Maxims and Reflections of Goethe, 466, tr. T. Bailey Saunders, 1892

Văn học chịu số phận bi đát nếu tự do tư tưởng biến mất.

Literature is doomed if liberty of thought perishes.

George Orwell (1903-1950). “The Prevention of Literature,” January 1946, The Collected Essays, Journalism, and Letters of George Orwell, vol. 4, ed. Sonia Orwell and Ian Angus, 1968

Trong ý nghĩa toàn diện nhất, văn học là tự truyện của nhân loại.

Literature in its most comprehensive sense is the autobiography of humanity.

Bernard Beranson (1865-1959). Notebook, 11 December 1892. Trong cuốn The Bernard Beranson Treasury, ed. Hanna Kiel, 1962

Ban biên tập

Địa chỉ liên lạc:

1. Thơ

tho.vanviet.vd@gmail.com

2. Văn

vanviet.van14@gmail.com

3. Nghiên cứu Phê Bình

vanviet.ncpb@gmail.com

4. Vấn đề hôm nay

vanviet.vdhn1@gmail.com

5. Thư bạn đọc

vanviet.tbd14@gmail.com

6. Tư liệu

vanviet.tulieu@gmail.com

7. Văn học Miền Nam 54-75

vanhocmiennam5475@gmail.com

Tra cứu theo tên tác giả

Người mang tên sông

Tiễn biệt nhà thơ Thu Bồn

Phan Đắc Lữ


Thu Bồn ơi!

Tôi gọi tên anh

Tôi gọi tên sông

Sông vẫn chảy xuôi dòng ra cửa Đợi

Anh đi hết một vòng đời

                                         về lại cửa hư không.


Anh mang tên sông

Một đời thơ anh làm đẹp tên sông

Sông vẫn chảy “bên bồi lo cho bên lở” (1)

một đời anh đi mãi chẳng về đâu” (2)


Thời thơ ấu tắm chung dòng nước

Sông tiễn ta đi cùng một hướng tương lai

Ta đâu phải trăm năm Lưu - Nguyễn

Sao ngày về ngơ ngác cõi trần ai!


Thu Bồn ơi!

Anh đã ra đi

Mang dáng đứng của Đá Dừng Hòn Kẽm

Xin anh đừng “hóa đá phía bên kia” (3)


Ngày 17 tháng 6 năm 2003

19 giờ ngày 18 tháng 5 năm Quý Mùi

(1) “Con sông bên bồi lo cho bên lở / anh đứng nơi này rát mặt với thời gian” (Thu Bồn – Qua quê mẹ)

(2) “nhịp cầu cong và con đường thẳng / một đời anh đi mãi chẳng về đâu” (Thu Bồn – Tạm biệt Huế)

(3) “tạm biệt nhé với chiếc hôn thầm lặng / anh trở về hoá đá phía bên kia.” (Thu Bồn – Tạm biệt Huế)