Danh Ngôn

Chúng tôi bảo họ hãy để chúng tôi yên, và hãy tránh xa chúng tôi, nhưng họ cứ đuổi theo chặn đường chúng tôi, rồi họ cuộn tròn gọn lỏn giữa chúng tôi như con rắn. Họ đầu độc chúng tôi bằng sự giao tiếp của họ.

We told them to let us alone, and keep away from us; but they followed on, and beset our paths, and they coiled themselves among us, like the snake. They poisoned us by their touch.

Black Hawk (1767-1838). Tộc trưởng Da đỏ. Diễn văn đọc tại Prairie du Chien (Wisconsin), tháng Tám 1835

Nếu sự quan phòng của Thượng Đế là chúng ta phải tiêu diệt bọn man dã này để dành đất cho người canh tác, thì không phải là không thể chọn rượu cồn làm phương tiện. Rượu cồn đã tiêu diệt tất cả mọi bộ tộc Da đỏ trước đây từng cư ngụ trên vùng duyên hải.

If it be the design of Providence to extirpate these savages in order to make room for cultivators of the earth, it seems not improbable that rum may be the appointed means. It has already annihilated all the tribes who formerly inhabited the seacoast.

Benjamin Franklin (1706-1790). 1788, Autobiography, 1798

Ban biên tập

Địa chỉ liên lạc:

1. Thơ

tho.vanviet.vd@gmail.com

2. Văn

vanviet.van14@gmail.com

3. Nghiên cứu Phê Bình

vanviet.ncpb@gmail.com

4. Vấn đề hôm nay

vanviet.vdhn1@gmail.com

5. Thư bạn đọc

vanviet.tbd14@gmail.com

6. Tư liệu

vanviet.tulieu@gmail.com

7. Văn học Miền Nam 54-75

vanhocmiennam5475@gmail.com

Tra cứu theo tên tác giả

Quan trí và dân trí

Văn Như Cương

Tại kì họp Quốc Hội lần này, một đại biểu đã nói : "Dân chủ của ta có hạn,dân trí còn rất thấp, số người dân trí cao là thiểu số, trưng cầu dân ý có khi gặp hại "
Người nói câu đó là ô. Hà Minh Huệ, phó chủ tich hội Nhà báo việt Nam, đồng thời là một dân biểu. Rõ ràng ô Huệ là một ông quan (quan Văn), và được dân đầu ra thay mặt họ để lo việc nước. Như vậy là ông được bầu do cái đám dân trí thấp mà ông đã mỉa mai. Nếu như dân trí cao hơn thì có lẽ ông đã không đủ phiếu. Có nghĩa là đân trí thấp nên họ bầu cho quan trí thấp. Đó là lẽ thường...Buồn thật !!!

FB Văn Như Cương