Danh Ngôn

Tất cả nghệ thuật cao quí… không mang lại cho người thưởng ngoạn cảm giác tự mãn, mà là một sự ngỡ ngàng và kinh phục. Chức năng giải phóng to lớn của mỹ thuật là nhấc bổng chúng ta ra khỏi chính mình.

All great art … creates in the holder not self-satisfaction but wonder and awe. Its great liberation is to lift us out of ourselves.

Dorothy Thompson(1894-1961). “The Twelve-Foot Ceiling,” The Courage to Be Happy, 1957

Nghệ thuật cao quí không dừng lại ở cảm giác khoan khoái nhất thời. Nó là một cái gì làm gia tăng sự phong phú trường cửu của sự toại nguyện trong tâm hồn. Nó tự biện minh vừa bằng sự thưởng thức trực tiếp, vừa bằng sự tôi luyện cái hiện thể thâm sâu nhất. Sự tôi luyện không tách rời sự thưởng thức mà vì sự thưởng thức. Nghệ thuật cao quí chuyển hóa tâm hồn thành sự nhận chân trường trực các giá trị vượt ra ngoài bản thể trước đây của chính tâm hồn.

Great art is more than a transient refreshment. It is something which adds to the permanent richness of the soul’s self-attainment. It justifies itself both by its immediate enjoyment, and also by its discipline of the inmost being. Its discipline is not distinct from enjoyment but by reason of it. It transforms the soul into the permanent realization of values extending beyond its former self.

Afred North Whitehead(1861-1947). Science and the Modern World, 13, 1925

Ban biên tập

Địa chỉ liên lạc:

1. Thơ

tho.vanviet.vd@gmail.com

2. Văn

vanviet.van14@gmail.com

3. Nghiên cứu Phê Bình

vanviet.ncpb@gmail.com

4. Vấn đề hôm nay

vanviet.vdhn1@gmail.com

5. Thư bạn đọc

vanviet.tbd14@gmail.com

6. Tư liệu

vanviet.tulieu@gmail.com

7. Văn học Miền Nam 54-75

vanhocmiennam5475@gmail.com

Tra cứu theo tên tác giả

“Lý trí có thể giải thích hết mọi thứ chăng?”

(Học sinh Pháp thi tú tài)

Nguyên Ngọc sưu tầm

clip_image001

Sáng nay, 15 tháng 6, học sinh Pháp ở chính quốc và hải ngoại bước vào kỳ thi tú tài, và theo truyền thống bắt đầu bằng môn triết. Thí sinh ở các Ban chọn một trong ba đề sau:

Ban Văn học

Đề 1: Có phải chỉ cần quan sát để mà biết?

Đề 2: Tất cả những gì tôi có quyền làm thì đều chính đáng chăng?

Đề 3: Giải thích một đoạn trích tác phẩm của Rousseau.

Ban Khoa học

Đề 1: Có phải bảo vệ các quyền của mình thì cũng là bảo vệ các lợi ích của mình?

Đề 2: Có thể thoát khỏi nền văn hóa của mình không?

Đề 3: Giải thích một đoạn trích tác phẩm của Foucault.

Ban Kinh tế - Xã hội

Đề 1: Lý trí có thể giải thích hết mọi thứ chăng?

Đề 2: Một tác phẩm nghệ thuật có nhất thiết đẹp?

Đề 4: Giải thích một trích đoạn tác phẩm của Hobbes.

Nghe có vẻ cũng không quá xa những câu hỏi ta vẫn gặp hằng ngày nhỉ!

clip_image002

Theo báo Le Figaro Étudiant (http://etudiant.lefigaro.fr/article/bac-2017-sujets-et-corriges-de-l-epreuve-de-philosophie-en-l-es-s_a51f8228-3f09-11e7-a469-62c36d07d43b/)