Danh Ngôn

Những nhà văn xuất chúng luôn luôn là những nhà phê bình nghiêm khắc nhất đối với chính tác phẩm của mình.

(The best authors are always the severest critics of their own works.)

Lord Chesterfield, chính khách, nhà văn Anh. (1694-1773). Thư gởi con trai, 6 tháng Năm 1751

Tôi có một nhà phê bình đòi hỏi quá quắt hơn các bạn: đấy là cái tôi thứ hai của tôi.

(I have a critic who is more exacting than you: it is my other self.)

Jean Meisonier, họa sĩ Pháp. Trong tuyển tập của Alice Hubbard, An American Bible, tr. 192, 1946

Hỏi một nhà văn đang sáng tác ông ta nghĩ gì về các nhà phê bình cũng giống như hỏi một cột đèn cảm thấy thế nào về các con chó.

(Asking a working writer what he thinks about critics is like asking a lamppost how it feels about dogs.)

Christopher Hampton, nhà soạn kịch sinh tại Bồ Đào Nha 1946 hiện sống tại Anh. Trong Sunday Times, (London), 16 tháng Mười 1977

Ban biên tập

Địa chỉ liên lạc:

1. Thơ

tho.vanviet.vd@gmail.com

2. Văn

vanviet.van14@gmail.com

3. Nghiên cứu Phê Bình

vanviet.ncpb@gmail.com

4. Vấn đề hôm nay

vanviet.vdhn1@gmail.com

5. Thư bạn đọc

vanviet.tbd14@gmail.com

6. Tư liệu

vanviet.tulieu@gmail.com

7. Văn học Miền Nam 54-75

vanhocmiennam5475@gmail.com

Tra cứu theo tên tác giả

Quan trí và dân trí

Văn Như Cương

Tại kì họp Quốc Hội lần này, một đại biểu đã nói : "Dân chủ của ta có hạn,dân trí còn rất thấp, số người dân trí cao là thiểu số, trưng cầu dân ý có khi gặp hại "
Người nói câu đó là ô. Hà Minh Huệ, phó chủ tich hội Nhà báo việt Nam, đồng thời là một dân biểu. Rõ ràng ô Huệ là một ông quan (quan Văn), và được dân đầu ra thay mặt họ để lo việc nước. Như vậy là ông được bầu do cái đám dân trí thấp mà ông đã mỉa mai. Nếu như dân trí cao hơn thì có lẽ ông đã không đủ phiếu. Có nghĩa là đân trí thấp nên họ bầu cho quan trí thấp. Đó là lẽ thường...Buồn thật !!!

FB Văn Như Cương