Danh Ngôn

Nếu quí vị cho rằng giáo dục là tốn kém, xin hãy thử sự dốt nát xem sao!

If you think education is expensive, try ignorance!

Derek Bok (1930-). Hiệu trưởng Trường Đại học Harvard. Trên cột báo của Ann Landers

Nếu giáo dục được coi trọng như một bảo vật thì văn hóa không bao giờ tiêu vong.

Education is a treasure, and culture never dies.

Petronius: Satyricon

Tự do có thể được an toàn khi Quyền bầu cử được Giáo dục soi sáng.

Liberty can be safe only when Suffrage is illuminated by Education.

James H. Garfield, Maxims, 1880

Ban biên tập

Địa chỉ liên lạc:

1. Thơ

tho.vanviet.vd@gmail.com

2. Văn

vanviet.van14@gmail.com

3. Nghiên cứu Phê Bình

vanviet.ncpb@gmail.com

4. Vấn đề hôm nay

vanviet.vdhn1@gmail.com

5. Thư bạn đọc

vanviet.tbd14@gmail.com

6. Tư liệu

vanviet.tulieu@gmail.com

7. Văn học Miền Nam 54-75

vanhocmiennam5475@gmail.com

Tra cứu theo tên tác giả

Đừng để cái chết của các Anh trở nên vô nghĩa

Thuần Ngô

Vĩnh biệt Anh, vị cơ trưởng với hơn 3000 giờ bay đủ chủng loại và con Casa này cũng là chốn đưa Anh về thế giới bên kia. Lữ đoàn 918 mất đi vị lãnh đạo khó ai thay thế được.

Đọng lại bi kịch này bao câu hỏi, với kinh nghiệm như anh, với số lượng giờ bay như thế, điều khiển con tuần thám có khả năng bay trong mọi loại thời tiết, có những camera tối tân chống được điểm mù ở bụng, mà lại được giải thích "do gió cuốn cục bộ gây tai nạn!". Tai nạn gì mà con Casa hiện đại thế, giờ chỉ còn rời rạc từng mảnh dúm dó? Nhân dân cần một sự minh bạch và rõ ràng, bởi sự khốn nạn bạc nhược trong nhận định cả là một tội ác.

 

Xin được bắt tay Anh lần cuối cùng như em đã từng được vinh dự như vậy.

Xin được thắp nén nhang tưởng niệm 10 quân nhân đã hy sinh vì nhiệm vụ. Đừng để cái chết của các Anh trở nên vô nghĩa.

clip_image002

clip_image004

clip_image005

T. N.

Nguồn: FB Thuần Ngô