Danh Ngôn

Trong giáo dục không có gì kinh hoàng bằng mức độ dốt nát mà nó tích lũy lâu dài dưới dạng những kiến thức xơ cứng.

Nothing in education is so astonishing as the amount of ignorance it accumulates in the form of inert facts.

Henry Adams (1838-1913). The Education of Henry Adams, 25, 1907

Một chút học vấn ít ỏi, thật ra, có thể là một điều nguy hiểm, nhưng thiếu học vấn [giáo dục] là một đại họa cho bất cứ một dân tộc nào.

A little learning, indeed, may be a dangerous thing, but the want of learning is a calamity to any people.

Frederick Douglass, diễn văn đọc ở lễ ra trường tại Trường Trung học Da màu, Baltimore, Maryland, 22 tháng Sáu 1894

Người tự do không thể làm một người dốt nát lâu dài. (The free man cannot be long an ignorant man.

William McKinley, diễn văn đọc tại Pittsburgh, Pennsylvania, 3 tháng Mười Một 1897

Ban biên tập

Địa chỉ liên lạc:

1. Thơ

tho.vanviet.vd@gmail.com

2. Văn

vanviet.van14@gmail.com

3. Nghiên cứu Phê Bình

vanviet.ncpb@gmail.com

4. Vấn đề hôm nay

vanviet.vdhn1@gmail.com

5. Thư bạn đọc

vanviet.tbd14@gmail.com

6. Tư liệu

vanviet.tulieu@gmail.com

7. Văn học Miền Nam 54-75

vanhocmiennam5475@gmail.com

Tra cứu theo tên tác giả

Quan trí và dân trí

Văn Như Cương

Tại kì họp Quốc Hội lần này, một đại biểu đã nói : "Dân chủ của ta có hạn,dân trí còn rất thấp, số người dân trí cao là thiểu số, trưng cầu dân ý có khi gặp hại "
Người nói câu đó là ô. Hà Minh Huệ, phó chủ tich hội Nhà báo việt Nam, đồng thời là một dân biểu. Rõ ràng ô Huệ là một ông quan (quan Văn), và được dân đầu ra thay mặt họ để lo việc nước. Như vậy là ông được bầu do cái đám dân trí thấp mà ông đã mỉa mai. Nếu như dân trí cao hơn thì có lẽ ông đã không đủ phiếu. Có nghĩa là đân trí thấp nên họ bầu cho quan trí thấp. Đó là lẽ thường...Buồn thật !!!

FB Văn Như Cương