Danh Ngôn

Trong giáo dục không có gì kinh hoàng bằng mức độ dốt nát mà nó tích lũy lâu dài dưới dạng những kiến thức xơ cứng.

Nothing in education is so astonishing as the amount of ignorance it accumulates in the form of inert facts.

Henry Adams (1838-1913). The Education of Henry Adams, 25, 1907

Một chút học vấn ít ỏi, thật ra, có thể là một điều nguy hiểm, nhưng thiếu học vấn [giáo dục] là một đại họa cho bất cứ một dân tộc nào.

A little learning, indeed, may be a dangerous thing, but the want of learning is a calamity to any people.

Frederick Douglass, diễn văn đọc ở lễ ra trường tại Trường Trung học Da màu, Baltimore, Maryland, 22 tháng Sáu 1894

Người tự do không thể làm một người dốt nát lâu dài. (The free man cannot be long an ignorant man.

William McKinley, diễn văn đọc tại Pittsburgh, Pennsylvania, 3 tháng Mười Một 1897

Ban biên tập

Địa chỉ liên lạc:

1. Thơ

tho.vanviet.vd@gmail.com

2. Văn

vanviet.van14@gmail.com

3. Nghiên cứu Phê Bình

vanviet.ncpb@gmail.com

4. Vấn đề hôm nay

vanviet.vdhn1@gmail.com

5. Thư bạn đọc

vanviet.tbd14@gmail.com

6. Tư liệu

vanviet.tulieu@gmail.com

7. Văn học Miền Nam 54-75

vanhocmiennam5475@gmail.com

Tra cứu theo tên tác giả

“Lý trí có thể giải thích hết mọi thứ chăng?”

(Học sinh Pháp thi tú tài)

Nguyên Ngọc sưu tầm

clip_image001

Sáng nay, 15 tháng 6, học sinh Pháp ở chính quốc và hải ngoại bước vào kỳ thi tú tài, và theo truyền thống bắt đầu bằng môn triết. Thí sinh ở các Ban chọn một trong ba đề sau:

Ban Văn học

Đề 1: Có phải chỉ cần quan sát để mà biết?

Đề 2: Tất cả những gì tôi có quyền làm thì đều chính đáng chăng?

Đề 3: Giải thích một đoạn trích tác phẩm của Rousseau.

Ban Khoa học

Đề 1: Có phải bảo vệ các quyền của mình thì cũng là bảo vệ các lợi ích của mình?

Đề 2: Có thể thoát khỏi nền văn hóa của mình không?

Đề 3: Giải thích một đoạn trích tác phẩm của Foucault.

Ban Kinh tế - Xã hội

Đề 1: Lý trí có thể giải thích hết mọi thứ chăng?

Đề 2: Một tác phẩm nghệ thuật có nhất thiết đẹp?

Đề 4: Giải thích một trích đoạn tác phẩm của Hobbes.

Nghe có vẻ cũng không quá xa những câu hỏi ta vẫn gặp hằng ngày nhỉ!

clip_image002

Theo báo Le Figaro Étudiant (http://etudiant.lefigaro.fr/article/bac-2017-sujets-et-corriges-de-l-epreuve-de-philosophie-en-l-es-s_a51f8228-3f09-11e7-a469-62c36d07d43b/)