Danh Ngôn

Trong một xã hội ngục tù, văn học tự do chỉ có thể hiện hữu để tố cáo và nuôi hi vọng.

In an incarcerated society, free literature can exist only as denunciation and hope.

Eduardo Galeano (1940-2015). “In Defense of the Word” (7) tr. Bobbye S. Ortiz, Days and Nights of Love and War, 1977, tr. Judith Brister, 1983

Văn học suy tàn chỉ vì con người càng ngày càng trở nên thối nát.

Literature decays only as men become more and more corrupt.

Goethe (1749-1832). The Maxims and Reflections of Goethe, 466, tr. T. Bailey Saunders, 1892

Văn học chịu số phận bi đát nếu tự do tư tưởng biến mất.

Literature is doomed if liberty of thought perishes.

George Orwell (1903-1950). “The Prevention of Literature,” January 1946, The Collected Essays, Journalism, and Letters of George Orwell, vol. 4, ed. Sonia Orwell and Ian Angus, 1968

Trong ý nghĩa toàn diện nhất, văn học là tự truyện của nhân loại.

Literature in its most comprehensive sense is the autobiography of humanity.

Bernard Beranson (1865-1959). Notebook, 11 December 1892. Trong cuốn The Bernard Beranson Treasury, ed. Hanna Kiel, 1962

Ban biên tập

Địa chỉ liên lạc:

1. Thơ

tho.vanviet.vd@gmail.com

2. Văn

vanviet.van14@gmail.com

3. Nghiên cứu Phê Bình

vanviet.ncpb@gmail.com

4. Vấn đề hôm nay

vanviet.vdhn1@gmail.com

5. Thư bạn đọc

vanviet.tbd14@gmail.com

6. Tư liệu

vanviet.tulieu@gmail.com

7. Văn học Miền Nam 54-75

vanhocmiennam5475@gmail.com

Tra cứu theo tên tác giả

Quan trí và dân trí

Văn Như Cương

Tại kì họp Quốc Hội lần này, một đại biểu đã nói : "Dân chủ của ta có hạn,dân trí còn rất thấp, số người dân trí cao là thiểu số, trưng cầu dân ý có khi gặp hại "
Người nói câu đó là ô. Hà Minh Huệ, phó chủ tich hội Nhà báo việt Nam, đồng thời là một dân biểu. Rõ ràng ô Huệ là một ông quan (quan Văn), và được dân đầu ra thay mặt họ để lo việc nước. Như vậy là ông được bầu do cái đám dân trí thấp mà ông đã mỉa mai. Nếu như dân trí cao hơn thì có lẽ ông đã không đủ phiếu. Có nghĩa là đân trí thấp nên họ bầu cho quan trí thấp. Đó là lẽ thường...Buồn thật !!!

FB Văn Như Cương