Danh Ngôn

Chúng tôi bảo họ hãy để chúng tôi yên, và hãy tránh xa chúng tôi, nhưng họ cứ đuổi theo chặn đường chúng tôi, rồi họ cuộn tròn gọn lỏn giữa chúng tôi như con rắn. Họ đầu độc chúng tôi bằng sự giao tiếp của họ.

We told them to let us alone, and keep away from us; but they followed on, and beset our paths, and they coiled themselves among us, like the snake. They poisoned us by their touch.

Black Hawk (1767-1838). Tộc trưởng Da đỏ. Diễn văn đọc tại Prairie du Chien (Wisconsin), tháng Tám 1835

Nếu sự quan phòng của Thượng Đế là chúng ta phải tiêu diệt bọn man dã này để dành đất cho người canh tác, thì không phải là không thể chọn rượu cồn làm phương tiện. Rượu cồn đã tiêu diệt tất cả mọi bộ tộc Da đỏ trước đây từng cư ngụ trên vùng duyên hải.

If it be the design of Providence to extirpate these savages in order to make room for cultivators of the earth, it seems not improbable that rum may be the appointed means. It has already annihilated all the tribes who formerly inhabited the seacoast.

Benjamin Franklin (1706-1790). 1788, Autobiography, 1798

Ban biên tập

Địa chỉ liên lạc:

1. Thơ

tho.vanviet.vd@gmail.com

2. Văn

vanviet.van14@gmail.com

3. Nghiên cứu Phê Bình

vanviet.ncpb@gmail.com

4. Vấn đề hôm nay

vanviet.vdhn1@gmail.com

5. Thư bạn đọc

vanviet.tbd14@gmail.com

6. Tư liệu

vanviet.tulieu@gmail.com

7. Văn học Miền Nam 54-75

vanhocmiennam5475@gmail.com

Tra cứu theo tên tác giả

Người mang tên sông

Tiễn biệt nhà thơ Thu Bồn

Phan Đắc Lữ


Thu Bồn ơi!

Tôi gọi tên anh

Tôi gọi tên sông

Sông vẫn chảy xuôi dòng ra cửa Đợi

Anh đi hết một vòng đời

                                         về lại cửa hư không.


Anh mang tên sông

Một đời thơ anh làm đẹp tên sông

Sông vẫn chảy “bên bồi lo cho bên lở” (1)

một đời anh đi mãi chẳng về đâu” (2)


Thời thơ ấu tắm chung dòng nước

Sông tiễn ta đi cùng một hướng tương lai

Ta đâu phải trăm năm Lưu - Nguyễn

Sao ngày về ngơ ngác cõi trần ai!


Thu Bồn ơi!

Anh đã ra đi

Mang dáng đứng của Đá Dừng Hòn Kẽm

Xin anh đừng “hóa đá phía bên kia” (3)


Ngày 17 tháng 6 năm 2003

19 giờ ngày 18 tháng 5 năm Quý Mùi

(1) “Con sông bên bồi lo cho bên lở / anh đứng nơi này rát mặt với thời gian” (Thu Bồn – Qua quê mẹ)

(2) “nhịp cầu cong và con đường thẳng / một đời anh đi mãi chẳng về đâu” (Thu Bồn – Tạm biệt Huế)

(3) “tạm biệt nhé với chiếc hôn thầm lặng / anh trở về hoá đá phía bên kia.” (Thu Bồn – Tạm biệt Huế)