Danh Ngôn

Người ta đã không bao giờ viết hay vẽ, điêu khắc, tạo mô hình, xây dựng, phát minh, nếu không phải để ra khỏi cảnh đời địa ngục.

No one has ever written or painted, sculpted, modelled, built, invented, except to get out of hell.

Antonin Artaud (1896-1948). “Van Gogh: The Man Suicided by Society,” 1947, Antonin Artaud Anthology, ed. Jack Hirschman, 1965

Cuộc phấn đấu của nhà nghệ sĩ nhằm vượt lên trên nỗi đau của chính mình có thể trở thành hạt mầm cho niềm hi vọng của nhiều người khác, biến đổi một hành trình cá nhân thành một viễn kiến cho tất cả chúng ta.

The artist’s struggle to transcend his pain can become the seed for many others’ hope, transforming an personal journey into a vision for us all.

Diane Cole. After Great Pain: A New Life Emerges, 7, 1992

Nghệ thuật thu hút chúng ta chỉ vì những gì nó tiết lộ vốn nằm trong bản ngã bí ẩn nhất của chúng ta.

Art attracts us only by what it reveals of our most secret self.

Jean Luc Godard (1930-). “What is Cinema?” Godard on Godard: Critical Writings, ed. Jean Narboni and Tom Milne, 1972

Danh hiệu người nghệ sĩ có ý nghĩa này: đấy là một người cảm thụ nhiều hơn người đồng loại và ghi lại nhiều hơn những điều anh ta đã chứng kiến.

That is what the title of artist means: one who perceives more than his fellows, and who records more than he has seen.

Edward G. Craig. “On the Art of the Theatre,” 1905

Ban biên tập

Địa chỉ liên lạc:

1. Thơ

tho.vanviet.vd@gmail.com

2. Văn

vanviet.van14@gmail.com

3. Nghiên cứu Phê Bình

vanviet.ncpb@gmail.com

4. Vấn đề hôm nay

vanviet.vdhn1@gmail.com

5. Thư bạn đọc

vanviet.tbd14@gmail.com

6. Tư liệu

vanviet.tulieu@gmail.com

7. Văn học Miền Nam 54-75

vanhocmiennam5475@gmail.com

Tra cứu theo tên tác giả

Tôi: một người Việt bị thương

(Rút từ facebook của Trung Dũng Kqd)

Tôi:
Một người Việt bị thương
Nửa đêm cụng đầu vào ngọn hải đăng vì đang ngủ chợt lên cơn thèm cá.
Nửa đêm bị thằng hèn mang khuôn mặt mình rình rình ném đá.
Nửa đêm thường tái phát cơn đau vì những mảnh đạn bom găm chia rẽ, hận thù...

Tôi:
Một người Việt bị thương trầm trọng
Nửa đêm cứ lao thẳng vào tường khi nghe tiếng thét xung phong!
Nhìn tứ phía toàn lũ người thù địch
Nói chuyện hoà giải, đình chiến với tôi e không thể, đừng hòng!

Tôi:
Một người Việt với tấm thân tàn phế
May thoát được vòng vây của những cuộc thanh trừng.
May sống sót, chưa bị đồng đội mình trừ khử.
May khom cúi xuống kịp thời nên nhát đao chí mạng sượt sống lưng.

Tôi:
Một người Việt bị vết thương hành, không ngủ được
Đưa vội cánh tay lặc lìa cho những "kẻ sát nhân bình dị"... dắt đi...

Tôi:
Một người Việt bị thương...