Danh Ngôn

Nếu quí vị cho rằng giáo dục là tốn kém, xin hãy thử sự dốt nát xem sao!

If you think education is expensive, try ignorance!

Derek Bok (1930-). Hiệu trưởng Trường Đại học Harvard. Trên cột báo của Ann Landers

Nếu giáo dục được coi trọng như một bảo vật thì văn hóa không bao giờ tiêu vong.

Education is a treasure, and culture never dies.

Petronius: Satyricon

Tự do có thể được an toàn khi Quyền bầu cử được Giáo dục soi sáng.

Liberty can be safe only when Suffrage is illuminated by Education.

James H. Garfield, Maxims, 1880

Ban biên tập

Địa chỉ liên lạc:

1. Thơ

tho.vanviet.vd@gmail.com

2. Văn

vanviet.van14@gmail.com

3. Nghiên cứu Phê Bình

vanviet.ncpb@gmail.com

4. Vấn đề hôm nay

vanviet.vdhn1@gmail.com

5. Thư bạn đọc

vanviet.tbd14@gmail.com

6. Tư liệu

vanviet.tulieu@gmail.com

7. Văn học Miền Nam 54-75

vanhocmiennam5475@gmail.com

Tra cứu theo tên tác giả

Tôi: một người Việt bị thương

(Rút từ facebook của Trung Dũng Kqd)

Tôi:
Một người Việt bị thương
Nửa đêm cụng đầu vào ngọn hải đăng vì đang ngủ chợt lên cơn thèm cá.
Nửa đêm bị thằng hèn mang khuôn mặt mình rình rình ném đá.
Nửa đêm thường tái phát cơn đau vì những mảnh đạn bom găm chia rẽ, hận thù...

Tôi:
Một người Việt bị thương trầm trọng
Nửa đêm cứ lao thẳng vào tường khi nghe tiếng thét xung phong!
Nhìn tứ phía toàn lũ người thù địch
Nói chuyện hoà giải, đình chiến với tôi e không thể, đừng hòng!

Tôi:
Một người Việt với tấm thân tàn phế
May thoát được vòng vây của những cuộc thanh trừng.
May sống sót, chưa bị đồng đội mình trừ khử.
May khom cúi xuống kịp thời nên nhát đao chí mạng sượt sống lưng.

Tôi:
Một người Việt bị vết thương hành, không ngủ được
Đưa vội cánh tay lặc lìa cho những "kẻ sát nhân bình dị"... dắt đi...

Tôi:
Một người Việt bị thương...