Danh Ngôn

Trong giáo dục không có gì kinh hoàng bằng mức độ dốt nát mà nó tích lũy lâu dài dưới dạng những kiến thức xơ cứng.

Nothing in education is so astonishing as the amount of ignorance it accumulates in the form of inert facts.

Henry Adams (1838-1913). The Education of Henry Adams, 25, 1907

Một chút học vấn ít ỏi, thật ra, có thể là một điều nguy hiểm, nhưng thiếu học vấn [giáo dục] là một đại họa cho bất cứ một dân tộc nào.

A little learning, indeed, may be a dangerous thing, but the want of learning is a calamity to any people.

Frederick Douglass, diễn văn đọc ở lễ ra trường tại Trường Trung học Da màu, Baltimore, Maryland, 22 tháng Sáu 1894

Người tự do không thể làm một người dốt nát lâu dài. (The free man cannot be long an ignorant man.

William McKinley, diễn văn đọc tại Pittsburgh, Pennsylvania, 3 tháng Mười Một 1897

Ban biên tập

Địa chỉ liên lạc:

1. Thơ

tho.vanviet.vd@gmail.com

2. Văn

vanviet.van14@gmail.com

3. Nghiên cứu Phê Bình

vanviet.ncpb@gmail.com

4. Vấn đề hôm nay

vanviet.vdhn1@gmail.com

5. Thư bạn đọc

vanviet.tbd14@gmail.com

6. Tư liệu

vanviet.tulieu@gmail.com

7. Văn học Miền Nam 54-75

vanhocmiennam5475@gmail.com

Tra cứu theo tên tác giả

Người mang tên sông

Tiễn biệt nhà thơ Thu Bồn

Phan Đắc Lữ


Thu Bồn ơi!

Tôi gọi tên anh

Tôi gọi tên sông

Sông vẫn chảy xuôi dòng ra cửa Đợi

Anh đi hết một vòng đời

                                         về lại cửa hư không.


Anh mang tên sông

Một đời thơ anh làm đẹp tên sông

Sông vẫn chảy “bên bồi lo cho bên lở” (1)

một đời anh đi mãi chẳng về đâu” (2)


Thời thơ ấu tắm chung dòng nước

Sông tiễn ta đi cùng một hướng tương lai

Ta đâu phải trăm năm Lưu - Nguyễn

Sao ngày về ngơ ngác cõi trần ai!


Thu Bồn ơi!

Anh đã ra đi

Mang dáng đứng của Đá Dừng Hòn Kẽm

Xin anh đừng “hóa đá phía bên kia” (3)


Ngày 17 tháng 6 năm 2003

19 giờ ngày 18 tháng 5 năm Quý Mùi

(1) “Con sông bên bồi lo cho bên lở / anh đứng nơi này rát mặt với thời gian” (Thu Bồn – Qua quê mẹ)

(2) “nhịp cầu cong và con đường thẳng / một đời anh đi mãi chẳng về đâu” (Thu Bồn – Tạm biệt Huế)

(3) “tạm biệt nhé với chiếc hôn thầm lặng / anh trở về hoá đá phía bên kia.” (Thu Bồn – Tạm biệt Huế)