Danh Ngôn

Người ta đã không bao giờ viết hay vẽ, điêu khắc, tạo mô hình, xây dựng, phát minh, nếu không phải để ra khỏi cảnh đời địa ngục.

No one has ever written or painted, sculpted, modelled, built, invented, except to get out of hell.

Antonin Artaud (1896-1948). “Van Gogh: The Man Suicided by Society,” 1947, Antonin Artaud Anthology, ed. Jack Hirschman, 1965

Cuộc phấn đấu của nhà nghệ sĩ nhằm vượt lên trên nỗi đau của chính mình có thể trở thành hạt mầm cho niềm hi vọng của nhiều người khác, biến đổi một hành trình cá nhân thành một viễn kiến cho tất cả chúng ta.

The artist’s struggle to transcend his pain can become the seed for many others’ hope, transforming an personal journey into a vision for us all.

Diane Cole. After Great Pain: A New Life Emerges, 7, 1992

Nghệ thuật thu hút chúng ta chỉ vì những gì nó tiết lộ vốn nằm trong bản ngã bí ẩn nhất của chúng ta.

Art attracts us only by what it reveals of our most secret self.

Jean Luc Godard (1930-). “What is Cinema?” Godard on Godard: Critical Writings, ed. Jean Narboni and Tom Milne, 1972

Danh hiệu người nghệ sĩ có ý nghĩa này: đấy là một người cảm thụ nhiều hơn người đồng loại và ghi lại nhiều hơn những điều anh ta đã chứng kiến.

That is what the title of artist means: one who perceives more than his fellows, and who records more than he has seen.

Edward G. Craig. “On the Art of the Theatre,” 1905

Ban biên tập

Địa chỉ liên lạc:

1. Thơ

tho.vanviet.vd@gmail.com

2. Văn

vanviet.van14@gmail.com

3. Nghiên cứu Phê Bình

vanviet.ncpb@gmail.com

4. Vấn đề hôm nay

vanviet.vdhn1@gmail.com

5. Thư bạn đọc

vanviet.tbd14@gmail.com

6. Tư liệu

vanviet.tulieu@gmail.com

7. Văn học Miền Nam 54-75

vanhocmiennam5475@gmail.com

Tra cứu theo tên tác giả

Có gì liên quan giữa “Mùa Sạch” & biển sạch?

(Rút từ facebook của Inrasara)

 

Bài thơ “Tìm em” của Trần Dần được viết vào năm 1964 (trong tập thơ Mùa Sạch, NXB Văn học, 1997), nghĩa là cách chúng ta hơn nửa thế kỉ. Bài thơ độc vận, vần đặt ở cuối câu; cũng không phải vần nữa, mà là một chữ duy nhất: SẠCH. Nó nói lên ước mơ ngàn đời của con người Việt Nam, đồng thời như một cảnh báo [mang tính TIÊN TRI] về thảm trạng của đất nước hôm nay.

Biển chết…
Cá bẩn…
Để có cá cho mỗi bữa ăn, người Việt cần cá SẠCH
Ca sĩ Mỹ Linh nói: Rất tốn kém để sản xuất thực phẩm SẠCH
Vậy người Việt cứ ăn bẩn đi...

Để đánh bắt cá, ngư dân miền Trung cần biển SẠCH
Bộ trưởng Trần Hồng Hà tuyên bố: “Biển miền Trung sẽ tự làm SẠCH”
Ra mà xem tụi tui tắm nè...

sạch… sạch… sạch…
Trần Dần xưa từng đi tìm
Em sạch
Qua mùa sạch…
“Anh vẫn tìm em qua thành phố sạch
Qua tinh mơ xe cộ sạch
Qua chiều sương toả lạnh sạch…
Qua ty văn hoá sạch
Qua trường học sạch
Qua nhà thuỷ tạ sạch
Tìm em
Anh vẫn tìm em qua cửa hàng mậu dịch sạch
Qua khu sứ quán sạch
Qua sớm mai trường Đảng sạch
Qua Bộ Công nghiệp nặng sạch
… Tìm em
Anh vẫn tìm em qua chiều thứ hai sạch
qua chiều thứ ba sạch
qua chiều thứ bảy sạch…”

[đọc cả bài Ở ĐÂY http://www.thivien.net/…/T%C3%A…/poem-uG8Mi7O88sZFFx44X_DkrA]